Vyúčtování 18. ročníku sbírky Červenobílé dny 2020/21 za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej sbírkových předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

NA BANKOVNÍ ÚČET

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 8 584 Kč, od ledna do března 2021 byly dary navýšeny o částku 99 Kč, celkem 8 683 Kč.

PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 7 043 Kč, od ledna do března 2021 se výtěžek z DMS navýšil o 2 673 Kč, celkem 9 560 Kč.

DOPROVODNÁ AKCE SBÍRKY

Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, kterou jsme pořádali z důvodu COVID-19 pouze online formou v průběhu celého prosince 2020. Přihlášené týmy podpořili akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 v celkové výši 18 333 Kč. Tato částka byla začátkem ledna 2021 navýšena darem od jednoho týmu o 1 000 Kč. Celkový výtěžek 9 a půltého ročníku „Ducha Vánoc“ tak dosáhl částky 19 333 Kč.

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2020 A 2021

Období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2020
do 31. 12. 2020
Čerpáno
od 1. 4. 2020
do 31. 12. 2020
Výtěžek
od 1. 1. 2021
do 31. 3. 2021
Čerpáno
od 1. 1. 2021
do 31. 3. 2021
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá dočerpat CELKEM 2020 – 2022
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky26 917,000,001 099,000,0028 016,000,0028 016,00
Dárcovské DMS7 043,000,002 673,000,009 716,000,009 716,00
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč33 960,000,003 772,000,0037 732,000,0037 732,00
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 156,00- 156,00- 00,00- 00,00- 156,00- 156,00- 156,00
Čistý výtěžek celkem33 804,00156,003 772,0000,0037 576,00156,0037 576,00

Čerpání výtěžku z 18. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2020 k 31. 3. 2021

PROJEKTČERPÁNÍ V KČPOZNÁMKA
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2020: 156,00
2021: 00,00
Středisko NS505/2020
Středisko NS505/2021
Celkem156,00

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014