Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 2007 realizované od 1. 3. 2007 k 18. 2. 2008

Název právnické osoby pořádající sbírku:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
MHMP/43875/2005
Datum oznámení:
16. 2. 2005
Datum vystavení osvědčení:
22. 2. 2005
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 1. 3. 2005 do 18. 2. 2008
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Způsoby realizace sbírky pořádané v roce 2007 (od 1. 3. 2007 do 18. 2. 2008)

Sbírka byla v roce 2007 prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. K datu ukončení sbírky byly na účet zaslány dary ve výši 19 589,12 Kč.

Prodejem předmětů

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2007 představoval prodej předmětů – červenobílých minipropisek v papírovém psaníčku ve dnech 23. až 25. dubna 2007. Během sbírky prodávalo 534 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol malou pruhovanou propisku za cenu 25 Kč. Výtěžek z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 1 009 557,50 Kč. Individuální dárci přispěli zakoupením červenobílých propisek do pokladničky v o.s. LORM nebo při Červenobílé ochutnávce ve vinotéce Šmerák částkou 7 697 Kč. Celkem bylo do konce roku získáno prodejem prodejních předmětů 1 030 597,70 Kč.

Pronájmem telefonní linky / DMS

Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, týdeníku Respekt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství).

V období, kdy probíhala vlastní mediální kampaň, bylo našemu sdružení zasláno 507 DMS (od 20. dubna do 10. května 2007 na základě informací zveřejňovaných na webových stránkách projektu DMS), což představuje hodnotu 13 689 Kč. Celkem byly do konce roku 2007 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 20 115 Kč, od 1. 1. 2008 k termínu ukončení sbírky v hodnotě 405 Kč.

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 2007 k 18. 2. 2008

Částky jsou uvedeny v Kč.

Výtěžek sbírky 2007 k 31. 12. 2007 Čerpáno k 31. 12. 2007 Čerpáno od 1. 1. 2008 k 18. 2. 2008 Výtěžek sbírky 2007 k 18. 2. 2008
Hrubý výtěžek (příjmy celkem) / čerpáno1  070 639,26663 979,01407 067,831 071 046,84
Sbírka 20071 030 597,70623 937,45406 660,251 030 597,70
Úroky 2007/2008105,04105,042,58107,62
Dary od organizací480,00480,000,00480,00
Dary od drobných dárců 200719 109,1219 109,120,0019 109,12
Dárcovské DMS 2007/200820 115,0020 115,00405,0020 520,00
Ostatní výnosy232,40232,400,00232,40
Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku)−26 921,50−26 921,500,00−26 921,50
Čistý výtěžek1 043 717,76637 057,51407 067,831 044 125,34

Čerpání výtěžku sbírky Červenobílé dny 2007 na projekty k 18. 2. 2008

ProjektČerpání v Kč
Digitalizace odborné knihovny o.s. LORM72 447,00
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou224 925,20
Sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou158 656,75
Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou132 195,38
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání)396 798,21
Akreditovaný kurz Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené a reedice brožury a CD-ROMu Hluchoslepí mezi námi59 102,80
Celkem1 044 125,34

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014