Vyúčtování 20. ročníku sbírky Červenobílé dny 2022/23 za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Způsoby realizace 20. ročníku sbírky pořádané v roce 2022/2023

NA BANKOVNÍ ÚČET

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 16 147 Kč, od ledna do března 2023 byly dary navýšeny o částku 300 Kč, celkem 16 447 Kč.

PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 7 957 Kč, od ledna do března 2023 se výtěžek z DMS navýšil o 4 558 Kč, celkem 12 515 Kč.

DOPROVODNÁ AKCE SBÍRKY

Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, kterou jsme pořádali dne 10. 12. 2022. Přihlášené týmy podpořili akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 18. 11. 2022 do 12. 12. 2022 v celkové výši 39 514 Kč.

SHRNUTÍ

Shrnutí
Dary přijaté16 447,00 Kč
Dárcovské DMS12 515,00 Kč
Putování Prahou za Duchem Vánoc (dary od týmů na sbírkový účet)39 514,00 Kč
Celkem68 476,00 Kč

Celkový hrubý výtěžek sbírky zas období 1. 4. 2022 k 31. 3.2023 činí 68 476 Kč, z toho bylo čerpáno 359 Kč na režijní náklady spojené s realizací sbírky.

Zbývající výtěžek ve výši 68 117 Kč bude čerpán na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou dle potřeby v období 2023–2025.

V roce 2021 došlo ke zjednodušení a sjednocení analytiky u sbírkových fondů. Částky k dalšímu použití jsou evidovány na zvláštních fondech ve vlastních zdrojích organizace:
– číslo účtu 911 500 - Sbírka 2020, Sbírka 2019, Sbírka 2018, Sbírka 2017 - fond byl k 31. 12. 2022 vyčerpán
– číslo účtu 911 510 - Sbírka Duch Vánoc
– číslo účtu 911 520 - Sbírka dary VS 303
– číslo účtu 911 530 - Sbírka DMS

Z fondu 911 500 Sbírka do r. 2020 byly v roce 2022 čerpány výnosy na dofinancování 8. ročníku Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma ve výši 43 920,42 Kč, na vydávání časopisu Doteky ve výši 146 271,10 Kč a na odpisy 2 aut zakoupených pro terénní sociální práci ve výši 52 212 Kč. Celkem bylo v roce 2022 z fondu 911 500 čerpáno 242 403,52 Kč. Fond 911 500 byl v roce 2022 dočerpán.

Z fondu 911 510 Duch Vánoc bylo:
v roce 2022 čerpáno 359 Kč na úhradu režijních nákladů spojených s realizací Sbírky 2022.
v roce 2022 čerpáno 7 690,38 Kč na dofinancování projektu 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Loma
od 1. 1. 2023 k 31. 3. 2023 čerpáno 13 053 Kč na odpisy 2 aut zakoupených pro terénní sociální práci (dle odpisového plánu).

20. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2022 A 2023 (období 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023)

Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2022
do 31. 12. 2022
Čerpáno
od 1. 4. 2022
do 31. 12. 2022
Výtěžek
od 1. 1. 2023
do 31. 3. 2023
Čerpáno
od 1. 1. 2023
do 31. 3. 2023
Výtěžek CELKEM Čerpáno CELKEM Zbývá dočerpat CELKEM 2023 – 2025
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet16 147,000,00300,000,0016 447,000,0016 147,00
Příjmy z doprovodných akcí sbírky (Duch Vánoc)39 514,000,000,000,0039 514,000,0039 514,00
Dárcovské SMS7 957,000,004 558,000,0012 515,000,0012 515,00
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč63 618,000,004 858,000,0068 476,000,0068 476,00
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku359,0000,00359,00- 359,00
Čistý výtěžek celkem359,0000,00359,0068 117,00

ČERPÁNÍ VÝNOSŮ SBÍRKY OD 1. 1. 2022 k 31. 3. 2023 CELKEM.

Sociální služby a projekty Sbírka čerpání
v roce 2022 v Kč
Sbírka čerpání
v roce 2023 v Kč
CELKEM
Lormolympiáda a Cena Hieronyma Lorma51 610,800,0051 610,80
Doteky146 271,100,00146 271,10
Auta (odpisy)52 212,0013 053,0065 265,00
Mezisoučet 250 093,9013 053,00263 146,90
Režie Sbírka 2022 359,000,00359,00
CELKEM250 452,9013 053,00263 505,90

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014