Děkujeme [2017]

Děkujeme všem organizátorům z TJ SOKOL I. SMÍCHOV za věnování výtěžku ze zábavného červnového sportovního odpoledne a letní slavnosti na Mrázovce ve výši 1 600 Kč naší organizaci LORM z.s.! Speciální poděkování patří MARUŠCE VALENTOVÉ, která před krásným benefičním vystoupením TANEČNÍ SKUPINY EXKLAM vyzvala diváky k podpoře našich služeb odesláním dárcovských SMSek a ti nám touto formou věnovali dalších 1 211 Kč. Mockrát děkujeme všem za podporu v celkové výši 2 811 Kč!

SC Blog Logo neu2Děkujeme všem účastníkům charitativní akce „Červenobílá jóga aneb jóga pro hluchoslepé lidi", kterou pro členy SWISSCLUB CZ (7. září 2017) a kolegy ve společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., (4. prosince 2017) uspořádala JANA KONOPÁSKOVÁ. Výtěžek ze zářijové akce dosáhl částky 3 600 Kč a z prosincové akce částky 900 Kč ve prospěch hluchoslepých klientů. Tleskáme Janě za další parádní nápad, jak spojit cvičení s charitou!

Všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na sbírkový účet zaslali výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 19 000 Kč! Za originální formu podpory děkujeme MARKU MAJTÁNOVI, VLADIMÍRU FURINDOVI a VÁCLAVU SCHINDLEROVI!

Děkujeme společnosti BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES CZECH S.R.O. za pozvání na tradiční firemní vánoční večírek na Ořechovce a za věnování výtěžku z tomboly v částce 22 200 Kč na financování našich sociálních služeb pro hluchoslepé!

Děkujeme VŠEM ÚČASTNÍKŮM 7. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc, kteří se letos spolu s námi vydali hledat Ducha Vánoc v oblasti Pětikostelí mezi Větrovem, Karlovem a Albertovem a přispěli na sociální služby pro hluchoslepé rekordní částku 29 355 Kč! Jmenovitě děkujeme všem spoluorganizátorům, členům A-týmu za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní městské vánoční hry: FILIP KÁBRT, OLDŘIŠKA KÁBRTOVÁ, PÁJA KLUZÁKOVÁ, MÍŠA KUDOVÁ, LUCKA ZDRÁHALOVÁ a PETRA ZIMERMANOVÁ. Děkujeme úžasným B-týmákům, pomocníkům Ducha, kteří zajistili akci na jednotlivých zastaveních: MATTEO CAGGIO, HEDVIKA GÖRGLOVÁ, EVA HORČIČKOVÁ, LUKÁŠ HRADECKÝ, DUŠAN JANOVSKÝ, LUBOŠ LUŇÁK, TEREZA MALÁ, VĚRKA MÁLKOVÁ, GÁBINA NOVÁKOVÁ, TOMÁŠ PÝCHA, DAVID RAMBOUSEK, JAN ŠKOCH, LENKA VÍTOVÁ, JANA ZAJACOVÁ. Za milou spolupráci děkujeme partnerům akce: organizaci VELKÝ VŮZ, Z.S. za podporu a zázemí celé akci; ING. LADISLAVU PAVLATOVI, ŘEDITELI BOTANICKÉ ZAHRADY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY za možnost zahájit Putování v Tropickém skleníku a areálu Botanické zahrady; ONDŘEJI TOMANOVI ZE STUDENTSKÉHO KLUBU MRTVÁ RYBA za ochotu otevřít pro nás Mrtvou rybu speciálně v sobotu a na celý den nám poskytnout zázemí pro svařákové a bonusové stanoviště; PhDr. MARCELE MACHUTOVÉ, ŘEDITELCE MUZEA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY za vstřícnost při pořádání hry u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého a Muzea Policie ČR; Mgr. DANĚ JURÁSKOVÉ, Ph.D., MBA, ŘEDITELCE ZE VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE za zpřístupnění Kateřinské zahrady; páterům STEFANO PASQUERO a ANDREA BARBERO Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SV. APOLINÁŘE za možnost uspořádat atmosférický závěr hry v krásném gotickém kostele sv. Apolináře; KAPELE SHORES OF OTHERS VE SLOŽENÍ DANIEL ZAPPI, JOHANA TURNEROVÁ, JO POON A MATOUŠ JELÍNEK za krásný vánoční koncert v kostele sv. Apolináře; DANIELOVI ZAPPI za ztvárnění středověkého lékaře Rembota de Castro v závěrečném videu s poselstvím Karla IV.; MICHALU ČERVENKOVI za natočení a sestříhání videa s poselstvím Karla IV.; MARKU VALIČKOVI a JOSEFU ČECHOTOVI za zapůjčení kostýmu pro středověkého lékaře z fundusu barrandovského studia; DAVIDOU KALBÁČOVI zapůjčení helmy a meče pro Rytíře; LUKÁŠI KUČEROVI za zapůjčení pláště pro Rytíře a Jedubabu z Jedové chýše; ONDROVI SUCHÁNKOVI za zapůjčení montérek pro zahradníka Václava Kořínka; BY THE WAY BISTRU za speciální menu a útulné prostory na afterparty po akci; MICHALU ČERVENKOVI za natočení reportáže ze 7 ročníku Ducha Vánoc.

Děkujeme všem, kteří podpořili charitativní výstavu fotek TWINS částkou 49 800 Kč! Výstava fotografií dvojčat Markéty Boyesen a Petry Zimermanové se konala od 5. do 20. prosince 2017 v Kavárně a čajovně U Božího mlýna, současně probíhala online na webových stránkách https://www.lorm.cz/gallery/charitativni-vystava-twins/. Děkujeme všem, kteří si zakoupili foto-obrazy na vernisáži nebo na dernisáži během charitativní aukce fotek, případně online z webu. Prodalo se všech 24 fotek! Děkujeme MARKÉTĚ BoYESEN za to, že podpořila výstavu svými fotografiemi. Děkujeme FILIPU KÁBRTOVI za skvělé licitátorské dovednosti a HEDVICE GÖRGLOVÉ za půvabnou prezentaci fotek během dražby. Děkujeme PAVLU NEPRAŠOVI, předsedovi LORM z.s., za pomoc s instalací výstavy. Speciální poděkování patří DANIELOVI ZAPPI a TOMÁŠI LACINOVI z kapely SHORES OF OTHERS za krásný koncert na vernisáži, rovněž MARKÉTĚ a KARLOVI SVĚTLÍKOVÝM z kapely KARMA za minikoncert během vernisáže.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a úspěchu adventního charitativního jarmarku, který 22. prosince 2017 pořádala STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PANSKÁ. Náhodní kolemjdoucí, studenti i učitelé měli možnost si na jarmarku pořídit drobná umělecká díla z autorských dílen svých kolegů nebo spolužáků. Kdo nestihl napéct cukroví či perníkové dekorace, měl jedinečnou možnost ochutnat a za drobný peníz zakoupit dobroty třeba i na svou štědrovečerní tabuli. K chuti navíc přišla nabídka horkých nápojů nebo delikátní domácí burgery s láskou připravované absolventy střední školy Panská. Ke skvělé atmosféře přispěl pestrý kulturní a společenský program. Celý výtěžek akce, který dosáhl částky 16 049 Kč, se organizátoři rozhodli věnovat naší organizaci LORM na sociální služby pro hluchoslepé.

Děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím, kapelám a především organizátorům Karlínského masopustu, kteří na akci podpořili naši organizaci a hluchoslepé částkou 2 842 Kč! Patnáctý ročník masopustního veselí pořádalo v sobotu 3. února 2018 Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy. Návštěvníci mohli nahlédnout do světa hluchoslepých, mohli si vyzkoušet komunikaci v Lormově abecedě prostřednictvím interaktivního panelu a chůzi s červenobílou holí. Organizátoři pro ně připravili zážitkovou hru, cestu tmou a tichem, kterou si mohli projít v klapkách na očích a s ušními ucpávkami, na jejímž konci dostali za odměnu koblihu. Speciálně děkujeme Mgr. DAVIDU BERENREITEROVI, zástupci ředitele z Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, za dlouhodobou podporu a propagaci!

Děkujeme všem mlsounům ze společnosti O2,, kteří nám na sbírkový účet zaslali výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 7 000 Kč! Děkujeme všem, kteří po celý loňský rok dobrovolně mlsali, aby podpořili sociální služby pro hluchoslepé. Za organizaci děkujeme TERCE ŘÍHOVÉ!

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014