Ročník 2008: Tiskové zprávy

Seznam tiskových zpráv:


Červenobílé dny vynesly přes 700 tisíc korun

Praha, 14. 5. 2008 – Výtěžek z letošního šestého ročníku sbírky Červenobílé dny, která proběhla ve dnech 21. a 22. dubna ve 44 městech České republiky, půjde opět ve prospěch hluchoslepých osob. Prodejem malých červenobílých propisek vybrali dobrovolníci celkem 700 678 korun. Stěžejní zásluhu na dalším úspěšném ročníku mělo 926 studentů ze středních a vysokých škol, kteří v červených a bílých tričkách na konci dubna prodávali sbírkový předmět a rozdávali informace o hluchoslepotě. Červenobílé dny veřejnosti každoročně připomínají, že mezi námi žijí osoby s hluchoslepotou, které pro bezpečnější samostatný pohyb v terénu používají červenobílou hůl.

Navíc hraje sbírka důležitou roli při zajištění a rozvoji sociálních služeb pro hluchoslepé. Díky předchozím úspěšným ročníkům sbírky působí dnes její pořadatel, občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, již v osmi krajích. „Ačkoliv veškeré sociální služby mají hluchoslepí u nás zdarma, dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na jednotlivé služby nepokrývají v některých případech ani 70 procent nákladů,“ přibližuje přínos sbírky Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. „Proto výtěžek z letošní veřejné sbírky použijeme na dofinancování odborného poradenství, průvodcovských a tlumočnických služeb, výuky komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí a dalších dovedností, které našim klientům pomáhají v každodenním běžném životě,“ „Naši klienti si navíc díky letošní sbírce například vyzkouší jízdu na tandemových kolech na červnovém edukačně rehabilitačním pobytu u Slavonic a na podzim poměří své síly na Lormolympiádě – prvním ročníku sportovní a dovednostní soutěže pro osoby s hluchoslepotou u nás,“ dodává.

Červenobílé dny však nekončí a veřejnost může sbírku stále podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování všech předchozích ročníků přináší stránky www.cervenobiledny.cz. Problematiku hluchoslepoty zprostředkovávají bezbariérové stránky www.lorm.cz.

Partneři 6. ročníku sbírky Červenobílé dny:

Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Kostelecké uzeniny a.s., Gzh s.r.o., Top střechy a fasády CZ, Český rozhlas, Radio Čas, Respekt, Netcentrum s.r.o


Blíží se sbírka pro hluchoslepé

17. dubna 2008

Česká a moravská města budou 21. a 22. dubna opět hrát červenobílými barvami! Tisíc dobrovolníků v červených a bílých tričkách bude během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny prodávat červenobílé pruhované minipropisovačky za symbolickou cenu 25 korun a současně rozdávat letáčky s informacemi o hluchoslepotě a možnostech, jak lze osobám s tímto těžkým smyslovým handicapem pomoci. Sbírku, která letos proběhne ve 44 městech, pořádá již pošesté občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé.

Červenobílé dny veřejnosti připomínají, že mezi námi žijí osoby s hluchoslepotou, které pro bezpečnější pohyb používají červenobílou hůl. Sbírka navíc hraje významnou roli ve financování sociálních služeb pro hluchoslepé. „Naše sdružení LORM díky předchozím úspěšným ročníkům sbírky dnes již působí v osmi krajích a výtěžek z letošní sbírky použijeme na zajištění odborného poradenství, průvodcovských a tlumočnických služeb, výuky komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s holí a dalších dovedností, které našim klientům pomáhají v každodenním životě,“ přibližuje přínos sbírky Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. „Naši klienti si navíc díky letošní sbírce například vyzkouší jízdu na tandemových kolech na červnovém týdenním pobytu u Slavonic a na podzim poměří své síly na Lormolympiádě – prvním ročníku sportovní a dovednostní soutěže hluchoslepých u nás,“ dodává.

O doprovodný program k letošnímu ročníku se postarali sami hluchoslepí se svojí originální zpěvohrou O Červené Karkulce v rámci malého turné po Moravě začátkem dubna. Fotografie z představení lze najít na stránce O Červené Karkulce, podrobné informace o sbírce přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sbírku lze kdykoliv podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 anebo poslat příspěvek na sbírkové konto 35-0720850257/0100.

6. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře našich partnerů: Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Kostelecké uzeniny a.s., Gzh s.r.o., Top střechy a fasády CZ, Český rozhlas, Respekt, Radio Čas, Netcentrum s.r.o


Zpěvohra O Červené Karkulce

17. dubna 2008

Fotografie ze zpěvohry O Červené Karkulce, s kterou naši hluchoslepí klienti a členové divadelní skupinky Lormos vystoupili před brněnským publikem, si již můžete prohlédnout ve fotogalerii: Zpěvohra O Červené Karkulce.

Článek, fotografie a odkaz na krátký videozáznam z vystoupení v Olomouci, které byly zveřejněny 10. dubna 2008 v Olomouckém deníku, najdete zde: VIDEO: Hluchoslepí v Olomouci předvedli zpěvohru.


Sbírka Červenobílé dny už šestým rokem pomáhá hluchoslepým

Od 21. do 22. dubna bude okolo 1000 studentů nabízet za symbolickou cenu 25 korun červenobílé pruhované minipropisovačky a současně rozdávat letáčky s informacemi o hluchoslepotě. Sbírku známou pod názvem Červenobílé dny pořádá již pošesté občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, v letošním roce ve 45 městech Čech a Moravy.

V loňském roce se podařilo během pouliční sbírky vybrat přes milion korun. Sdružení LORM z celkového výtěžku ve výši 1 044 125,34 korun hradilo například týdenní pobytové akce pro 75 klientů zaměřené na běžecké lyžování, sociální rehabilitaci a turistiku. Dále bylo ze sbírky financováno vydání brožury a CD-ROMu Hluchoslepí mezi námi, projekt digitalizace neboli zpřístupnění odborné knihovny hluchoslepým, který bude spuštěn na konci března a v neposlední řadě i rozvoj sociálních služeb v nových regionech naší republiky. V průběhu loňského roku začalo sdružení LORM zajišťovat pro hluchoslepé služby nově v Olomouckém a Plzeňském kraji, v Královéhradeckém kraji právě probíhá depistáž a po Velikonocích se všem zájemcům otevřou dveře Poradenského centra v Jindřichově Hradci.

Také letos může každý, kdo si během 6. ročníku zakoupí u dobrovolníků upomínkový předmět, anebo odešle sdružení dárcovskou SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777, pomoci lidem s velmi těžkým handicapem. Hluchoslepota způsobuje potíže při komunikaci, prostorové orientaci i samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Hluchoslepý člověk potřebuje odborné sociální služby, kompenzační pomůcky a speciální úpravy prostředí. Podle odhadu vycházejícího z evropských statistik by u nás mělo žít kolem 4000 osob s tímto závažným postižením. Hluchoslepota se objevuje v kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku a může být vrozená nebo získaná následkem nemoci, úrazu či v důsledku vyššího věku.

O doprovodný program ke sbírce se letos postarají sami hluchoslepí se svojí originální zpěvohrou O Červené Karkulce, se kterou vyráží na malé turné po Moravě začátkem dubna. „Divadelní skupinu, která si říká LORMOS, tvoří celkem šest hluchoslepých členů – tři herečky, dva herci a jedna kostýmová kouzelnice,“ představuje ojedinělé složení souboru jeho vedoucí, brněnská pracovnice ze sdružení LORM, paní Zdena Jelínková. „Sedmou členkou je olomoucká kolegyně, muzikantský základ a instrumentální opora souboru, osmou jsem já, a od února náš soubor obohatila ve významné roli Držáku harmoniky nová brněnská spolupracovnice.“ O tom, že s hluchoslepotou se dá žít a dokonce umělecky tvořit, se může veřejnost přesvědčit od 9. do 11. dubna na vystoupeních v Olomouci, Brně a Ostravě. A že se bude jednat o velmi originální ztvárnění napoví již samotný fakt, že pod karkulkovskou čepičkou se v hlavní ženské roli objeví muž.

Více informací o představení a programu lze najít v přiložené pozvánce a na webových stránkách sdružení www.lorm.cz, podrobné informace o sbírce přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014