Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010

za období od 1. 2. 2010 k 19. 2. 2011

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/104185/2008
Datum oznámení:
19. 2. 2008
Datum vystavení osvědčení:
28. 2. 2008
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 3. 3. 2008 do 19. 2. 2011
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM. Sbírka byla v roce 2010 prováděna 4 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů, pronájem telefonní linky (DMS) a pokladničky

Způsoby realizace sbírky pořádané v roce 2010

 • Na bankovní účet

  Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. K datu ukončení sbírky byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 47 580 Kč v roce 2010 a 21 750 Kč v roce 2011, celkem 69 330 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. SB106 v roce 2010 a 2011). V období od 1. 2. 2011 do 19. 2. 2011 přibylo na sbírkovém účtu 650 Kč od drobných dárců, celkem nám dárci zaslali na účet částku 69 980 Kč.

 • Prodejem předmětů

  Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2010 představoval prodej předmětů – červenobílého náramku přátelství. Všichni, kteří si od 21. do 23. dubna 2010 zakoupili u našich dobrovolníků náramek za 30 korun, přispěli do sbírky částkou 430 439 Kč. Do sbírkové akce se zapojilo 323 dvojic studentů v 37 městech České republiky. Celkem činil výtěžek z pouliční sbírky prodeje sbírkových předmětů 430 439 Kč (zaúčtováno na účet 911 062 fondu sbírky Červenobílé dny 2010).

 • Pronájmem telefonní linky / DMS

  Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích /inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství/. Celkem byly na sbírku do konce ledna 2011 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 46 845 Kč a dne 14. 2. 2011 nám z Fóra dárců bylo zasláno 7 317 Kč, celkem příspěvek ve výši 54 162 Kč.

 • Pokladničkou

  Ve vinotéce Šmerák byla umístěna řádně zapečetěná pevná pokladnička, a to za účast zástupců z MČ Praha 2 a o.s. LORM (viz Zápis o zapečetění v příloze). Tato pokladnička byla opět za účasti pracovnice z MČ Praha 2 a zástupců o.s. LORM otevřena dne 11. 1. 2011 (viz Zápis o otevření pokladničky v příloze)… Výtěžek z pokladničky umístěné ve vinotéce Šmerák ve výši 4 143 Kč byl vložen do pokladny o.s. LORM dne 11. 1. 2011.

 • Doprovodné akce sbírky

  Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcích konaných během roku, celkem doprovodné akce ke sbírce vynesly částku 13 491 Kč (zaúčtováno na účty 649).

 • Červenobílá ochutnávka ve vinotéce Šmerák

  Dne 8. 12. 2010 proběhla ve vinotéce Šmerák charitativní ochutnávka vín, výtěžek z akce činil 7 250 Kč (PD 777 8.12., zaúčtováno na účet 649 062 NS střed. SB106 v roce 2010).

 • Doprovodný prodej sbírkových předmětů v průběhu roku 2010

  Sbírkové předměty byly prodávány v průběhu roku 2010 v Penzionu U Příhodů, výtěžek z prodeje červenobílých propisek činil 2 280 Kč (zaúčtováno na účet 649 004 NS střed. SB106) a dále v MŠ Socháňova, výtěžek činil 1 844 Kč (zaúčtováno na účet 649 003 střed. SB106).

Výtěžky z drobných doprovodných akci byly vloženy do pokladny v celkové výši 13 491 Kč (zaúčtováno na účet 649 střed. SB106).

Z toho:

Akce Účet PD Datum Výtěžek
Prodej náramků přátelství v o.s. LORM duben 2010602 007duben 2011390 Kč
Dary za náramky přátelství do pokladny o.s. LORM649 002průběžně1 727 Kč
Červenobílá ochutnávka ve vinotéce Śmerák649 0627778. 12. 20107 250 Kč
Prodej sbírkových předmětů v MŠ Socháňova 649 00375818. 11. 20101 844 Kč
Prodej sbírkových předmětů v Penzionu u Příhodů649 00476429. 12. 20102 280 Kč

Dary od drobných dárců na sbírkovém účtu, výtěžky z doprovodných akcí za rok 2010, leden 2011, únor 2011 (k 19. 2. 2011) a výtěžek z pokladny umístěné ve Vinotéce Šmerák činily celkem 87 614 Kč.

Vyúčtování 8. ročníku sbírky 2010 pořádané od 1. 2. 2010 k 31. 1. 2011

Tabulka je příliš velká, proto je uvedena na samostatné stránce:
Vyúčtování 8. ročníku sbírky 2010 pořádané od 1. 2. 2010 k 31. 1. 2011.

Čerpání výtěžku 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010 na služby a projekty k 31. 1. 2011

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou2010: 6 579,50
2011: 225 406,40

231 985,90
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou2010: 1 842,40
2011: 61 124,69

62 967,09
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou2010: 790,20
2011: 21 404,30

22 194,50
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
(týdenní pobytové akce a klubová setkání)
2010: 3 979,90
2011: 112 458,30

116 438,20
Cena Hieronyma Lorma2010: 10 722,68
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5% hrubého výtěžku2010: 14 747,00
CELKEM459 055,37

Sbírka realizovaná v roce 2008 – čerpání zbývajícího výtěžku v roce 2010

Tabulka je příliš velká, proto je uvedena na samostatné stránce:
Sbírka realizovaná v roce 2008 – čerpání zbývajícího výtěžku v roce 2010.

Čerpání zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2008 na sociální služby v období od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2010 dle projektů

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou11 927,50
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou7 938,00
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou2 925,20
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
(týdenní pobytové akce a klubová setkání)
25 576,70
Celkem48 367,40

Sbírka realizovaná v roce 2009 - dočerpaná v roce 2010 a 2011

Tabulka je příliš velká, proto je uvedena na samostatné stránce:
Sbírka realizovaná v roce 2009 – dočerpaná v roce 2010 a 2011.

Čerpání zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2009 na sociální služby v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dle projektů

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou224 563,41
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou10 673,20
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou19 292,09
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
(týdenní pobytové akce a klubová setkání)
315 526,72
Cena Hieronyma Lorma23 949,32
Celkem594 004,74

Čerpání zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2009 na sociální služby v období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 dle projektů

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou13 210,00
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou286,51
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou1 321,00
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
(týdenní pobytové akce a klubová setkání)
6 784,00
Celkem21 601,51

Celkové vyúčtování sbírky si můžete stáhnout na odkazu:

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014