Závěrečné vyúčtování veřejné sbírky pro hluchoslepé Červenobílé dny (celkové vyúčtování za rok 2005, 2006, 2007)

Název právnické osoby pořádající sbírku:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
MHMP/43875/2005
Datum oznámení:
16. 2. 2005
Datum vystavení osvědčení:
22. 2. 2005
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 1. 3. 2005 do 18. 2. 2008
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Zhodnocení realizace sbírky

Sbírka byla prováděna 4 z 5 oznámených způsobů: bankovní účet, pokladničky, prodej předmětů, prodej vstupenek a pronájem telefonní linky (DMS).

1. Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky.

2. Pokladničkami

Tento způsob realizaci sbírky nebyl využit.

3. Prodejem předmětů

2005

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2005 představoval prodej předmětů (pohlednic) studenty středních škol ve 49 městech ČR. Výtěžek z pouliční sbírky, která proběhla v pondělí 18. dubna 2005, činil 689 470 Kč. V tento den prodávalo 524 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol komiksovou pohlednici s obrázkem hluchoslepého člověka s červenobílou holí na zebře v ceně 20 Kč.

2006

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2006 představoval prodej předmětů (pohlednic) studenty středních škol ve 46 městech ČR. Výtěžek z pouliční sbírky, která proběhla 24. a 25. dubna 2006, činil 599 323 Kč. V tento den prodávaly dvojice a trojice dobrovolníků – studentů středních a vyšších odborných škol – komiksovou pohlednici s obrázkem hluchoslepého člověka s červenobílou holí na zebře v ceně 20 Kč.

2007

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2007 představoval prodej předmětů (červenobílých minipropisek v papírovém psaníčku) ve dnech 23. až 25. dubna 2007. Během sbírky prodávalo 534 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol malou pruhovanou propisku za cenu 25 Kč. Výtěžek z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 1 009 557,50 Kč. Přátelé a individuální dárci přispěli zakoupením červenobílých propisek do pokladničky v o.s. LORM nebo při Červenobílé ochutnávce ve vinotéce Šmerák částkou 7 697 Kč. Celkem bylo z prodeje sbírkových předmětů získáno 1 030 597,70 Kč.

4. Prodejem vstupenek na veřejném kulturním vystoupení

2005

Na podporu sbírky se konaly v roce 2005 dva benefiční koncerty: sbírka byla slavnostně zahájena 7. dubna 2005 benefičním koncertem klavíristky Lady Valešové a jejích hostů na Hudební fakultě AMU v Praze. V sobotu 10. září 2005 podpořil sbírku svým vystoupením anglický sbor The Northern England Chorale v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Výtěžek z obou koncertů představoval částku 17 658 Kč.

5. Pronájmem telefonní linky / DMS

Na základě smlouvy s Fórem dárců se LORM zapojil do projektu DMS (Společný projekt Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fóra dárců, který umožňuje vybraným nestátním neziskovým organizacím získávat transparentním způsobem finanční prostředky plynoucí od uživatelů mobilních telefonů i pevných linek prostřednictvím služby SMS). Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 bylo možné podpořit sbírku pro hluchoslepé.

DMS za období 2005–2007
RokVýtěžek z DMS v Kč
200525 408,20
200615 067,14
2007 (k 18. 2. 2008)20 520,00
Celkem60 995,34

Celkový přehled výnosů jednotlivých ročníků sbírky Červenobílé dny 2005–2007

RokSbírkový předmětÚroky v KčHrubý výtěžek celkem v KčRežijní náklady (do 5 % z hrubého výtěžku) v KčČistý výtěžek v Kč
2005pohlednice (20 Kč)253,99775 480,19−27 749,50747 730,69
2006pohlednice (20 Kč)61,32623 766,46−31 013,50592 752,96
2007 k 18. 2. 2008propiska (25 Kč) 340,021 071 046,84 −26 921,501 044 125,34
Celkem655,332 470 293,49−85 684,502 384 608,99

Sbírka realizovaná v roce 2005

Vyúčtování sbírky za období od 1. 3. 2005 do 28. 2. 2006
Hrubý výtěžek (příjmy) Sbírka 2005 + prodej pohlednic 689 470,00
Úroky 84,49
Ostatní výnosy 169,50
Výnosy z benefičních koncertů 17 658,00
Dary od organizací 30 630,00
Dary od drobných dárců 12 060,00
Dárcovské SMS (DMS) 25 408,20
Příjmy celkem 775 480,19
Náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku (5 % = 38 774 Kč) 27 749,50
Čistý výtěžek = příjmy − náklady 747 730,69
Použití čistého výtěžku v Kč k 28. 2. 2006 533 002,68
Výtěžek čerpaný ze sbírky ČB dny 2005 v roce 2006 214 728,01
Čerpání sbírky Červenobílé dny 2005 k 28. 2. 2006 dle projektů
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 149 123,91 Cestovné, doprava, ubytování a stravování, pojištění a pomůcky – pobyty č. 5, 6, 1/2006
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 276 311,68 Technické dovybavení Poradenských center LORM + opravy, nájemné, spotřeba elektřiny a plynu, spoje, cestovné za klienty, klubové akce pro klienty, kurzy znakového jazykya a školení
Bulletin Doteky 58 172,00 Tisk Doteky Léto 43, Podzim 44
Osobní asistence 21 150,00 Osobní asistence pro hluchoslepé
Sociálně právní poradenství 9 000,00 Sociálně právní poradenství pro hluchoslepé
Odborná knihovna LORM 4 845,09 Nákup odborné literatury do knihovny LORM
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 14 400,00 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek
Celkem 533 002,68
Čerpání zbývajícího výtěžku ze sbírky červenobílé dny 2005 v období od 1. 3. 2006 k 31. 8. 2006 dle projektů
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 165 402,51 Cestovné, doprava, ubytování a stravování, pojištění a pomůcky – pobyty č. 2, 3, 4, 5
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 6 312,50 Poštovné
Bulletin Doteky 8 093,00 Tisk Doteky 47
Osobní asistence 23 820,00 Osobní asistence pro hluchoslepé
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 11 100,00 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek
Celkem 214 728,01

Sbírka realizovaná v roce 2006

Vyúčtování sbírky pořádané od 1. 3. 2006 do 28. 2. 2007, čerpáno v období od 1. 9. 2006 k 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007 k 28. 2. 2007
1. 3. – 31. 12. 2006 1. 1. – 28. 2. 2007 Celkem (1. 3. 2006 – 28. 2. 2007)
Hrubý výtěžek sbírka 2006 (příjmy) Sbírka 2006 + prodej pohlednic 599 323,00 0,00 599 323,00
Úroky 58,48 2,84 61,32
Dary od organizací 135,00 200,00 335,00
Dary od drobných dárců 6 980,00 2 000,00 8 980,00
Dárcovské SMS (DMS) 13 474,14 1 593,00 15 067,14
Příjmy celkem 619 970,62 3 795,84 623 766,46
Náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku 30 825,50 188,00 31 013,50
Čistý výtěžek = příjmy − náklady 589 145,12 3 607,84 592 752,96
Čerpání sbírky Červenobílé dny 2006 k 28. 2. 2007 dle projektů
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 33 625,33 Pomůcky na pobyty: 12 510,34 (včetně 3 607,84 čerpáno od 1. 1. 2007 k 28. 2. 2007)
Přepravné na pobyty: 14 518,99
Cestovné na pobyty: 6 596,-
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 404 757,35 Školení: 8 100,-
Cestovné: 1 449,-
Mzdy + odvody: 388 008,35
DPP výuka ZJ, správce sítě): 7 208,-
Bulletin Doteky – tisk, poštovné 49 818,00 Tisk: 48 318,-
DPP rubrika Rozhovory: 1 500,-
Osobní asistence 32 800,00 Osobní asistence pro hluchoslepé v 2. polovině roku 2006
1. ročník Ceny H. Lorma a Narozeninová konference o.s. LORM 63 012,78 Stravování: 54 848,-
Služby: 3 664,78
DPP odměna za práci poroty: 4 500,-
Odborná knihovna LORM, předplatné 2 966,00 Předplatné odborné časopisy: 2 450,-
Odborná literatura: 516,-
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 5 773,50 Služby: webmaster
Pronájem domény
Celkem 592 725,96

Sbírka realizovaná v roce 2007

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 2007 k 18. 2. 2008
Výtěžek sbírky 2007 k 31. 12. 2007 v Kč Čerpáno k 31. 12. 2007 v Kč Čerpáno od 1. 1. 2008 k 18. 2. 2008 v Kč Výtěžek sbírky 2007 k 18. 2. 2008 v Kč
Hrubý výtěžek (příjmy celkem) / čerpáno1  070 639,26663 979,01407 067,831 071 046,84
Sbírka 20071 030 597,70623 937,45406 660,251 030 597,70
Úroky 2007/2008105,04105,042,58107,62
Dary od organizací480,00480,000,00480,00
Dary od drobných dárců 200719 109,1219 109,120,0019 109,12
Dárcovské DMS 2007/200820 115,0020 115,00405,0020 520,00
Ostatní výnosy232,40232,400,00232,40
Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku)−26 921,50−26 921,500,00−26 921,50
Čistý výtěžek1 043 717,76637 057,51407 067,831 044 125,34
Čerpání výtěžku sbírky Červenobílé dny 2007 na projekty k 18. 2. 2008
ProjektČerpání v Kč
Digitalizace odborné knihovny o.s. LORM72 447,00
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou224 925,20
Sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou158 656,75
Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou132 195,38
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání)396 798,21
Akreditovaný kurz Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené a reedice brožury a CD-ROMu Hluchoslepí mezi námi59 102,80
Celkem1 044 125,34

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014