Vyúčtování veřejné sbírky (celkové za rok 2004, 2003, 2002)

Verze ke stažení: Vyúčtování (doc, 28 kB)

Název právnické osoby pořádající sbírku:
LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací a datum vydání osvědčení / rozhodnutí:
MHMP/117204/2001 DPC-1
Datum zahájení a ukončení sbírky (viz osvědčení/rozhodnutí):
 • Datum oznámení: 26. 9. 2001
 • Datum vystavení osvědčení: 10. 10. 2001
 • Délka trvání sbírky: 3 roky, od 26. 9. 2001 do 26. 9. 2004
Účel:
získání finanční podpory na rozvoj služeb pro hluchoslepé
Způsob provádění sbírky:
 1. Bankovním účtem

  Speciální bankovní účet, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky

 2. Dobrovolné příspěvky do přenosných pokladniček

  V roce 2001: dobrovolné příspěvky vkládané do řádně zapečetěné pokladničky dne 1. 12. 2001 na benefičním koncertě v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Praze 1

  V roce 2003: sbírková akce formou dobrovolných příspěvků do řádně zapečetěných pokladniček ve dnech 14.–16. 4. 2003 ve 14 městech ČR

 3. Prodejem předmětů

  V roce 2004: prodej pohlednic ve 49 českých městech ČR dne 19. 4. 2004, cena pohlednice 20,- Kč, ve prospěch sbírky odvedeno 19,- Kč

 4. Prodejem vstupenek na veřejném kulturním vystoupení

  V roce 2004: prodej vstupenek na benefiční koncert v Divadle v Dlouhé dne 25. 4. 2004, prodej vstupenek v hodnotě 100,- Kč, ve prospěch sbírky odvedeno 95,- Kč

Sbírka Červenobílé dny 2002–2004, celkový přehled

Průběh sbírky Výtěžek Vyúčtováno ke dni Účel Zbývá čerpat
2002 11 239,10 12. 11. 2002 Nákup pomůcek výpočetní techniky, dokrytí dotace MPSV 0,-
2003 397 090,90 23. 2. 2004 Financování projektů pro hluchoslepé LORM 2003 0,-
2004 763 973,69 22. 12. 2004 Edukační pobyty, technické dovybavení center, dary LORMU, odb. literatura, tisk časopisu Doteky 339 408,37
Celkem 2002–2004 1 172 303,69     339 408,37

Vyúčtování 3. ročníku sbírky za rok 2004

(za období od 1. 1. 2004 do 22. 12. 2004)

Hrubý výtěžek = příjmy celkem v Kč
 • prodejem pohlednic: 748 363,-
 • dary od dárců na bankovní účet sbírky: 9 640,-
 • výnos z benefičního koncertu: 2 700,-
 • úroky z účtu od 1. 1. 2004 do 27. 9. 2004: 3 270,69
763 973,69 Kč
Náklady
 • spojené se sbírkou, maximálně do 5 % hrubého výtěžku
37 218,85 Kč
Čistý výtěžek = Hrubý výtěžek − Náklady 726 754,84 Kč
Použití čistého výtěžku k 22. 12. 2004 387 346,47 Kč

Projekty, které byly financovány z výtěžku sbírky v roce 2004

Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 248 977,78 6 týdenních pobytů od jara do podzimu v rekreačních místech ČR s edukačně rehabilitačním programem
Technické dovybavení Poradenských center LORM 21 904,69 PC, kompenzační pomůcky, odborná literatura do knihovny LORM
Víkendová konference pro hluchoslepé 62 101,- Víkendová konference s přednáškami pro hluchoslepé, jejich průvodce a odborníky
Bulletin Doteky 38 763,- Vychází 4× ročně ve zvětšeném černotisku, Braillu a jako zvuková nahrávka
Dary jiným organizacím pro hluchoslepé 15 600,-
 • Speciální mateřská škola a speciální základní škola pro sluchově postižené Olomouc
 • Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun – hipoterapie
 • Tiskárna pro propagaci problematiky hluchoslepých v Moravskoslezském kraji
 • Scanner pro právní poradenství pro hluchoslepé
Celkem 387 346,47  

Zbývá k dalšímu použití: 339 408,37 Kč

Ke dni vyúčtování sbírky 22. 12. 2004 nebyl využit čistý výtěžek sbírky v plném rozsahu. Vyúčtování konečného využití sbírky bude se souhlasem Magistrátu hlavního města Prahy provedeno ke dni 30. 9. 2005.

Ze zbývající částky budou ke 30. 9. 2005 tak jako doposud financovány projekty: Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé, Bulletin Doteky, Odborná knihovna k problematice hluchoslepoty, Technické vybavení poradenských center LORM.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014