Ročník 2007: Tiskové zprávy

Seznam tiskových zpráv:


Pátý ročník sbírky Červenobílé dny překonal magickou hranici jednoho milionu

Praha, 11. 5. 2007 – Prodejem malých červenobíle pruhovaných propisek vybrali dobrovolníci během pouliční sbírky celkem 1 009 557,50 korun. Poprvé se podařilo překročit hranici 1 milionu, sbírka se u veřejnosti setkala s obrovskou podporou. Velkou zásluhu na letošním úspěchu má přes 1000 studentů středních a vysokých škol, kteří v týdnu od 23. do 25. dubna v červených a bílých tričkách zaplavili ulice 49 měst naší republiky. Sbírka Červenobílé dny však nekončí, stále ji lze podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

Hluchoslepota patří mezi jedno z nejtěžších postižení, jedná se o kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku. Může být vrozená, anebo vzniká následkem nemoci v pozdějším věku.

V každodenním životě způsobuje potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu a přístupu k informacím. Následkem je silná společenská izolace, ve které se hluchoslepé osoby často ocitají. Ke kompenzaci postižení se používají různé pomůcky, např. při orientaci v prostoru červenobílá hůl, velkým pomocníkem a přítelem pro hluchoslepého člověka může být také vodicí pes. Hluchoslepí potřebují odborné služby a úpravy prostředí.

Snahou sdružení LORM je, aby lidé s hluchoslepotou mohli v místech svého bydliště využívat dostupné a kvalitní služby. Proto z výtěžku letošní sbírky plánuje zajistit a rozvíjet služby v nových regionech, konkrétně v Plzeňském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. A jaké služby mohou hluchoslepým pomoci? Od pracovníků ze sdružení LORM se například mohou naučit taktilní znakový jazyk, Lormovu abecedu, Braillovo písmo, samostatnou chůzi s červenobílou holí, sebeobslužné činnosti a mnohé jiné, také si mohou u organizace zajistit průvodce, tlumočníka při jednání na úřadech či u lékaře nebo se obrátit o pomoc při hledání zaměstnání. Díky výtěžku ze sbírky se mohou potkávat se svými přáteli při klubových setkáních nebo na oblíbených týdenních zimních a letních edukačních pobytech. Podrobné informace o hluchoslepotě zprostředkovávají bezbariérové stránky www.lorm.cz.

Kontakty na Poradenská centra o.s. LORM:

  • Praha: Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel./fax: 257 325 478, e-mail: info@lorm.cz
  • Brno: Francouzská 57, 602 00 Brno, mob.: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz
  • Liberec: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1, mob.: 777 764 196, e-mail: liberec@lorm.cz
  • Ostrava: Husova 9, 702 00 Ostrava 1, mob.: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz
  • Jindřichův Hradec: mob.: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz
  • Olomouc: mob: 774 760 326, e-mail: olomouc@lorm.cz

Veřejná sbírka Červenobílé dny i letos podpoří hluchoslepé lidi

19. 4. 2007, Praha: Česká a moravská města budou od 23. do 24. dubna hrát červenobílými barvami. Dobrovolníci v barevných tričkách budou v těchto dnech nabízet za symbolickou cenu 25 korun malé pruhované propisky a současně rozdávat letáky s informacemi o hluchoslepotě v rámci celostátní sbírky Červenobílé dny.

Díky 600 000 korunám vybraným loni pomohlo sdružení LORM zajistit osobní asistenty 16 lidem, kteří současně nevidí a neslyší. Z loňského výtěžku uspořádalo sdružení také týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci pro 65 postižených, díky sbírce mohlo přes 30 hluchoslepých osob využívat sociální služby v Jihomoravském kraji, ještě letos umožnila sbírka 13 handicapovaným lyžařům vydat se s asistenty do běžecké stopy. Také díky sbírce mohli hluchoslepí autoři převzít krásné ceny při slavnostním vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma.

Podle evropských statistik se odhaduje, že v České republice žije okolo 4 000 lidí s tímto postižením. Důležitou pomůckou hluchoslepých je červenobílá hůl, která také napomáhá k rozpoznání hluchoslepého člověka. Hůl upozorňuje zvláště řidiče na zrakový i sluchový handicap chodce. Dopad hluchoslepoty bývá podle Petry Zimermanové, ředitelky občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé mnohem závažnější, než si většina lidí myslí. „Ztráta zraku a sluchu se nesčítá, ale násobí. V každodenním životě způsobuje potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu a přístupu k informacím,“ doplňuje svá slova.

Výtěžek z letošní sbírky mimo jiné pomůže rozvíjet služby pro hluchoslepé v nových regionech. „Právě jsme přijali terénní sociální pracovnici pro Olomoucký kraj. V červnu plánujeme přijmout pracovníky pro Plzeňský a Královéhradecký kraj,“ přibližuje plány ředitelka sdružení. Do těchto regionů doposud odborníci z Poradenských center LORM Praha a Brno dojížděli. Snahou sdružení LORM je, aby hluchoslepí mohli v místech svého bydliště využívat dostupné a kvalitní služby. V roce 2005 zahájilo sdružení o.s. LORM rozvoj služeb v Jihočeském kraji, v loňském roce otevřením Poradenského centra v Ostravě zpřístupnilo služby hluchoslepým v Moravskoslezském kraji. Letos plánuje rozvoj v dalších třech regionech. Svým klientům LORM poskytuje služby související s rozvojem komunikace, s výukou prostorové orientace, průvodcovské, tlumočnické služby, klubová setkání a mnohé další.

Sbírku lze kdykoli podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 nebo zasláním finančního příspěvku na sbírkový účet 35-0720850257/0100. Vyúčtování všech předchozích ročníku sbírky je zveřejněno na www.cervenobiledny.cz.

V letošním roce činnost o.s. LORM podpořili: Nadační fond Českého rozhlasu z veřejné sbírky Světluška a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

5. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře našich partnerů: Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Kostelecké uzeniny a.s., Gzh s.r.o., Top střechy a fasády CZ, Ceteris s.r.o., Netcentrum s.r.o., Český rozhlas, Respekt, Radio Čas.


Sbírka Červenobílé dny pomáhá zajistit a rozvíjet služby pro hluchoslepé

11. dubna 2007

Hluchoslepí lidé – žijí mezi námi a přesto o nich většina společnosti neví. Například ta stará paní od vedle, které neúprosně slábne zrak a sluch. Anebo ten sympatický pán, kterého pravidelně potkáváte u tramvajové zastávky se zvláštní pruhovanou červenobílou holí. Možná jste si právě vzpomněli na vaši bývalou kolegyni, která musela opustit své zajímavé zaměstnání, protože už na práci přestávala vidět. V kombinaci s její dosavadní nedoslýchavostí to pro ni znamenalo těžké snížení samostatnosti a následně invalidní důchod.

Ti všichni mají jedno společné. Musí se během svého života učit vyrovnávat se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně, které je označováno jako hluchoslepota. Dopad hluchoslepoty bývá mnohem závažnější, než si většina lidí myslí. Vždyť ztráta zraku a sluchu se nesčítá, ale násobí. Zkuste si jen na chvíli představit, jak si dokážete bez zraku a sluchu poradit s věcmi, které zvládáte se samozřejmostí: uvařit si večeři, domluvit se na úřadě, anebo si „jen“ skočit naproti do obchodu pro chleba. V každodenním životě způsobuje hluchoslepota potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím.

Lidé s hluchoslepotou dnes však mají možnost obrátit se o pomoc a radu na občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé. Také je spojuje kampaň a pouliční sbírka Červenobílé dny, kterou každoročně v dubnu sdružení LORM pořádá. Veřejnost v těchto dnech může nejen finančně podpořit služby pro hluchoslepé, ale také se něco o hluchoslepotě dozvědět. Sbírka hraje významnou roli ve spolufinancování odborných služeb pro hluchoslepé, např. výtěžek z ní představoval v loňském roce podíl ve výši 22 % celkových nákladů. Pro srovnání – Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo v r. 2006 projekty o.s. LORM podílem ve výši 32,5 %. Velkou zásluhu na realizaci sbírky mají studenti středních škol, kteří dobrovolně v loňském roce od 24. do 25. dubna prodávali ve 46 městech České republiky komiksové pohlednice za symbolickou částku 20 korun. Výtěžek činil 599 323 Kč. Celkem se podařilo k 28. 2. 2007 vybrat částku 623 766,46 Kč, a to také zásluhou dárcovských SMS a příspěvkům zaslaných přímo na sbírkové konto. Podrobné vyúčtování všech ročníků sbírky lze najít na www.cervenobiledny.cz.

A co konkrétně bylo z výtěžku sbírky v roce 2006 financováno? Díky sbírce mohlo o.s. LORM zajistit stávající služby, ale také zahájit rozvoj služeb v novém regionu, konkrétně v Moravskoslezském kraji. Když hluchoslepí autoři přebírali 4. listopadu na slavnostním večeru ve Žďáru nad Sázavou ceny za svá literární a výtvarná díla, jen málokdo z nich si tehdy uvědomoval, že 1. ročník soutěže o Cenu Hieronyma Lorma mohl být vyhlášen mimo jiné díky sbírce Červenobílé dny. V roce 2006 pomáhalo 17 osobních asistentů celkem 16 hluchoslepým osobám vést samostatnější a kvalitnější život. Začátkem letošního roku se mohlo třináct statečných hluchoslepých osob vydat do běžeckých stop se svými traséry na již 3. zimní pobyt na Vysočině. V loňském roce se pěti týdenních pobytů zaměřených na sociální rehabilitaci zúčastnilo 65 hluchoslepých osob, 37 rodinných příslušníků a přátel hluchoslepých klientů v roli průvodců, dále 37 odborníků, instruktorů z řad zaměstnanců o.s. LORM a studentů na praxi, celkem 139 osob. Díky sbírce mohl jeden terénní pracovník nadále zajišťovat sociální služby v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji pro více než 30 klientů. Paradoxně se jedná o oblast s největším počtem zájemců o služby, kde však místní úřady dlouhodobě neposkytují téměř žádnou nebo jen minimální podporu na regionální zajištění služeb. Celkem poradenských a terénních služeb na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji využívalo v roce 2006 okolo 120 klientů. Oblastní terénní pracovníci a speciální pedagogové učili hluchoslepé samostatnému pohybu s červenobílou holí, zajišťovali pro ně výuku Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka či Braillova písma, pravidelně poskytovali průvodcovské a tlumočnické služby, pomáhali klientům s výběrem kompenzačních pomůcek a mnohé další. Díky sbírce mohl hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček připravovat speciální časopis Doteky, z výtěžku byla financována klubová setkání a volnočasové aktivity hluchoslepých a také provoz a aktualizace bezbariérových stránek www.lorm.cz.

V současné době vrcholí přípravy v pořadí již 5. ročníku celonárodní pouliční sbírky. Ve dnech 23. a 24. dubna 2007 budou dobrovolníci v červených a bílých tričkách veřejnosti nabízet za symbolickou cenu 25 korun pruhované „minipropisovačky“ a současně rozdávat letáčky s informacemi o hluchoslepotě. Již nyní však lze sbírku podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 anebo zasláním finančního příspěvku na sbírkový účet 35-0720850257/0100.

5. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře našich partnerů: Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Kostelecké uzeniny a.s., Gzh s.r.o., Top střechy a fasády CZ, Ceteris s.r.o., Netcentrum s.r.o., Český rozhlas, Respekt, Radio Čas.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014