Vyúčtování 14. ročníku sbírky Červenobílé dny 2016/17 za období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej sbírkových předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 7 000 Kč. V období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 přibylo na sbírkovém účtu 300 Kč od drobných dárců, celkem za rok 2016 a leden až březen 2017 částka 7 300 Kč.

Pronájmem telefonní linky/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 8 151 Kč, od ledna do března 2017 se výtěžek z DMS navýšil o 2 337 Kč, celkem 10 448 Kč.

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí formou prodeje sbírkových předmětů, které probíhaly během celého roku. Celkem doprovodné akce v roce 2016 vynesly částku 165 323,08 Kč, v roce 2017 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o částku 18 441 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2016 a 2017 dosáhly celkové výše 183 764,08 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly zaslány nebo vloženy na sbírkový účet.

V roce 2016

Akce Výtěžek v Kč
Prodej sbírkových předmětů ve Vinotéce Na Slupi“778,00 Kč
Charitativní výstava fotek 39 904,08 Kč
Street Happening Karlín4 286,00 Kč
Charitativní koncert na Svatováclavských slavnostech7 484,00 Kč
Vánoční večer společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.27 050,00 Kč
Putování Prahou za duchem Vánoc28 280,00 Kč
Červenobílá ochutnávka ve Vinotéce Na Slupi12 581,00 Kč
Neviditelná výstava550,00 Kč
Mlsný koutek od spol. Stadler16 245,00 Kč
Charitativní běh Jany Slezákové26 612,00 Kč
Autorské čtení Marka Valička1 553,00 Kč

V roce 2017

Akce Výtěžek v Kč
Charitativní výstava fotek14 000,00 Kč
Prodej sbírkových předmětů ve Vinotéce Na Slupi 20171 441,00 Kč
Charitativní ples v Prostějově3 000,00 Kč

14. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2016 A 2017 (období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017)

Období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v korunách Výtěžek
od 1. 4. 2016
do 31. 12. 2016
Čerpáno
od 1. 4. 2016
do 31. 12. 2016
Výtěžek
od 1. 1. 2017
do 31. 3. 2017
Čerpáno
od 1. 1. 2017
do 31. 3. 2017
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá dočerpat CELKEM 2017 – 2018
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců a příjmy z doprovodných akcí sbírky172 323,00 68 277,7018 741,000,00191 064,0868 277,70122 786,38
Dárcovské DMS8 151,007 281,002 337,00156,0010 488,007 437,003 051,00
Hrubý výtěžek sbírky180 474,0875 558,7021 078,00156,00201 552,0875 714,70125 837,38
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 1 327,00- 1 327,00- 156,00- 156,00- 1 483,00- 1 483,000,00
Čistý výtěžek celkem179 147,0874 231,7020 922,000,00200 069,0874 231,70125 837,38

Čerpání výtěžku z 14. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Sociální rehabilitace 2016: 29 435,50
29 435,50
Odborné sociální poradenství2016: 16 641,86
16 641,86
Tlumočení2016: 7 132,94
7 132,94
Sociálně aktivizační služby (týdenní pobytové akce a klubová setkání)2016: 21 021,40
21 021,40
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2016: 1 327,00
2017: 156,00
1 483,00
Celkem75 714,70

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014