Ročník 2003: Vyúčtování

(leden 2003 – prosinec 2003)

Č.j. osvědčení: MHMP/117204/2001 DPC-1
Datum vystavení osvědčení: 10. 10. 2001
Délka trvání sbírky: 3 roky, od 26. 9. 2001 do 26. 9. 2004
Vyúčtování podává: LORM – Společnost pro hluchoslepé
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
Bankovní účet sbírky: 51-1610030447/0100
Výtěžek ze samotné pouliční sbírky (14. – 16. 4. 2003): 378 625,90 Kč
Celkem k 31. 12. 2003 bylo v roce 2003 vybráno: 397 090,90 Kč

Projekty, které byly z výtěžku sbírky v roce 2003 financovány:

  1. Odborná střediska – sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
  2. Rozvoj služeb pro hluchoslepé v městě Brno a okolí
  3. Sociální péče a poradenství pro hluchoslepé v Praze
  4. Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé
  5. Informační materiály pro pracovníky s hluchoslepými – brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“
  6. Vzdělávání pracovníků soc. služeb pro hluchoslepé a příprava kurzu osobní asistent pro hluchoslepé
  7. Doteky – bulletin pro hluchoslepé
Název projektu Čerpání v Kč % Poznámka
Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé po celé ČR 149 192,89 37,6 Terénní individuální služby pro hluchoslepé: doprovod, tlumočení, předčitatelské služby, výuka komunikace a prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí, poradenství.
Sociální terénní služby a poradenství v Brně a okolí 3 304,10 0,8
Sociální terénní služby a poradenství v Praze 16 458,05 4,2
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 106 025,00 26,7 6 týdenních pobytů od jara do podzimu v rekreačních místech ČR s edukačně rehabilitačním programem.
Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“ 44 720,30 11,0 Brožura obsahuje souhrnné informace o problematice hluchoslepých. CD-ROM je rozšířené vydání včetně fotodokumentace.
Příprava kurzu „Osobní asistent pro hluchoslepé“ 31 114,70 8,0 Příprava kurzu pro osobní asistenty hluchoslepých, návrh kurzu předložen akreditační komisi na MŠMT ČR, kurzy začnou probíhat v roce 2004
Bulletin Doteky 26 421,31 6,7 Vychází 4× ročně ve zvětšeném černotisku, Braillu a jako zvuková nahrávka.
Režie – sbírka 19 854,55 5,0 Zákon č. 117/ 2001 Sb. o veřejných sbírkách povoluje, aby režijní náklady hrazené ze sbírky činily maximálně 5 % z hrubého výtěžku.
Celkem 397 090,90 100

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014