Ročník 2009: Děkujeme

Generální partner sbírky: Nadace člověk člověku; Děkujeme: Aukro, PSO, Toptrans, Impress, Screenet; Martina Nevařilová, OP Tiger, MuchoGusto, GZH, s. r. o., Zoo Praha; Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Čas; Jarní červenobílý koktejl: Czech Fashion Centre (CFC): Ivana Follová (if…), Hana Havelková (HH), Taťána Kovaříková (TATIANA),Martina Nevařilová (Navarila–design), Hana Stocklassová (BOHÉME), restaurace Chez Marcel

Děkujeme Vladimíru Javorskému za pomoc s přípravou rozhlasového spotu.

Za přípravu vizuálů speciální DÍK Irče Šlachtové.

Za animaci obrazového spotu se zebrou tisíckrát děkujeme Radimu Ševčíkovi.

Děkujeme Komerční bance, a. s. za vstřícnost a spolupráci při ukládání výtěžku ze sbírky.

Děkujeme paní Marii Tomsové za moderování doprovodné akce sbírky Jarního červenobilého koktejlu.

Za fotodokumentaci z akce Jarní červenobílý koktejl děkujeme panu Petrovi Tarčinci.

Děkujeme manželům Příhodovým za dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky v rodinném Penzionu U Příhodů.

Děkujeme paní Niké Katzerové za aktivní pomoc při prodeji sbírkových předmětů.

Speciální DÍK patří kolektivu Mateřské školy Socháňova v čele s ředitelkou Mgr. Simonou Skoumalovou na Praze 6 v Řepích za zorganizování a propagaci naší sbírky.

Děkujeme všem dobrovolníkům – studentům a koordinátorům, kteří mají obrovský podíl a zásluhu na úspěšné realizaci 7. ročníku sbírky. Celkové zhodnocení úspěšnosti pouliční sbírky je podrobně vyčísleno podle škol a průměru na pokladničku zde: Výtěžek sbírky Červenobílé dny 2009.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014