Průběžné vyúčtování sbírky Červenobílé dny za období od 1. 3. 2006 k 28. 2. 2007

Název právnické osoby pořádající sbírku:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
MHMP/43875/2005
Datum oznámení:
16. 2. 2005
Datum vystavení osvědčení:
22. 2. 2005
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 1. 3. 2005 do 18. 2. 2008
Účel:
Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.
Způsoby provádění sbírky v období od 1. 3. 2006 k 28. 2. 2007:
 1. Na bankovní účet

  Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který je otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky

 2. Prodejem předmětů

  Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2006 představoval prodej předmětů (pohlednic) studenty středních škol ve 46 městech ČR. Výtěžek z pouliční sbírky, která proběhla 24. a 25. dubna 2006, činil 599 323 Kč. V tento den prodávaly dvojice a trojice dobrovolníků (studentů středních a vyšších odborných škol) komiksovou pohlednici s obrázkem hluchoslepého člověka s červenobílou holí na zebře v ceně 20 Kč.

 3. Pronájmem telefonní linky / DMS

  Na základě smlouvy s Fórem dárců se LORM zapojil do projektu DMS (Společný projekt Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fóra dárců, který umožňuje vybraným nestátním neziskovým organizacím získávat transparentním způsobem finanční prostředky plynoucí od uživatelů mobilních telefonů i pevných linek prostřednictvím služby DMS.) Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 je možné podpořit sbírku pro hluchoslepé.

V souladu se zákonem č. 117/2001, o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, je Magistrátu hl. m. Prahy předkládáno ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky.

Ke kontrole se předkládá:

 1. Vyúčtování zbývajícího výtěžku z předchozího ročníku sbírky za období od 1. 3. 2005 k 28. 2. 2006 ve výši 214 728,01 Kč.

  Zbývající výtěžek ze sbírky, který nebyl k 28. 2. 2006 vyčerpán, byl použit na spolufinancování projektů pro hluchoslepé v období od 1. 3. 2006 do 31. 8. 2006.

 2. Vyúčtování sbírky, která byla pořádána od 1. 3. 2006 k 28. 2. 2007 a jejíž výtěžek byl čerpán od 1. 9. 2006 k 28. 2. 2007.

Vyúčtování zbývajícího výtěžku ze 3. ročníku sbírky (2005) od 1. 3. 2006 k 31. 8. 2006 ve výši: 214 728,01 Kč

Hrubý výtěžek (příjmy) Sbírka 2005 + prodej pohlednic 689 470,00
Úroky 84,49
Ostatní výnosy 169,50
Výnosy z benefičních koncertů 17 658,00
Dary od organizací 30 630,00
Dary od drobných dárců 12 060,00
Dárcovské SMS (DMS) 25 408,20
Příjmy celkem 775 480,19
Náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku (= 38 774,-) 27 749,50
Čistý výtěžek = příjmy − náklady 747 730,69
Použití čistého výtěžku v Kč k 28. 2. 2006: viz Vyúčtování sbírky Červenobílé dny od 1. 3. 2005 ke 28. 2. 2006 533 002,68
Zbývá čerpat ze sbírky ČB dny 2005 214 728,01
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 165 402,51 Cestovné, doprava, ubytování a stravování, pojištění a pomůcky – pobyty č. 2, 3, 4, 5
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 6 312,50 Poštovné
Bulletin Doteky 8 093,00 Tisk Doteky 47
Osobní asistence 23 820,00 Osobní asistence pro hluchoslepé
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 11 100,00 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek
Celkem 214 728,01

Vyúčtování 4. ročníku sbírky pořádané od 1. 3. 2006 do 28. 2. 2007, čerpáno v období od 1. 9. 2006 k 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007 k 28. 2. 2007

k 31. 12. 2006 1. 1. – 28. 2. 2007 k 28. 2. 2007
Hrubý výtěžek sbírka 2006 (příjmy) Sbírka 2006 + prodej pohlednic 599 323,00 0,00 599 323,00
Úroky 58,48 2,84 61,32
Dary od organizací 135,00 200,00 335,00
Dary od drobných dárců 6 980,00 2 000,00 8 980,00
Dárcovské SMS (DMS) 13 474,14 1 593,00 15 067,14
Příjmy celkem 619 970,62 3 795,84 623 766,46
Náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku 30 825,50 188,00 31 013,50
Čistý výtěžek = příjmy − náklady 589 145,12 3 607,84 592 752,96
Čerpání výtěžku ze 4. ročníku sbírky na projekty k 28. 2. 2007
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 33 625,33 Cestovné, doprava, pomůcky na pobyty č. 2,3,4,5/2006 a 1/2007
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 404 757,35 Cestovné za klienty, výuka znakového jazyka, zajištění služeb pro hluchoslepé v Jihomoravském kraji a na území hl. m. Prahy
Bulletin Doteky – tisk, poštovné 49 818,00 Příprava a tisk bulletinu Doteky č. 48
Osobní asistence 32 800,00 Osobní asistence pro hluchoslepé v 2. polovině roku 2006
1. ročník Ceny H. Lorma a Narozeninová konference o.s. LORM 63 012,78 Příprava 1. ročníku soutěže o Cenu H. Lorma; stravování a služby na Narozeninové konferenci
Odborná knihovna LORM, předplatné 2 966,00 Předplatné a odborná literatura
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 5 773,50 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek
Celkem 592 725,96

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014