Vyúčtování 12. ročníku sbírky Červenobílé dny 2014/15 za období od 1. 4. 2014 k 31. 3. 2015

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2014 k 31. 12. 2014 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 5 737 Kč. V období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 přibylo na sbírkovém účtu 300 Kč od drobných dárců, za rok 2014 a leden až březen 2015 celkem 6 037 Kč.

Pronájmem telefonní linky / DMS

Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, Týden.cz, Pražský deník, Moje země, Instinkt, Květy, Vlasta, Týden, Sedmička). Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2014 do konce 31. 12. 2014 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 8 721 Kč, od ledna do března 2015 se výtěžek z DMS navýšil o 1 453,50 Kč, celkem 10 174,50 Kč.

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí konaných během celého roku, celkem doprovodné akce v roce 2014 vynesly částku 86 352 Kč, v roce 2015 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o 2 271 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2014 a 2015 dosáhly celkové výše 88 623 Kč.

V roce 2014:

Akce Výtěžek v Kč
Prodej sbírkových předmětů PC LORM Ostrava1 495 Kč
Tipovací soutěž (Běh pro hluchoslepé)2 157 Kč
Akce Veselá hluchoslepá Letná (prodej sb. předmětů)5 775 Kč
Charit. koncert na Svatováclavských slavnostech (prodej sb. předmětů)7 617 Kč
Charit. koncert Hejretová (prodej sb. předmětů)3 353 Kč
Vánoční country večer společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.30 400 Kč
Akce Putování Prahou za duchem Vánoc (prodej sb. předmětů)13 954 Kč
Charitativní ples (prodej sb. předmětů)8 397 Kč
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Šmerák (prodej předmětů)13 204 Kč

V roce 2015:

Akce Výtěžek v Kč
Prodej sbírkových předmětů ve Vinotéce Šmerák1 181 Kč
Prodej sbírkových předmětů v PC LORM Praha1 090 Kč

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2014 a 15

Období 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2014
k 31. 12. 2014
Čerpáno
od 1. 4. 2014
k 31. 12. 2014
Výtěžek
od 1. 1. 2015
k 31. 3. 2015
Čerpáno
od 1. 1. 2015
k 31. 3. 2015
Výtěžek celkem Čerpáno celkem
Celkem příjmy100 810,11100 810,114 024,504 024,50104 834,61104 834,61
Úroky0,110,110,000,000,110,11
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky92 089,00 92 089,002 571,002 571,0094 660,0094 660,00
Dárcovské DMS8 721,008 721,001 453,501 453,5010 174,5010 174,50
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 3 627,72- 3 627,72- 204,00- 204,00- 3 831,72- 3 831,72
Čistý výtěžek/celkem97 182,3997 182,393 820,503 820,50101 002,89101 002,89

Čerpání výtěžku z 12. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2014 k 31. 3. 2015

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Sociální rehabilitace 2014: 95 932,39
2015: 1 822,50
Celkem: 97 754,89
Odborné sociální poradenství2014: 350,00
2015: 796,50
Celkem: 1 146,50
Tlumočení 2014: 150,00
2015: 200,00
Celkem: 350,00
Sociálně aktivizační služby2014: 750,00
2014: 1 0001,50
Celkem: 1 751,50
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku3 831,72
Celkem104 834,61

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014