Čerpání výnosů ze 3. a 4. ročníku sbírky Červenobílé dny od 1. 3. 2006 k 28. 2. 2007

Projekt Čerpání od 1. 3. 2006 k 31. 8. 2006 Čerpání od 1. 9. 2006 k 31. 12. 2006 Čerpání od 1. 1. 2007 k 28. 2. 2007 Celkem
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 165 402,51 Pobyty č. 2, 3, 4, 5 30 017,49 3 607,84 Pobyty č. 2,3,4,5/2006 + 1/2007 199 027,84
Terénní služby a poradenství 6 312,50 Služby 404 757,35 0,00 Cestovné za klienty, výuka znakového jazyka, zajištění služeb pro hluchoslepé v Jihomoravském kraji a na území hl. m. Prahy 411 069,85
Bulletin Doteky 8 093,00 Tisk Doteky č. 47 49 818,00 0,00 Tisk Doteky č. 48 57 911,00
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 11 100,00 Aktualizace bezbariérových stránek 5 773,50 0,00 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek 16 873,50
Osobní asistence 23 820,00 Osobní asistence pro hluchoslepé 32 800,00 0,00 Osobní asistence pro hluchoslepé 56 620,00
1. ročník Ceny H. Lorma a Narozeninová konference o.s. LORM 0,00 63 012,78 0,00 Příprava 1. ročníku soutěže o Cenu H. Lorma a stravování a služby na Narozeninové konferenci 63 012,78
Odborná knihovna LORM 0,00 2 966,00 0,00 Předplatné a odborná literatura 2 966,00
Celkem čistý výtěžek 214 728,01 589 145,12 3 607,84 807 480,97
Režijní náklady do 5 % z hrubého výtěžku 0,00 30 825,50 188,- 31 013,50
Celkem hrubý výtěžek 214 728,01 619 970,62 3 795,84 838 494,47

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014