Vyúčtování 19. ročníku sbírky Červenobílé dny 2021/22 za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Způsoby realizace 19. ročníku sbírky pořádané v roce 2021

NA BANKOVNÍ ÚČET

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 1 593,90 Kč, od ledna do března 2022 byly dary navýšeny o částku 1 495 Kč, celkem 3 088,90 Kč.

PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 2 890 Kč, od ledna do března 2022 se výtěžek z DMS navýšil o 3 160 Kč, celkem 6 050 Kč.

DOPROVODNÁ AKCE SBÍRKY

Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, kterou jsme pořádali 11. 12. 2021. Přihlášené týmy podpořili akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 12. 11. 2021 do 13. 12. 2021 v celkové výši 36 538 Kč.

SHRNUTÍ

Shrnutí
Dary přijaté3 088,90 Kč
Dárcovské DMS6 050,00 Kč
Putování Prahou za Duchem Vánoc (dary od týmů na sbírkový účet)36 538,00 Kč
Celkem45 676,90 Kč

Celkový hrubý výtěžek sbírky zas období 1. 4. 2021 k 31. 3.2022 činí 45 676,90 Kč, z toho byly čerpány pouze režijní náklady spojené s realizací sbírky ve výši 2 113,10 Kč.

Čistý výtěžek ve výši 43 563,80 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů (dotace MPSV ČR, příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu a další) bude čerpán na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou dle potřeby v období 2022-2025.

19. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2021 A 2022 (období 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022)

Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2021
do 31. 12. 2021
Čerpáno
od 1. 4. 2021
do 31. 12. 2021
Výtěžek
od 1. 1. 2022
do 31. 3. 2022
Čerpáno
od 1. 1. 2022
do 31. 3. 2022
Výtěžek CELKEM Čerpáno CELKEM Zbývá dočerpat CELKEM 2022 – 2023
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Příjmy z doprovodných akcí sbírky38 131,900,001 495,000,0039 626,900,0039 626,90
Dárcovské SMS2 890,000,003 160,000,006 050,000,006 050,00
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč41 021,900,004 655,000,0045 676,900,0045 676,90
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 2 113,10- 2 113,10- 00,00- 00,00- 2 113,10- 2 113,00- 2 113,00
Čistý výtěžek celkem38 907,002 113,104 655,0000,0043 563,802 113,1043 563,80

Čerpání výtěžku ze sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2021 k 31. 3. 2022

vv>
PROJEKT ČERPÁNÍ V KČ POZNÁMKA
Sociální rehabilitace (SR)2021: 12 194,12Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016,2017
Odborné sociální poradenství (OSP)2021: 11 063,87Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016,2017
Tlumočniské služby (T)2021: 1 433,76Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016/2017
Sociálně aktivizační služby (SAS)2021: 8 338,81Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016,2017
Časopis Doteky2021: 62 556,56Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016,2017
Odpisy aut pro terén Praha Brno2021: 70 569,19
2022: 13 053,00
Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016,2017
Mezisoučet čerpání ze Sbírky 2016,2017179 209,31Čerpáno z výtěžku Sbírky 2016,2017
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2021: 2 113,10
2022: 00,00
Čerpáno z výtěžku Sbírky 2021
Celkem181 322,41

Ze zbývajících výtěžku ze Sbírky 2016 a 2017 byly čerpány výnosy na dofinancování sociálních služeb, vydávání časopisu Doteky a na odpisy aut zakoupených pro terénní sociální práci v Praze a Brně:

v období od 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 celkem166 156,31 Kč
v období od 1. 1. 2022 k 31. 12. 2022 celkem13 053,00 Kč
Celkem179 209,31 Kč

Z výtěžku Sbírky 2021 pořádané od 1. 4. 2021 k 31. 3. 2022 byly čerpány výhradně režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5% hrubého výtěžku : 2 113,10 Kč.

Sociální služby a projekty Sbírka čerpání
v roce 2021 v Kč
Sbírka čerpání
v roce 2022 v Kč
CELKEM
SR12 194,1212 194,12
SAS8 338,818 338,81
OSP11 063,8711 063,87
T1 433,761 433,76
Doteky 62 556,5662 556,56
Auta (odpisy) 70 569,1913 053,0083 622,19
Mezisoučet čerpání ze Sbírky 2016 a 2017 166 156,3113 053,00179 209,31
Režie Sbírka 2021 2 113,102 113,10
CELKEM168 269,4113 053,00181 322,41

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014