Vyúčtování sbírky Červenobílé dny od 1. 3. 2005 ke 28. 2. 2006

Název právnické osoby pořádající sbírku:
LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
MHMP/43875/2005
Datum oznámení:
16. 2. 2005
Datum vystavení osvědčení:
22. 2. 2005
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 1. 3. 2005 do 18. 2. 2008
Účel:
získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o. s. LORM
Způsoby provádění sbírky:
 1. Na bankovní účet

  Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který je otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky

 2. Pokladničkami

 3. Prodejem předmětů

  Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2005 představoval prodej předmětů – pohlednic studenty středních škol ve 49 městech ČR. Výtěžek z pouliční sbírky, která proběhla v pondělí 18. dubna 2005, činil 689 470 Kč. V tento den prodávalo 524 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol komiksovou pohlednici s obrázkem hluchoslepého člověka s červenobílou holí na zebře v ceně 20 Kč.

 4. Prodejem vstupenek na veřejném kulturním vystoupení

  Na podporu sbírky se konaly v roce 2005 dva benefiční koncerty: sbírka byla slavnostně zahájena 7. dubna 2005 benefičním koncertem klavíristky Lady Valešové a jejích hostů na Hudební fakultě AMU v Praze. V sobotu 10. září 2005 podpořil sbírku svým vystoupením anglický sbor The Northern England Chorale v kostele Nejsvatějšího Salvátora v Praze. Výtěžek z obou koncertů představoval částku 17 658 Kč.

 5. Pronájmem telefonní linky / DMS

  Na základě smlouvy s Fórem dárců se LORM zapojil do projektu DMS (Společný projekt Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fóra dárců, který umožňuje vybraným nestátním neziskovým organizacím získávat transparentním způsobem finanční prostředky plynoucí od uživatelů mobilních telefonů i pevných linek prostřednictvím služby DMS.) Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 je možné podpořit sbírku pro hluchoslepé.

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 2005 k 28. 2. 2006
Hrubý výtěžek (příjmy) Sbírka 2005 + prodej pohlednic 689 470,00
Úroky 84,49
Ostatní výnosy 169,50
Výnosy z benefičních koncertů 17 658,00
Dary od organizací 30 630,00
Dary od drobných dárců 12 060,00
Dárcovské SMS (DMS) 25 408,20
Příjmy celkem 775 480,19
Náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku (= 38 774,-) 27 749,50
Čistý výtěžek = příjmy − náklady 747 730,69
Použití čistého výtěžku v Kč k 28. 2. 2006 533 002,68
Zbývá čerpat ze sbírky ČB dny 2005 214 728,01
Čerpání sbírky Červenobílé dny 2005 k 28. 2. 2006 dle projektů
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 149 123,91 Cestovné, doprava, ubytování a stravování, pojištění a pomůcky – pobyty č. 5, 6, 1/2006
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 276 311,68 Technické dovybavení Poradenských center LORM + opravy, nájemné, spotřeba elektřiny a plynu, spoje, cestovné za klienty, klubové akce pro klienty, kurzy znakového jazykya a školení
Bulletin Doteky 58 172,00 Tisk Doteky Léto 43, Podzim 44
Osobní asistence 21 150,00 Osobní asistence pro hluchoslepé
Sociálně právní poradenství 9 000,00 Sociálně právní poradenství pro hluchoslepé
Odborná knihovna LORM 4 845,09 Nákup odborné literatury do knihovny LORM
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 14 400,00 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek
Celkem 533 002,68

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014