Průběžné vyúčtování 9. ročníku sbírky Červenobílé dny 2011 za období od 11. 3. 2011 k 29. 2. 2012

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/160306/2011
Datum oznámení:
24. 2. 2011
Datum vystavení osvědčení:
4. 3. 2011
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 11. 3. 2011 do 22. 2. 2014
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.
Sbírka byla v roce 2011 prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů a pronájem telefonní linky (DMS):

Způsoby realizace sbírky pořádané v roce 2011

 • Na bankovní účet

  Speciální bankovní účet č.43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. K 31. 12. 2011 byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 45 350,- Kč. V období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012 přibylo na sbírkovém účtu 1 820,- Kč od drobných dárců, celkem nám dárci zaslali na účet částku 47 170,- Kč.

 • Prodejem předmětů

  Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2011 představoval prodej předmětů – červenobílého náramku přátelství. Všichni, kteří si od 18. do 20. dubna 2011 zakoupili u našich dobrovolníků náramek za 30 korun, přispěli do sbírky částkou 370 588 Kč. Do sbírkové akce se zapojilo 323 dvojic studentů v 37 městech České republiky.

 • Pronájmem telefonní linky / DMS

  Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích /inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství/. Celkem byly na sbírku od 11. 3. 2011 do konce února 2012 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 31 482,- Kč.

 • Doprovodné akce sbírky

  Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcích konaných během roku, celkem doprovodné akce ke sbírce vynesly částku 66 416 Kč.

  Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly vloženy do pokladny v celkové výši 66 416 Kč.

Akce Výtěžek v Kč
Prodej náramků přátelství v o.s. LORM duben 2011120,00
Dary za náramky přátelství do pokladny o.s. LORM průběžně2 200,00
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Śmerák11 775,00
Prodej sbírkových předmětů ve vinotéce Šmerák1 263,00
Vánoční country tombola18 223,00
Akce Vánoční putování Prahou3 333,00
Charitativní aukce na Aukro29 502,00

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2011

Částky jsou uvedeny v Kč.

Období 2011-2012
Hrubý výtěžek sbírky
a čerpání
Výtěžek
od 11. 3. 2011
k 31. 12. 2011
Čerpáno
od 11. 3. 2011
k 31. 12. 2011
Výtěžek
od 1. 1. 2012
k 29. 2. 2012
Čerpáno
od 1. 1. 2012
k 29. 2. 2012
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá čerpat
Celkem příjmy511 656,06118 250,804 076,43153 641,44515 732,49271 892,24243 840,25
Prodej sbírkových předmětů
– duben 2011
370 588,00118 250,800,0012 573,38370 588,00130 824,18239 763,82
Úroky61,060,0015,4361,0676,4961,0615,43
Dary od drobných dárců
na sbírkový účet a
 doprovodných akcí sbírky
111 766,000,001 820,00111 766,00113 586,00111 766,001 820,00
Dárcovské SMS
11. 3. 2011 – 29. 2. 2012
29 241,000,002 241,0029 241,0031 482,0029 241,002 241,00
Režijní náklady spojené se sbírkou
(maximálně do 5 % hrubého výtěžku)
−11 862,00−11 862,000,000,00−11 862,00−11 862,000,00
Čistý výtěžek499 794,06106 250,804 076,43153 641,44503 870,49260 030,24243 840,25

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 9. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU k 29. 2. 2012

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou2011: 9 887,50
2012: 52 207,50

62 095,00
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou2011: 2 685,60
2012: 19 768,62

22 454,22
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou2011: 1 282,70
2012: 11 819,32

13 102,02
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
(týdenní pobytové akce a klubová setkání)
2011: 67 583,00
2012: 69 846,00

137 429,00
3. ročník Lormolympiády2011: 24 950,00
24 950,00
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5% hrubého výtěžku11 862,00
CELKEM271 892,24

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014