Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 2008 realizované od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009

Název právnické osoby pořádající sbírku:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/104185/2008
Datum oznámení:
19. 2. 2008
Datum vystavení osvědčení:
28. 2. 2008
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 3. 3. 2008 do 19. 2. 2011
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Způsoby realizace 6. ročníku sbírky

  • Na bankovní účet

    Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. K datu ukončení sbírky byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 50 367,40 Kč.

  • Prodejem předmětů

    Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2008 představoval prodej předmětů – červenobílých minipropisek v papírovém psaníčku ve dnech 21. až 22. dubna 2008. Během sbírky prodávalo 926 studentů středních a vyšších odborných škol malou pruhovanou propisku za cenu 25 Kč. Výtěžek z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 700 678 Kč. Individuální dárci přispěli zakoupením červenobílých propisek do pokladničky v o.s. LORM nebo při Červenobílé ochutnávce ve vinotéce Šmerák částkou 5 771 Kč. Celkem bylo do konce roku získáno prodejem prodejních předmětů 706 449 Kč.

  • Pronájmem telefonní linky / DMS

    Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, týdeníku Respekt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly do konce roku 2008 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 26 190 Kč.

Vyúčtování 6. ročníku sbírky pořádané od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009

Částky jsou uvedeny v Kč.

2008 2009 Celkem 2008 + leden 2009
Výtěžek
od 3. 3. 2008
k 31. 12. 2008
Čerpáno
od 3. 3. 2008
k 31. 12. 2008
Výtěžek
od 1. 1. 2009
k 31. 1. 2009
Čerpáno
od 1. 1. 2009
k 31. 1. 2009
Výtěžek celkem
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009
Čerpáno celkem
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání Celkem příjmy775 342,03 403 076,672 012,91164 714,17777 354,94567 790,84
Prodej sbírkových předmětů – duben 2008700 678,00376 780,040,00164 714,17700 678,00541 494,21
Úroky106,63106,6312,910,00119,54106,63
Dary od drobných dárců a ČB ochutnávka 2008/200948 367,400,002 000,000,0050 367,400,00
Dárcovské SMS 2008/200926 190,0026 190,000,000,0026 190,0026 190,00
Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku)−9 592,10−9 592,100,000,00−9 592,10−9 592,10
Čistý výtěžek765 749,93393 484,572 012,91164 714,17767 762,84558 198,74

Zbývající výtěžek sbírky 2008 – 209 564,10 Kč – bude vyčerpán v období 3. 3. 2009 k 18. 2. 2010

Čerpání výtěžku 6. ročníku sbírky Červenobílé dny 2008 na služby a projekty k 31. 1. 2009

ProjektČerpání v Kč
Digitalizace odborné knihovny o.s. LORM85 835,00
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou137 758,38
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou74 925,88
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou24 125,00
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání)235 734,48
Celkem558 198,74

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014