Děkujeme [2018]

SC Blog Logo neu2Děkujeme paní IVANĚ šTEFKOVÉ a její dceři KRISTÝNĚ z organizace swissclub.cz, které 1. srpna 2018 při příležitosti oslav švýcarského státního svátku uspořádaly charitativní sbírku a podpořili hluchoslepé klienty LORM z.s. darem ve výši 1 691 Kč.

Děkujeme VšEM ÚČASTNÍKŮM 8. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc, kteří se letos spolu s námi vydali hledat Ducha Vánoc a objevovat zmizelou a současnou Libeň a přispěli na sociální služby pro hluchoslepé rekordní částku 31 893 Kč! Jmenovitě děkujeme všem spoluorganizátorům, členům A-týmu za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní městské vánoční hry: FILIP KÁBRT, OLDŘIšKA KÁBRTOVÁ, PÁJA KLUZÁKOVÁ, MÍšA KUDOVÁ, LUCKA ZDRÁHALOVÁ a PETRA ZIMERMANOVÁ. Děkujeme úžasným B-týmákům, pomocníkům Ducha, kteří zajistili akci na jednotlivých zastaveních: KATKA JIROšOVÁ, KLÁRA LAUDÁTOVÁ, SANDRA OPATRNÁ, MONIKA OTMAROVÁ, MARKÉTA SVĚTLÍKOVÁ, LÍBA TURJANICOVÁ, JANA ZAJACOVÁ, MIREK HALAMA, FANDA HOUDEK, LUBOš LUŇÁK, TOMÁš PÝCHA, ONDRA SUCHÁNEK, KAREL SVĚTLÍK. Za milou spolupráci děkujeme partnerům akce: organizaci VELKÝ VŮZ, z.s. za podporu a zázemí celé akci; VÁCLAVOVI šPALE ze sdružení SERPENS za zpřístupnění libeňské synagogy na Palmovce; VIDĚ NEUWIRTHOVÉ za zapůjčení chanukového svícnu a svícnu menora do synagogy; MICHALU TOšOVSKÉMU za zpřístupnění lokality kolem letního baru LONG ISLAND LIBEŇ; RUDOVI z HOSPŮDKY U BUDYHO na Libeňském ostrově za poskytnutí originálního zázemí, kde se účastníci mohli ohřát na duši i na těle; DAVIDU BERENREITEROVI a MARTINU OLANU KAšÍKOVI z KARLÍNSKÉHO SPEKTRA DDM HL. M. PRAHY za zpřístupnění a zajištění aktivit v lanovém centru na Libeňském ostrově; JITCE VALLOVÉ za zajištění čokolád ze společnosti NESTLÉ; panu faráři VÁCLAVU SOCHOROVI z FARNÍHO KOSTELA SV. VOJTĚCHA za možnost uspořádat závěrečný koncert v krásném dřevěném secesním kostele sv. Vojtěcha; JAKUBU SEJKOROVI Z KAPELY PLÁČE KOČKA za společný zpěv koled v kostele sv. Vojtěcha; TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL LIBEŇ za poskytnutí zázemí pro přípravu hry.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014