Vyúčtování 17. ročníku sbírky Červenobílé dny 2019/20 za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej sbírkových předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

NA BANKOVNÍ ÚČET

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 13 796,95 Kč, od ledna do března 2020 byly dary navýšeny o částku 396 Kč, celkem 14 192,95 Kč.

PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 4 551 Kč, od ledna do března 2020 se výtěžek z DMS navýšil o 2 109 Kč, celkem 6 660 Kč.

DOPROVODNÁ AKCE SBÍRKY

Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, jejíž 9. ročník proběhl dne 7. prosince 2019 v Praze na Žižkově. Novinkou bylo, že přihlášené týmy podpořili akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 11. 11. 2019 do 5. 12. 2019 v celkové výši 28 149 Kč. Tato částka byla navýšena o 1 768 Kč z prodeje sbírkových předmětů během charitativní městské hry. Celkový výtěžek 9. ročníku „Ducha Vánoc“ tak dosáhl částky 29 917 Kč.

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2019 A 2020

Období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2019
do 31. 12. 2019
Čerpáno
od 1. 4. 2019
do 31. 12. 2019
Výtěžek
od 1. 1. 2020
do 31. 3. 2020
Čerpáno
od 1. 1. 2020
do 31. 3. 2020
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá dočerpat CELKEM 2020 – 2022
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky43 713,950,00396,000,0044 109,950,0044 109,95
Dárcovské DMS4 551,000,002 109,000,006 660,000,006 660,00
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč48 264,950,002 505,000,0050 769,950,0050 769,95
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 347,00- 347,00- 36,00- 36,00- 383,00- 383,00- 383,00
Čistý výtěžek celkem47 917,95347,002 469,0036,0050 386,95383,0050 386,95

Čerpání výtěžku z 17. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2019 k 31. 3. 2020

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2019: 347,00 Středisko NS605/2019
2020: 36,00 Středisko NS605/2020
Celkem383,00

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014