Ročník 2006: Tiskové zprávy

Seznam tiskových zpráv:


Čtvrtý ročník sbírky Červenobílé dny vynesl téměř 600 tisíc korun

Praha, 4. 5. 2006 – Prodejem komiksových pohlednic s obrázkem hluchoslepé osoby s červenobílou holí na zebře vybrali studenti celkem 597 417 korun. Sbírka, jejíž výtěžek je určen na služby pro hluchoslepé, tímto ale nekončí. Sbírku lze stále podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Pro další příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

Pouliční sbírka probíhala 24. a 25. dubna ve 46 městech České republiky a největší podporu měla v menších městech. Velkým překvapením však pro organizátory bylo zjištění, že na sbírku štědře přispívali i lidé ve městech, která byla ještě před pár týdny ohrožována povodněmi.

Obrovskou zásluhu na úspěšné realizaci 4. ročníku sbírky měli studenti-dobrovolníci ze středních a vyšších odborných škol. Celkového zhodnocení úspěšnosti pouliční sbírky je podrobně vyčísleno podle škol a průměru na pokladničku v přiložené tabulce: Výtěžek sbírky Červenobílé dny (2006)

„Samozřejmě si vážíme každé i nepatrné finanční pomoci, díky které můžeme hluchoslepým zajišťovat například terénní, průvodcovské a tlumočnické služby, sociální rehabilitaci, osobní asistenci či pomáhat hluchoslepým získat práci,“ pozitivně hodnotí letošní ročník Petra Zimermanová, ředitelka sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé. V loňském roce se například odborníkům ze sdružení podařilo zajistit zaměstnání 15 zájemcům z řad hluchoslepých. O samotných projektech pro hluchoslepé informují bezbariérové stránky www.lorm.cz.

Činnost sdružení je rok od roku více závislá na finanční pomoci ze strany veřejnosti a sbírka Červenobílé dny hraje pro financování služeb pro hluchoslepé stále významnější roli. Například v loňském roce se prostředky ze sbírky podílely na financování všech projektů sdružení LORM ve výši 23 %, zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo služby podílem ve výši 29 %. Kompletní vyúčtování všech předchozích ročníků sbírky lze najít na www.cervenobiledny.cz.

Kontakty na o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé:

  • Poradenské centrum Praha, Zborovská 62, Praha 5, Tel/Fax: 257 325 478, info@lorm.cz, www.lorm.cz
  • Poradenské centrum Brno, Francouzská 38, 602 00 Brno, mob: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz
  • Poradenské centrum Liberec, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1, tel: 482 710 847, fax: 485 104 044, mob: 777 764 196, liberec@lorm.cz

Podpořte hluchoslepé zakoupením komiksové pohlednice

Červenobílými barvami budou opět hrát města České republiky ve dnech 24. a 25. dubna 2006, až bude 1200 studentů-dobrovolníků prodávat komiksové pohlednice s ilustrací hluchoslepé osoby na přechodu za symbolickou částku 20 korun. Celonárodní veřejnou sbírku Červenobílé dny na podporu a pomoc osobám se souběžným postižením zraku a sluchu pořádá každoročně občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé pod záštitou europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové.

Z výtěžku sbírky budou financovány služby a akce pro hluchoslepé, které již 15. rokem v České republice zajišťuje sdružení LORM. Co konkrétně? Například individuální terénní služby pro hluchoslepé jako jsou doprovody k lékaři a na úřady, tlumočení, kurzy prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí nebo výuka komunikace. Ze sbírky je také hrazena osobní asistence, edukačně-rehabilitační pobyty, vydávání časopisu Doteky nebo podpora hluchoslepým při uplatnění na trhu práce.

A jak přínos akcí, které díky sbírce Červenobílé dny mohou být realizovány, hodnotí sami hluchoslepí? Hluchoslepá Jaroslava se začátkem roku zúčastnila již podruhé zimního pobytu na běžkách na Vysočině: „Lyžařský pobyt v Radešíně se mimořádně vydařil. Celý týden, kromě jednoho dne, bylo nádherně. Z modré oblohy svítilo a docela i hřálo sluníčko. Běžecká stopa, vyjetá rolbou, byla skvěle připravená a jelo se v ní jako po másle, takže mojí jedinou starostí bylo udržet se na lyžích a nepadat moc do sněhu. Díky dobré navigaci ochotných průvodců-trasérů jsem si však parádně zaběžkovala.“ Fotografie dokumentující vynikající výkony hluchoslepých ve stopě si lze prohlédnout ve fotoalbu: Radešín na Vysočině.

Sbírku lze také podpořit zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto 35-0720850257/0100 anebo stačí jednoduše poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. (Účtování DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč.).

Vyúčtování předchozích ročníků sbírky, fotografie z akcí nebo podrobné rozpisy výtěžků dle měst zájemci najdou na www.cervenobiledny.cz. Z této webové adresy také lze poslat svým přátelům e-pohlednici sbírky Červenobílé dny.


Sbírka Červenobílé dny pomáhá hluchoslepým

Dokážete si představit, že se Vám náhle začne zhoršovat zrak a sluch? Léta máte sluchovou ztrátu kompenzovanou sluchadlem a náhle, následkem nemoci, přijdete i o zrak? Navázat kontakt Vám bude najednou připadat jako velmi obtížné, informace z okolí budou útržkovité, bez zrakové a sluchové kontroly začnete ztrácet kontakt s realitou. Jak si v takové situaci dokážete udržet práci a svoji nezávislost a samostatnost? Uvařit si, dojít si na poštu anebo jen taková banalita jako najít si druhou ponožku, se může najednou jevit jako obrovský problém. Vaše závislost na podpoře druhých se začne prohlubovat.

Již 15. rokem pomáhá občanské sdružení LORM hluchoslepým lidem vyrovnat se s takovou situací a při tom zvládat každodenní situace. Podpora je rok od roku více závislá na finanční pomoci ze strany veřejnosti a sbírka Červenobílé dny hraje pro financování služeb pro hluchoslepé stále významnější roli. Například v loňském roce se prostředky ze sbírky podílely na financování všech projektů sdružení LORM ve výši 23 %, zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo projekty podílem ve výši 29 %.

Jak konkrétně byl výtěžek ze sbírky v loňském roce využit? Celkem 10 osobních asistentů pomáhalo hluchoslepým osobám vést samostatnější život. Dvanáct hluchoslepých se mohlo vydat do běžeckých stop se svými traséry na prvním zimním pobytu na Vysočině. Šesti edukačně-rehabilitačních pobytů se zúčastnilo 74 hluchoslepých osob, 37 rodinných příslušníků a přátel hluchoslepých v roli průvodců, dále 13 odborníků a studentů a 27 instruktorů, celkem 151 osob. Poradenských a terénních služeb sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé využívalo v roce 2005 okolo 120 osob se souběžným postižením zraku a sluchu. Terénní pracovníci a speciální pedagogové učili hluchoslepé se samostatnému pohybu s červenobílou holí, zajišťovali pro hluchoslepé výuku Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka či Braillova písma, pravidelně poskytovali průvodcovské a tlumočnické služby, pomáhali klientům s výběrem kompenzačních pomůcek a mnohé další. Díky sbírce Červenobílé dny mohl hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček připravit další čtyři čísla časopisu Doteky, z výtěžku byla financována klubová setkání a volnočasové aktivity hluchoslepých a také provoz a aktualizace bezbariérových stránek www.lorm.cz.

Velké poděkování patří studentům středních škol, kteří dobrovolně 18. dubna 2005 prodávali ve 49 městech České republiky komiksové pohlednice za symbolickou částku 20 korun. Výtěžek z pouliční sbírky činil 689 470 Kč. Na podporu sbírky se konaly v roce 2005 dva benefiční koncerty. Slavnostní zahájení proběhlo 7. dubna 2005 na benefičním koncertě klavíristky Lady Valešové a jejích hostů na Hudební fakultě AMU v Praze. V sobotu 10. září 2005 přijelo do Prahy podpořit sbírku svým vystoupením 80 členů anglického sboru The Northern England Chorale v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Výtěžek z obou koncertů představoval částku 17 658 Kč. Celkem se podařilo k 28. 2. 2006 vybrat částku 775 480 Kč, a to také zásluhou dárcovských SMS a příspěvkům zaslaných přímo na sbírkové konto.

V současné době vrcholí přípravy dalšího ročníku sbírky, která proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2006 opět prodejem komiksových pohlednic v téměř 50 městech Čech a Moravy. Již nyní lze sbírku podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 anebo zasláním finančního příspěvku na sbírkový účet 35-0720850257/0100.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014