Děkujeme [2013]

Generální partner sbírky: PSO; Děkujeme: DPD CZ, Ardagh Group, Screenet, MuchoGusto, OP Tiger, GZH, s. r. o.; Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Čas

Děkujeme Vladimíru Javorskému za pomoc s přípravou rozhlasového spotu.

Za přípravu vizuálu inzertních stran a vizuálu ke sbírce Červenobílé dny 2012 děkujeme Marku Valičkovi/MuchoGusto a grafičce Ireně Egerové.

Za animaci obrazového spotu děkujeme Radimu Ševčíkovi.

Děkujeme Komerční bance, a. s. za vstřícnost a spolupráci při ukládání výtěžku ze sbírky.

Děkujeme všem dobrovolníkům – studentům a koordinátorům, kteří mají obrovský podíl a zásluhu na úspěšné realizaci 11. ročníku sbírky. Celkové zhodnocení úspěšnosti pouliční sbírky je podrobně vyčísleno podle škol a průměru na pokladničku zde: Výtěžek sbírky Červenobílé dny 2013.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014