Vyúčtování 11. ročníku sbírky Červenobílé dny 2013 za období od 1. 3. 2013 k 22. 2. 2014

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/160306/2011
Datum oznámení:
24. 2. 2011
Datum vystavení osvědčení:
4. 3. 2011
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 11. 3. 2011 do 22. 2. 2014
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Sbírka byla 2012 prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů a pronájem telefonní linky (DMS):

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 3. 2013 k 31. 12. 2013 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 25 464 Kč. V období od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014 přibylo na sbírkovém účtu 10 818 Kč od drobných dárců, za rok 2013 a začátek roku 2014 celkem 36 282 Kč.

Prodejem předmětů

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2013 představoval prodej předmětů: červeného srdíčka–ořezávátka. Všichni, kteří si od 22. do 24. dubna 2013 zakoupili u našich dobrovolníků srdíčko za 30 korun, přispěli do sbírky částkou 194 584 Kč. Do sbírkové akce se zapojilo 219 dvojic studentů ve 38 městech České republiky.

Pronájmem telefonní linky / DMS

Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly na sbírku od 1. 3. 2013 do konce 31. 12. 2013 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 16 539 Kč, od ledna do února 2014 se výtěžek z DMS navýšil o 1 710 Kč, celkem 18 249 Kč.

Doprovodné akce sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí konaných během celého roku, celkem doprovodné akce v roce 2013 vynesly částku 73 007 Kč, v únoru 2014 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o 1 244 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2013 a 2014 dosáhly celkové výše 74 251 Kč.

V roce 2013:

Akce Výtěžek v Kč
Prodej sbírkových předmětů PC LORM Praha365 Kč
Prodej sbírkových předmětů – dobrovolník v Praze1 097 Kč
Prodej sbírkových předmětů – DPD1 721 Kč
Prodej sbírkových předmětů PC LORM Ostrava1 455 Kč
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Šmerák červen (prodej předmětů)2 510 Kč
Varhanní koncert (prodej předmětů)10 827 Kč
Prodej sbírkových předmětů PC LORM Ostrava1 511 Kč
Vánoční country akce BIS Czech (prodej předmětů)24 525 Kč
Akce Vánoční putování Prahou (prodej předmětů)14 000 Kč
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Šmerák prosinec (prodej předmětů)14 996 Kč

V roce 2014:

Akce Výtěžek v Kč
Prodej sbírkových předmětů ve Vinotéce Šmerák1 244 Kč

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2013

Období březen 2013 – únor 2014
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 3. 2013
k 31. 12. 2013
Čerpáno
od 1. 3. 2013
k 31. 12. 2013
Výtěžek
od 1. 1. 2014
k 28. 2. 2014
Čerpáno
od 1. 1. 2014
k 28. 2. 2014
Výtěžek celkem Čerpáno celkem
Celkem příjmy309 678,33309 678,3313 787,7813 787,78323 466,11323 466,11
Prodej sbírkových předmětů – duben 2013194 584,00194 584,000,000,00194 584,00194 584,00
Úroky84,3384,3315,7815,78100,11100,11
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky98 471,00 98 471,0012 062,0012 062,00110 533,00110 533,00
Dárcovské DMS16 539,0016 539,001 710,001 710,0018 249,0018 249,00
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 6 918,00- 6 918,00------- 6 918,00- 6 918,00
Čistý výtěžek/celkem302 760,33302 760,3313 787,7813 787,78316 548,11316 548,11

Čerpání výtěžku z 11. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 3. 2013 k 28. 2. 2014

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Sociální rehabilitace 2013: 129 540,80
2014: 3 095,22
Celkem: 132 636,02
Odborné sociální poradenství2013: 47 736,51
2014: 1 826,58
Celkem: 49 563,09
Tlumočení 2013: 29 056,73
2014: 783,68
Celkem: 29 840,41
Sociálně aktivizační služby2013: 87 348,29
2014: 8 082,30
Celkem: 95 430,59
Lormolympiáda2013: 9 078,00
Celkem: 9 078,00
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku6 918,00
Celkem323 466,11

Vyúčtování zbývajícího výtěžku z 10. ročníku sbírky Červenobílé dny 2012

Čerpání v období od 1. 3. 2013 k 31. 12. 2013
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
Čerpáno
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
Výtěžek
od 1. 1. 2013
k 28. 2. 2013
Čerpáno
od 1. 1. 2013
k 28. 2. 2013
Výtěžek
CELKEM
od 1. 3. 2012
k 28. 2. 2012
Čerpáno
CELKEM
od 1. 3. 2012
k 28. 2. 2013
Zbývá čerpat Čerpáno
od 1. 3. 2013
k 31. 12. 2013
Čerpáno
CELKEM
od 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
Celkem příjmy 425 667,68 74 088,70 18 630,75 125 327,66 444 298,43 199 416,36 244 882,07 244 882,07 370 209,73
Prodej sbírkových předmětů - duben 2012 303 557,00 74 088,70 0,00 125 327,66 303 557,00 199 416,36 104 140,64 104 140,64 229 468,30
Úroky 104,68 0,00 13,75 0,00 118,43 0,00 118,43 118,43 118,43
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky 105 563,00 0,00 15 890,00 0,00 121 453,00 0,00 121 453,00 121 453,00 121 453,00
Dárcovské DMS 16 443,00 0,00 2 727,00 0,00 19 170,00 0,00 19 170,00 19 170,00 19 170,00
- režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku - 5 066,00 - 5 066,00 0,00 0,00 - 5 066,00 - 5 066,00 0,00 0,00 0,00
Čistý výtěžek/celkem 420 601,68 69 022,70 18 630,75 125 327,66 439 232,43 194 350,36 244 882,07 244 882,07 370 209,73

Dočerpání výtěžku z 10. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Sociální rehabilitace193 572,85
Odborné sociální poradenství85 320,14
Tlumočení36 667,27
Sociálně aktivizační služby54 649,47
CELKEM370 209,73

Rekapitulace výnosů a čerpání výtěžků z 10. ročníku sbírky Červenobílé dny 2012 v letech 2012 – 2013

Období čerpání Výtěžek
CELKEM
od 1. 3. 2012
k 28. 2. 2013
Čerpáno
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
Čerpáno
od 1. 1. 2013
k 28. 2. 2013
Mezisoučet
čerpáno
od 1. 3. 2012
k 28. 2. 2013
Čerpáno
od 1. 3. 2013
k 31. 12. 2013
Čerpáno
CELKEM
od 1. 3. 2012
k 28. 2. 2013
Hrubý výtěžek sbírky 444 298,43 74 088,70 125 327,66 199 416,36 244 882,07 444 298,43
Prodej sbírkových předmětů - duben 303 557,00 74 088,70 125 327,66 199 416,36 104 140,64 303 557,00
Úroky 118,43 0,00 0,00 0,00 118,43 118,43
Dary od drobných dárců a výtěžkz z doprovodných akcí 121 453,00 0,00 0,00 0,00 121 453,00 121 453,00
Dárcovské DMS 19 170,00 0,00 0,00 0,00 19 170,00 19 170,00
Režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku - 5 066,00 - 5 066,00 0,00 - 5 066,00 0,00 - 5 066,00
Čistý výtěžek 439 232,43 69 022,70 125 327,66 194 350,36 244 882,07 439 232,43
Zbývá čerpat 0,00

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014