Tiskové zprávy [2010]

Seznam tiskových zpráv:


Červenobílé dny už poosmé pomohou hluchoslepým

náramek

Už poosmé mohla veřejnost podpořit hluchoslepé spoluobčany během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. Letos se do sbírkové akce, kterou tradičně na konci dubna pořádá o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, zapojilo 323 dvojic studentů v 37 městech České republiky. Prodejem červenobílých náramků přátelství vybrali dobrovolníci celkem 430 439 korun. Už počtvrté sbírku podpořil i herec Vladimír Javorský, který svůj sametový hlas propůjčil rozhlasovému spotu, vysílanému na Českém rozhlase a Rádiu Čas. Pozitivní dopad na sebe nenechal dlouho čekat, za únor až duben bylo sdružení LORM zasláno 628 dárcovských SMS v hodnotě 16 956 korun. Od individuálních dárců se na sbírkovém kontě sešla částka 8 100 korun. Průběžný výtěžek na sbírkovém kontě zatím překonal hranici 455 000 Kč.

„Velmi si vážíme pomoci, které se nám dostalo od individuálních dárců, našich dobrovolníků, partnerů a všech, kteří se aktivně zapojili do 8. ročníku veřejné sbírky, neboť právě díky Červenobílým dnům a podpoře veřejnosti máme jistotu, že všechny plánované sociální služby pro hluchoslepé můžeme letos zajistit a zrealizovat,“ hodnotí přínos sbírky ředitelka o.s. LORM Mgr. Petra Zimermanová. Roční dotace sotva stačí pokrýt 70% nákladů na tyto služby, výtěžek ze sbírky je tedy nepostradatelný. „Úspěšnost jednotlivých ročníků sbírky stojí na zapojení studentů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rok od roku je však pro nás obtížnější získat ke spolupráci další školy, koordinátoři na školách nám na poslední chvíli oznamují nižší počty studentů a navíc v posledních letech na konci dubna probíhá v ulicích více sbírek a jejich organizátoři bohužel nemají snahu se předem domluvit na spolupráci. O to více si proto ceníme podpory studentů ze všech škol, ať už jdou s námi do sbírky poosmé nebo poprvé,“ doplňuje svá slova. Sdružení LORM organizuje pro tyto školy besedy na téma hluchoslepota. Asi nejcennější bývá pro studenty možnost se přímo setkat s některým z klientů sdružení LORM, který jim může nejvíce přiblížit život s tímto těžkým smyslovým handicapem. Povědomí o této problematice je však stále velmi nízké. Mnoho lidí dnes už ví, že osoby se zrakovým postižením používají bílou hůl, ale bohužel stále netuší, že hluchoslepým osobám pomáhá hůl červenobílá.

lyžaři

Výtěžek z prodeje náramků přátelství použije sdružení LORM na dofinancování průvodcovských a tlumočnických služeb, výuky komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí a dalších dovedností, které hluchoslepým lidem pomáhají v každodenním běžném životě. A na co dalšího se mohou hluchoslepí těšit letos? V únoru mohli společně s traséry na běžkách brázdit Vysočinu a zasoutěžit si ve slalomu, v létě je mimo jiné čeká pobyt věnovaný komunikaci v taktilním znakovém jazyce a další pobyt na tandemových kolech, na podzim se na Valné hromadě dozví, kdo z nich vyhraje v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma.

Červenobílé dny však nekončí a veřejnost může sbírku podporovat v průběhu celého roku, například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100. Zájemci o červenobílý náramek přátelství, kteří neměli to štěstí a s dobrovolníky se během Červenobílých dnů nesetkali, si mohou udělat výlet na rozkvetlý Petřín a zastavit se cestou pro náramek v Poradenském centru LORM ve Zborovské ul. 62 na Újezdě.

hůl

Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování všech předchozích ročníků přináší stránky www.cervenobiledny.cz. Problematiku hluchoslepoty zprostředkovávají bezbariérové stránky www.lorm.cz

8. ročník sbírky Červenobílé dny se konal díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Vladimír Javorský, Irena Šlachtová, Radim Ševčík.


Červenobílé dny 2010 – podpořte hluchoslepé nošením náramku přátelství!

náramek

Nevidí vás ani vás neslyší… Jsou hluchoslepí! Na ulicích je poznáte podle červenobílé hole. Svět kolem sebe poznávají hmatem. Zakupte proto za symbolických 30 Kč ve dnech 21. do 23. dubna v ulicích českých a moravských měst u dobrovolníků ze sdružení LORM červenobílý náramek přátelství. Podle náramku na vaší ruce dotykem poznají, že jim pomáháte! Do letošního 8. ročníku celonárodní sbírky Červenobílé dny se zapojí téměř 800 dobrovolníků ze 42 středních, vyšších a vysokých škol, sbírka proběhne v 37 městech Čech i Moravy.

„Nošením náramku přátelství se přihlásíte k podpoře lidí s jedním z nejtěžších postižení, z výtěžku budou tradičně financovány poznávací, sportovní a kulturní akce pro naše klienty“ přibližuje význam veřejné sbírky Červenobílé dny ředitelka sdružení LORM, Mgr. Petra Zimermanová. „Díky loňské sbírce mohli hluchoslepí poznávat okolí Hané na tandemových kolech i pěšky, poměřit síly na Lormolympiádě a pobavit publikum svojí originální zpěvohrou O kůzlátkách. Naše sociální pracovnice pro ně mohly po celý rok zajišťovat tlumočení, průvodcovské služby a nácvik samostatného pohybu s červenobílou holí i komunikace.“ A na co se mohou hluchoslepí těšit letos? V únoru mohli společně s traséry na běžkách brázdit Vysočinu, v létě je mimo jiné čeká pobyt věnovaný komunikaci v taktilním znakovém jazyce a další tandemový pobyt, na podzim se na Valné hromadě dozví, kdo z nich vyhraje v umělecké soutěži Cena Hieronyma Lorma. Roční dotace sotva stačí pokrýt 70% nákladů na tyto služby, výtěžek se sbírky je tedy nepostradatelný.

lyžaři

Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje hluchoslepotu za druhé nejzávažnější zdravotní postižení člověka, a to především kvůli značně omezeným možnostem komunikovat s okolím a sníženému přístupu k informacím. Osoba s vadou sluchu i zraku potřebuje k dorozumívání využívat jiné, alternativní systémy. Sdružení LORM jako jediný registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou u nás pomáhá klientům překonávat každodenní překážky a současně je nabídkou různorodých aktivit motivuje k větší samostatnosti. Významným zdrojem informací o tomto těžkém zdravotním postižení jsou webové stránky www.lorm.cz

hůl

Červenobílé dny lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777. Pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100. Další informace ke sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

8. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Vladimír Javorský


Kampaň o červenobílé holi pokračuje!

inzerce

Na podzim roku 2009 jsme v tisku spustili kampaň pro pochopení významu červenobílé hole. Nadační inzeráty v červenobílých barvách nám od září do konce roku vyšly v denících a magazínech MF Dnes, Lidové noviny a v časopisech Žena a život, Instinkt a Golf Digest.

Kampaň však běží dál, během ledna a února nám v tisku vyšlo dalších 14 celostránkových barevných inzerátů v časopisech Instinkt, Vlasta, Žena a život, Květy, Praktická žena, Story, Sedm, Fajn život a Překvapení.

Všechny vizuály naší kampaně o červenobílé holi si můžete prohlédnout zde: Najdi 4 rozdíly, Hůl pro život, Smyslůplné Vánoce, Hokejka, Bambusky, Tága.

DĚKUJEME Markovi Valičkovi/MuchoGusto, který je autorem celého konceptu kampaně i vizuálu ke sbírce Červenobílé dny 2010. Marek si zaslouží speciální DÍK za to, že pro nás chrlí další a nové skvělé nápady, a to v jednoduchém a čistém stylu!!!

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří Ireně Šlachtové, která všem našim nápadům dává krásnou grafickou podobu!

Za neocenitelnou pomoc děkujeme mediálním skupinám Sanoma Magazines Praha s.r.o., Atemi, s.r.o., Bauer Media v.o.s., Mediacop s.r.o., a Mafra, a.s. Tyto společnosti nám za zvýhodněné ceny uveřejňují inzeráty ve většině svých časopisů a pomáhají nám tak s kampaní, ve které dlouhodobě usilujeme o objasnění problematiky hluchoslepých. Díky jejich vstřícnosti jsme zaznamenali nejen nárůst přijatých DMS, ale i zájmu individuálních dárců.

Chcete naši kampaň také podpořit? Máte-li možnost nám zdarma či za charitativní cenu poskytnout inzertní plochu nebo umístit náš banner na Vašich webových stránkách, pak nás prosím kontaktujte na tel.: 777 764 193 nebo emailové adrese: fundraising@lorm.cz. Informace o dalších způsobech podpory najdete v odkazu Klub dárců.

Děkujeme Vám!

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014