Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 2009

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/104185/2008
Datum oznámení:
19. 2. 2008
Datum vystavení osvědčení:
28. 2. 2008
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 3. 3. 2008 do 19. 2. 2011
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Způsoby realizace sbírky pořádané v roce 2009

 • Na bankovní účet

  Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. K datumu ukončení sbírky byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 66 323 Kč v roce 2009 a 700 Kč v roce 2010, celkem 67 023 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806 v roce 2009 a 2010). Do pokladny byl vložen dar od drobných dárců ve výši 1 725 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806).

 • Prodejem předmětů

  Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2009 představoval prodej předmětů – červenobílých minipropisek v papírovém psaníčku ve dnech 20. až 22. dubna 2009. Během sbírky prodávalo 392 studentů středních a vyšších odborných škol malou pruhovanou propisku za cenu 25 Kč. Výtěžek z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 533 612 Kč. V dubnu byl ještě připsán na sbírkový účet výtěžek z prodeje sbírkových předmětů 827 Kč. Celkem činil výtěžek z pouliční sbírky prodeje sbírkových předmětů 534 439 Kč (zaúčtováno na účet 911 062 fondu sbírky Červenobílé dny 2009).

 • Pronájmem telefonní linky / DMS

  Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích /inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství/. Celkem byly na sbírku do konce ledna 2010 zaslány dárcovské SMS v hodnotě v hodnotě 35 208 Kč.

 • Doprovodné akce sbírky

  Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných akcích ke sbírce konaných během roku (aukce fotografií od herce Marka Vašuta na aukro.cz, Červenobílý den v pražské ZOO, sbírka v buticích v rámci Jarního červenobílého koktejlu s CFC, sbírka v Penzionu U Příhodů atd. viz rozpis níže), celkem doprovodné akce ke sbírce vynesly částku 64 306 Kč (zaúčtováno na účty 649 a 682).

  Charitativní červenobílá aukce fotoobrazů od Marka Vašuta
  Spolu s aukčním portálem Aukro jsme ve dnech 17. 4. – 22. 4. uspořádali charitativní aukci 3 fotoobrazů, které o.s. LORM věnoval herec Marek Vašut. Celkový výtěžek aukce dosáhl hodnoty 12 491 Kč (zaúčtováno účet 649 094 NS střed. 806 v roce 2009).

  Červenobílý den v Zoo Praha
  V sobotu 2. 5. proběhl v pražské zoo speciální Červenobílý den, při kterém se veřejnost mohla blíže seznámit s problematikou hluchoslepoty, vyzkoušet si chůzi s červenobílou holí nebo psaní na Pichtově psacím stroji. Děti kreslily za malé odměny zebry na přistavených malířských stojanech. Součástí byla i sbírková akce formou prodeje předmětů (červenobílých propisek), při které se vybralo 17 567 Kč (zaúčtováno na účet 649 093 NS střed. 806 v roce 2009).

  Jarní červenobílý koktejl s CFC
  Módní návrhářky z volného sdružení Czech Fashion Centre (CFC) Ivana Follová (if...), Hana Havelková (HH), Taťána Kovaříková (TATIANA), Martina Nevařilová (Navarila-design) a Hana Stocklassová (BOHÉME) umístily od 13. 5. do 20. 5. ve svých buticích v centru Prahy řádně zapečetěné sbírkové pokladničky. Ty byly slavnostně rozpečetěny za přítomnosti úřednice z MČ Praha 1, statutárního zástupce o.s. LORM, novinářů a modelek v červenobílých kreacích v restauraci Chez Marcel v podvečer 20. 5. 2009. Výtěžek činil 20 470 Kč (zaúčtováno na účet 649 096 NS střed. 806 v roce 2009). Zápis o rozpečetění pokladniček viz příloha.

  Červenobílá ochutnávka ve vinotéce Šmerák
  Dne 18. 12. 2009 proběhla ve vinotéce Šmerák charitativní ochutnávka vín, výtěžek z akce činil 3 425 Kč (PD 705 18.12., zaúčtováno na účet 682 100 NS střed. 806 v roce 2009).
  Ve vinotéce Šmerák byla umístěna řádně zapečetěná pevná pokladnička, a to za účast zástupců z MČ Praha 2 a o.s. LORM (viz Zápis o zapečetění v příloze) a tato pokladnička v řádném termínu před ukončením sbírky Červenobílé dny 2010 do 19. 2. 2011.

  Doprovodný prodej sbírkových předmětů
  Sbírkové předměty byly prodávány v průběhu roku v Penzionu U Příhodů, výtěžek z prodeje červenobílých propisek činil 6 662 Kč (zaúčtováno na účet 649 097 NS střed. 806), dále v obchodě zdravotnických potřeb v poliklinice Parník na Praze 9, výtěžek činil 442 Kč (zaúčtováno na účet 649 095 NS střed. 806 v roce 2009). Sbírková akce formou prodeje sbírkových předmětů proběhla v prosinci 2009 v MŠ Socháňova, výtěžek činil 1 693 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806) a menší sbírkovou akci provedla mezi svými přáteli dobrovolnice Niké Karterová a prodejem sbírkových předmětů vybrala 1 556 Kč (PD 752 30.12. 2009 zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806).

Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly vloženy do pokladny v celkové výši 8 399 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806).
Z toho:

 • Dary od drobných dárců ve výši 1 725 Kč
 • Výtěžek z doprovodných akce sbírky pořádaných v prosinci 2009:
Akce PD Datum Výtěžek
Červenobílá ochutnávka ve vinotéce Śmerák 705 18.12. 3 425 K4
Prodej sbírkových předmětů v MŠ Socháňova 706 21.12. 1 693 Kč
Červenobílá ochutnávka ve vinotéce Śmerák 752 30.12. 1 556 Kč

Dary od drobných dárců na sbírkovém účtu a výtěžky z doprovodných akcí za rok 2009 a leden 2010 činily celkem 133 054 Kč.

Vyúčtování 7. ročníku sbírky 2009 pořádané od 1. 2. 2009 k 31. 1. 2010

Částky jsou uvedeny v Kč.

Období 2009 2010 Celkem 2009 + leden 2010
Hrubý výtěžek sbírky
a čerpání
Výtěžek
od 1. 2. 2009
k 31. 12. 2009
Čerpáno
k 31. 12. 2009
Výtěžek
od 1. 1. 2010
k 31. 1. 2010
Čerpáno
od 1. 1. 2010
k 31. 1. 2010
Výtěžek celkem
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010
Čerpáno celkem
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010
Celkem příjmy695 493,6587 297,617 410,210,00702 903,8687 297,61
Prodej sbírkových předmětů
– duben 2009
534 439,0030 000,000,000,00534 439,0030 000,00
Úroky188,65188,6514,210,00202,86188,65
Dary od drobných dárců
na sbírkový účet a
 doprovodných akcí sbírky
132 354,0028 596,96700,000,00133 054,0028 596,96
Dárcovské SMS
2009/2010
28 512,0028 512,006 696,000,0035 208,0028 512,00
Režijní náklady spojené se sbírkou
(maximálně do 5 % hrubého výtěžku)
−30 000,00−30 000,000,000,00−30 000,00−30 000,00
Čistý výtěžek665 493,6557 297,617 410,210,00672 903,8657 297,61

Zbývající výtěžek sbírky 2009 – 615 606,25 Kč – bude vyčerpán v období 1. 2. 2010 k 18. 2. 2011

Čerpání výtěžku 7. ročníku sbírky Červenobílé dny 2009 na služby a projekty k 31. 1. 2010

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou9 451,83
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou18 452,76
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou8 023,00
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání)21 370,0o
Celkem57 297,61

Vyúčtování zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2008

čerpané v období 1. 2. 2009 k 31. 12. 2009

Průběžné vyúčtování 7. ročníku sbírky Červenobílé dny ze dne 5. 3. 2009 bylo již Magistrátu hl. m. Prahy předloženo ke kontrole v řádném termínu. Dary ze sbírky 2008 v celkové výši 48 367,40 Kč, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány, byly v prosinci roku 2008 převedeny do Fondu darů 2008. Dary ze sbírky 2008 budou převedeny zpět na účet 682 100 stř. 9 a vyčerpány do konce března 2010. Dar ve výši 2 000 Kč z ledna 2009 byl převeden na sbírku 2009 střed. 8.

Sbírka realizovaná v roce 2008 – čerpání zbývajícího výtěžku od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2009

Období Sbírka 2008
2008 + leden 2009 2009 + 2010
Čerpání výtěžku 2008 Výtěžek celkem
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009
vyúčtováno
Magistrátu 2/2009
Čerpáno celkem
k 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009
vyúčtováno
Magistrátu 2/2009
K čerpání v roce
2009
Čerpáno
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2009
Hrubý výtěžek sbírky 777 354,94567 790,84207 564,10159 196,70
Prodej sbírkových
předmětů – duben 2008
700 678,00541 494,21159 183,79159 183,79
Úroky119,54106,6312,9112,91
Dary od drobných dárců
a CB ochutnávka
2008/2009
50 367,400,00
Převedeno do
Fondu darů 2008
48 367,40
Fond darů 2008
Převedeno 12/2008
bude vyčerpáno 2/2010
−2 000,00
Převedeno do sbírky 2009
na stř. 805 sbírky 2009
0,00
Dárcovské SMS
2008/2009
26 190,0026 190,000,000,00
Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně
do 5 % hrubého výtěžku)
−9 592,10−9 592,100,000,00
Čistý výtěžek767 762,84558 198,74159 196,70
Zbývající výtěžek sbírky 2008
k čerpání v období 3. 3. 2009 k 18. 2. 2010
209 564,10207 564,10
Zbývající výtěžek sbírky 2008
dary od dr. dárců z Fondu darů bude čerpáno do 31. 3. 2010
48 367,40

Čerpání zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2008 na sociální služby od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2009

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou8 499,98
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou27 548,18
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou9 537,99
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání)23 610,55
Celkem159 196,70

Rekapitulace čerpání sbírky Červenobílé dny, rok 2008, 2009

Částky jsou uvedeny v Kč.

Období Sbírka 2008 Sbírka 2009 Rekapitulace
Sbírka 2008 + 2009
Výtěžek
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009
Čerpáno
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009
Zbývá čerpat
v roce 2009
Čerpáno
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2009
Výtěžek
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010
Čerpáno
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010
Výtěžek
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2010
Čerpáno
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2010
Hrubý výtěžek sbírky a k čerpání777 354,94567 790,84207 564,10159 196,70702 903,8687 297,611 478 258,80814 285,15
Prodej sbírkových předmětů700 678,00541 494,21159 183,79159 183,79534 439,0030 000,001 235 117,00730 678,00
Úroky119,54106,6312,9112,91202,86188,65322,40 308,19
Dary od drobných dárců
a výtěžek z
 doprovodných akcí sbírky
50 367,400,0048 367,40
Fond darů 2008
Převedeno
2/2008
bude vyčerpáno
2/2010

−2 000,00
Převedeno na
stř. 805 sbírky 2009
0,00133 054,0028 596,96181 421,40
183 421,40
−2 000,00
viz pozn. sl. 3
28 596,96
Dárcovské SMS26 190,0026 190,000,000,0035 208,0028 512,0061 398,0054 702,00
Režijní náklady spojené se sbírkou
(maximálně do 5 % hrubého výtěžku)
−9 592,00−9 592,000,000,00−30 000,00−30 000,00−39 592,10−39 592,10
Čistý výtěžek767 762,84558 198,74207 564,10159 196,70672 903,8657 297,611 438 666,70774 693,05
Zbývající výtěžek
sbírky
Čerpáno
k 31.1.2009
209 564,10Bude
čerpáno do
31.3.2010
48 367,40Bude čerpáno
do 18.2.2011
615 606,25Vyčerpat celkem
do 18.2.2011
663 973,65

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014