Ročník 2005: Tiskové zprávy

Seznam tiskových zpráv:


V Praze zazní Brahmsovo Requiem ve prospěch hluchoslepých

Sbor z Velké Británie, The Northern England Chorale, přijede do Prahy, aby svým výjimečným benefičním vystoupením podpořil hluchoslepé v České republice.

V sobotu 10. září od 18.30 se kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze rozezní Brahmsovým Německým Requiem. 80členný sbor se sólisty Kristene Sutcliffovou (soprán), Jonathanem Pugsleym (baryton) a Richardem Brocklehurstem (varhany) bude doprovázet Orchestr svaté Cecílie. Koncertu poskytla záštitu její excelence Linda Duffield, velvyslankyně Velké Británie v ČR.

Lístky za symbolickou cenu 150,- Kč jsou již nyní k dostání v Poradenském centru LORM ve Zborovské ulici 62 na Praze 5 anebo na místě před koncertem. Program koncertu se životopisy sólistů lze nalézt na stránkách www.cervenobiledny.cz.

Koncert je pořádán na podporu sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“ a občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé. Sbírku lze také podpořit zasláním příspěvku na bankovní účet sbírky 35-0720850257/0100 anebo odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. (Od 1. ledna 2006 dochází ke změně v účtování DMS. Cena DMS je 30 Kč, LORM obdrží 27 Kč.) Z výtěžku koncertu a sbírky budou financovány služby pro hluchoslepé.


Třetí ročník sbírky Červenobílé dny vynesl téměř 700 tisíc korun

Praha, 27. 4. 2005 – Ke dnešnímu dni se na kontě třetího ročníku sbírky Červenobílé dny nashromáždilo 699 967,73 Kč. Sbírka, jejíž výtěžek je určen na služby pro hluchoslepé, tímto ale nekončí. Sbírku lze až do 15. července 2005 podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Pro další příspěvky je také stále otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

Výtěžek z pouliční sbírky, která probíhala v pondělí 18. dubna 2005 ve 49 městech České republiky, činil přes 660 tisíc korun. V tento den prodávalo 524 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol komiksovou pohlednici s obrázkem hluchoslepého člověka s červenobílou holí na zebře v ceně 20 Kč. Velký a upřímný dík za aktivní pomoc patří všem koordinátorům i studentům, kteří se sbírky účastnili viz Podrobný seznam škol řazený podle průměru na školu.

Sbírka, která byla slavnostně zahájena 7. dubna benefičním koncertem klavíristky Lady Valešové a jejích hostů na Hudební fakultě AMU v Praze, nadále pokračuje. Až do 15. července ji lze podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Účtování dárcovské SMS je 30 Kč plus DPH, organizace obdrží nejméně 27 Kč. (Od 1. ledna 2006 dochází ke změně v účtování DMS. Cena DMS je 30 Kč, LORM obdrží 27 Kč.) Průběžně lze také odeslat finanční příspěvek na sbírkové konto 35-0720850257/0100. Dárcům na požádání v organizaci rádi vystaví potvrzení o daru.

Výtěžek ze sbírky použije pořadatel sbírky, o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, na financování individuálních terénních služeb pro hluchoslepé jako jsou doprovody k lékaři a na úřady, tlumočení, kursy prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí, nebo výuka komunikace, dále na zajištění edukačně rehabilitačních pobytů, na vydávání bulletinu Doteky, na pokrytí osobní asistence a na zajištění pomoci při uplatnění na trhu práce.

Vyúčtování předchozích ročníků sbírky, fotografie z akcí nebo podrobné rozpisy výtěžků dle měst zájemci najdou na www.cervenobiledny.cz. Z této webové adresy také lze stále odeslat e-pohlednici sbírky Červenobílé dny. O vlastních projektech pro hluchoslepé informují bezbariérové stránky www.lorm.cz.

Kontakty na LORM – Společnost pro hluchoslepé

Poradenské centrum Praha, Zborovská 62, Praha 5, Tel/Fax: 257 325 478, info@lorm.cz, www.lorm.cz

Poradenské centrum Brno, Francouzská 38, 602 00 Brno, mob: 777 764 197, email: brno@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1, tel: 482 710 847, fax: 485 104 044, mob: 777 764 196, liberec@lorm.cz


Sbírku Červenobílé dny lze nově podpořit i odesláním dárcovské SMS

Klient projektu DMS - Dárcovská SMS

Sbírku Červenobílé dny lze nově podpořit i odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Účtování dárcovské SMS je 30 Kč + DPH, organizace obdrží nejméně 27 Kč. (Od 1. ledna 2006 dochází ke změně v účtování DMS. Cena DMS je 30 Kč, LORM obdrží 27 Kč.)

"DMS – Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců – organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí (partneři projektu DMS). Více informací o DMS na www.darcovskasms.cz.


Zakoupením nové komiksové pohlednice pomůžete hluchoslepým

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé pořádá 18. dubna 2005 další ročník celonárodní veřejné sbírky „Červenobílé dny“, jejíž výtěžek je určen na podporu a pomoc hluchoslepým spoluobčanům. Sbírka se koná pod záštitou europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové.

V pondělí 18. 4. v ulicích 49 českých i moravských měst budou dobrovolníci oblečení do červenobílých barev prodávat pohlednici za 20 korun. Příspěvky za pohlednice budou dobrovolníci ukládat do uzavřených pokladniček označených symbolem sbírky – panáčkem s červenobílou holí. Pohlednice s vtipným komiksovým obrázkem ilustrujícím hluchoslepou osobu na přechodu vás upozorní na skutečnost, že mezi námi žijí hluchoslepí spoluobčané. Tuto informaci můžete odesláním pohlednice předat dál svým přátelům a známým.

Více o sbírce najdete na stránkách www.cervenobiledny.cz, odkud i letos budete mít možnost odeslat elektronickou pohlednici. Sbírku lze podpořit i průběžně zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto 35-0720850257/0100 nebo odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. (Účtování dárcovské SMS je 30 Kč + DPH, organizace obdrží nejméně 27 Kč.) (Od 1. ledna 2006 dochází ke změně v účtování DMS. Cena DMS je 30 Kč, LORM obdrží 27 Kč.)

Sbírka byla slavnostně zahájena benefičním koncertem, který pořádala klavíristka Lada Valešová spolu se svými hosty – houslovým virtuosem Bohuslavem Matouškem, mladým sólistou Vídeňské opery Christianem Sistem a nevidomou sopranistkou Pavlou Šuranskou ve čtvrtek 7. dubna 2005 v sále Martinů na Hudební fakultě Akademie Muzických Umění v Praze 1.

LORM, pořadatel sbírky, je občanské sdružení, které již 14. rokem poskytuje odborné služby a pomoc hluchoslepým osobám. Svým klientům nabízí možnost průvodcovství (k lékaři, na úřad), tlumočení, předčitatelství, sociálně právní poradenství, výuku komunikačních systémů, výuku sebeobsluhy a prostorové orientace a samostatného pohybu. Novou službou je zavedení osobní asistence a pomoc při uplatnění na trhu práce. Služby jsou nabízeny v místě bydliště klienta, v terénu, v poradenském centru nebo na edukačně rehabilitačních pobytech. Více informací o činnosti sdružení a jeho projektech najdete na stránkách www.lorm.cz


Spojte příjemné s užitečným, podpořte sbírku Červenobílé dny

Tuto jedinečnou možnost vám nabízí klavíristka Lada Valešová a její hosté na benefičním koncertu, který se koná ve čtvrtek 7. dubna 2005 od 19.30 hod v sále Martinů na Hudební fakultě AMU na Malostranském náměstí v Praze.

Těšit se můžete na zajímavý kulturní zážitek, o který se bez nároku na honorář postarají vystupující umělci – klavíristka Lada Valešová, která většinou působí v Anglii a specializuje se na české skladatele, přední houslový virtuos Bohuslav Matoušek, vítěz houslové soutěže Pražské jaro. Zpívat bude mladý nadějný sólista vídeňské Volksopery basbarytonista Christian Sist (Rakousko) a výjimečná nevidomá sopranistka Pavla Šuranská. Na programu zazní skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna, Klementa Slavického, Jaroslava Ježka, Ference Liszta, Josefa Suka a Alexandra Skrjabina.

Koncert, jehož výtěžek je určen na služby pro hluchoslepé, představuje slavnostní zahájení letošního ročníku sbírky „Červenobílé dny“, kterou pořádá o. s. LORM. Koncert se koná za podpory Trans Energo Servis Ing. Valeše.

Lístky jsou k zakoupení za symbolickou cenu 120,- Kč v prodejnách Via Musica na Staroměstkém náměstí 14 a v prodejně sídlící na AMU v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí 13 na Praze 1. Lístky budou také k zakoupení na místě před začátkem koncertu.

Sbírku „Červenobíle dny“ lze podpořit zakoupením komiksové pohlednice v pondělí 18. dubna 2005 u dobrovolníků z řad studentů v ulicích českých a moravských měst.

Více informací o koncertu a sbírce najdete na www.cervenobiledny.cz.

Předprodej lístků na koncert:

VIA MUSICA
Staroměstské náměstí 14
110 00 Praha 1
rezervace na tel: 224 826 440

VIA MUSICA
AMU – Lichtenštenjský palác
118 001 Praha 1
rezervace na tel: 257 535 568

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014