Tiskové zprávy [2011]

Seznam tiskových zpráv:


Červenobílé dny už podeváté pomáhají hluchoslepým

Už podeváté mohli lidé podpořit hluchoslepé během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. Letos se do hlavní sbírkové akce, kterou tradičně na konci dubna pořádá o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, zapojilo 325 dvojic studentů ve 34 městech České republiky. Prodejem červenobílých náramků přátelství a minipropisek vybrali dobrovolníci celkem 370 588 korun. Výtěžek se navýšil o dalších 29 502 korun z Charitativní červenobílé aukce, která od 12. do 19. dubna běžela na portálu aukro.cz. Necelých 20 000 korun zaslali na sbírkový účet individuální dárci, za březen až duben dostalo sdružení LORM 318 dárcovských SMS v hodnotě 8 586 korun. Výtěžek na sbírkovém kontě se blíží k částce 430 000 Kč.

„Velmi si vážíme pomoci, které se nám dostalo od individuálních dárců, našich dobrovolníků, partnerů a všech, kteří se aktivně zapojili do 9. ročníku veřejné sbírky, neboť právě díky Červenobílým dnům a podpoře veřejnosti můžeme i přes úsporná opatření dál zajišťovat sociální služby pro hluchoslepé,“ hodnotí přínos sbírky ředitelka o.s. LORM Mgr. Petra Zimermanová. Letošní roční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na celostátní služby byla sdružení LORM oproti předchozím rokům snížena téměř o 2 miliony korun a sotva stačí pokrýt 34 % plánovaných nákladů, výtěžek ze sbírky je tedy nepostradatelný. „Úspěšnost jednotlivých ročníků sbírky stojí na zapojení studentů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rok od roku je však pro nás obtížnější získat ke spolupráci další školy, navíc v posledních letech od jara do podzimu probíhá v ulicích více sbírek. O to více si proto ceníme podpory studentů ze všech škol, ať už jdou s námi do sbírky podeváté nebo poprvé,“ doplňuje svá slova. Sdružení LORM organizuje pro tyto školy besedy na téma hluchoslepota. Asi nejcennější bývá pro studenty možnost se přímo setkat s některým z klientů sdružení LORM, který jim může nejvíce přiblížit život s tímto těžkým smyslovým handicapem. Povědomí o této problematice je však stále velmi nízké. Mnoho lidí dnes už ví, že osoby se zrakovým postižením používají bílou hůl, ale bohužel stále netuší, že hluchoslepým osobám pomáhá hůl červenobílá.

Výtěžek z prodeje náramků přátelství a pruhovaných minipropisek použije sdružení LORM na dofinancování průvodcovských a tlumočnických služeb, výuky komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí a dalších dovedností, které hluchoslepým lidem pomáhají v každodenním životě. A na co dalšího se mohou hluchoslepí těšit letos? Na přelomu května a června se 17 klientů se svými průvodci, tlumočníky a traséry sjede na týdenním cyklisticko turistickém pobytu na tandemových kolech v Břeclavi, v září se 35 hluchoslepých chystá do Vyškova na 3. ročník Lormolympiády – sportovní soutěže osob s hluchoslepotou.

Červenobílé dny však nekončí a veřejnost může sbírku podporovat v průběhu celého roku, například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 43-8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování všech předchozích ročníků přináší stránky www.cervenobiledny.cz.

9. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans a.s., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., Gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, babyweb.cz, zijemenaplno.cz, herec Vladimír Javorský, grafička Irena Šlachtová, animátor Radim Ševčík, fotograf Petr Tarčinec.


Aukce vynesla hluchoslepým téměř 30 tisíc korun!

Praha, 20. dubna 2011: Včera po sedmi dnech skončila na Aukru Charitativní červenobílá aukce ve prospěch hluchoslepých klientů občanského sdružení LORM. Dražilo se celkem 23 originálních předmětů, které do aukce věnovaly známé osobnosti. Podle očekávání se cena nejvýše vyšplhala u Ceny Anděl od kapely Chinaski. Štědrý zájemce z Moravy si „anděla“ vydražil za sedm tisíc korun. Lítý boj k velkému překvapení organizátorů nastal o fotografii Chucka Norrise s autogramem a tričkem, o kterou se ve finále přetahovalo 14 dražitelů. Akčního hrdinu si nakonec vydražil stejný zájemce, který si také nejvíc přihodil na „anděla“ od Chinaski, kšiltovku s autogramem Dominika Haška i značkové hodinky a celkově přispěl částkou dosahující téměř 12 000 korun! „Děkujeme všem, kteří se do aukce zapojili a podpořili tak částkou 29 417 korun naše terénní sociální služby, které pomáhají osobám s hluchoslepotou po celé republice,“ říká ředitelka sdružení LORM, Petra Zimermanová.

Ještě dnes mohou lidé v Praze a dalších 33 městech podpořit hluchoslepé tím, že si u dobrovolníků v červených a bílých tričkách zakoupí náramek přátelství nebo pruhovanou minipropisku za symbolických 30 korun. Na aukci navazuje již devátý ročník celonárodní sbírky Červenobílé dny, která vrcholí právě dnes. Po celý rok je možné se do sbírky zapojit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777, pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 43-8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

9. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans a.s., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., Gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, babyweb.cz, zijemenaplno.cz, herec Vladimír Javorský, grafička Irena Šlachtová, animátor Radim Ševčík, fotograf Petr Tarčinec.


Už jen pár hodin zbývá do ukončení Charitativní červenobílé aukce!

Praha, 19. dubna 2011: Poslední šance si vydražit některý z 23 originálních předmětů, které věnovaly naše známé osobnosti sdružení LORM do dobročinné aukce ve prospěch hluchoslepých! Dražba bude ukončena už dnes přesně v 16.00! Tak si nezapomeňte přihodit na naší stránce na Aukra Lorm – charita.

anděl

Na aukci navazuje již devátý ročník celonárodní sbírky Červenobílé dny. Sbírka, která úspěšně odstartovala včera za podpory studentů – dobrovolníků ze středních, vyšších a vysokých škol a nově i andělů ze společnosti ppm factum, potrvá až do středy 20. dubna 2011. Veřejnost může během Červenobílých dnů podpořit hluchoslepé tím, že si od dobrovolníků v červených a bílých tričkách zakoupí za 30 korun červenobílý náramek přátelství nebo pruhovanou minipropisku. Výtěžek z aukce a sbírky půjde na zajištění sociálních služeb, které lidem s hluchoslepotou z celé ČR poskytují zdarma terénní sociální pracovníci při Poradenských centrech LORM. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

9. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans a.s., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., Gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, babyweb.cz, zijemenaplno.cz, herec Vladimír Javorský, grafička Irena Šlachtová, animátor Radim Ševčík, fotograf Petr Tarčinec.


V pondělí už podeváté startují Červenobílé dny!

paladium

Praha 14. 4. 2011: Příští týden už podeváté bude mít veřejnost jedinečnou příležitost podpořit hluchoslepé zakoupením červenobílého náramku přátelství nebo minipropisky za symbolických 30 korun. Od pondělí 18. dubna až do středy 20. dubna zaplaví 34 českých a moravských měst dobrovolníci, kteří budou v červených a bílých tričkách během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny nabízet dva sbírkové předměty a současně upozorňovat na skutečnost, že mezi námi žijí lidé s hluchoslepotou. Proto budou někteří dobrovolníci označeni červenobílou holí – každodenním pomocníkem hluchoslepých. Druhou novinkou je, že sbírku v Praze v pondělních odpoledních hodinách podpoří navíc 15 andělů – hostesek ze společnosti ppm factum.

Ve sbírkových dnech, konkrétně v úterý 19. dubna před 16. hodinou, bude také vrcholit internetová Charitativní červenobílá aukce, která již od 12. dubna běží na portálu Aukro na stránce Aukra Lorm–charita. V dobročinné aukci se draží originální předměty, které sdružení LORM věnovaly zajímavé osobnosti. Největší boj lze očekávat o Cenu Anděl od kapely Chinaski, tretru od Báry Špotákové nebo fotbalový dres s podpisy dvou legend – Masopusta a Eusebia. Draží se však dalších 19 zajímavých věcí, například frak dirigenta Libora Peška, motýlek s autogramem Bolka Polívky nebo pohádkové CD autorky a herečky Nely Boudové.

komunikace

Paradoxně v roce, kdy organizátor sbírky i aukce, občanské sdružení LORM, slaví 20. narozeniny, musí současně bojovat o záchranu odborných služeb pro osoby s hluchoslepotou. „V letošním roce, kdy nám byly dramaticky sníženy dotace MPSV, se obracíme na veřejnost a věříme v její podporu a solidaritu. Víme, že doba je nelehká pro všechny, o to více si vážíme i sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál poskytovat služby,“ přibližuje situaci Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. „Hluchoslepí se s naší pomocí učí větší samostatnosti v prostorové orientaci a chůzi s červenobílou holí, jezdí s našimi traséry na běžkách nebo na tandemových kolech, soutěží ve sportovních disciplínách na Lormolympiádě a v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, ale bez pomoci našich průvodců, tlumočníků a sociálních pracovníků mohou být o tyto možnosti ochuzeni,“ doplňuje svá slova. Sdružení LORM je při tom jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu u nás.

Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun), pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 43–8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

9. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans a.s., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., Gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, babyweb.cz, zijemenaplno.cz, herec Vladimír Javorský, grafička Irena Šlachtová, animátor Radim Ševčík, fotograf Petr Tarčinec.


Charitativní červenobílá aukce bude spuštěna už za týden!

hůl

Cenu Anděl od Chinaski, tretru od Báry Špotákové, fotbalový dres s podpisy dvou legend – Masopusta a Eusebia, frak proslulého dirigenta Libora Peška a dalších 19 originálních věcí, které do aukce věnovaly naše známé osobnosti, si můžete vydražit v dobročinné aukci ve prospěch hluchoslepých. Aukce, kterou pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé ve spolupráci s portálem Aukro, začne už za týden v úterý 12. dubna v 16.00 a skončí po sedmi dnech 19. dubna opět v 16.00 hod.

A co všechno se bude dražit? Každý předmět je postupně do zahájení aukce představován na Facebook. Vlastní dobročinná aukce, která bude spuštěna 12. dubna na aukro.cz, oficiálně zahájí už 9. ročník celostátní veřejné sbírky Červenobílé dny. Od 18. do 20. dubna 2011 budou ve 36 městech České republiky dobrovolníci v červených a bílých tričkách prodávat pruhovanou propisku a červenobílý náramek přátelství za symbolických 30 korun.

Víte, že hluchoslepým lidem od roku 2001 při chůzi pomáhá červenobílá hůl? Organizátoři sbírky se snaží upozornit veřejnost na toto jedinečné postižení, které se vyznačuje souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně. Hluchoslepota se objevuje v kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku a může být vrozená nebo získaná následkem nemoci, úrazu či v důsledku vyššího věku. Výtěžek z aukce a sbírky půjde na zajištění sociálních služeb, které lidem s hluchoslepotou z celé ČR poskytují zdarma terénní sociální pracovníci při Poradenských centrech LORM.

Paradoxně v roce, kdy organizace LORM slaví 20. narozeniny, musí bojovat o záchranu odborných služeb pro osoby s hluchoslepotou. „V letošním roce, kdy nám byly dramaticky sníženy dotace MPSV, se obracíme na veřejnost a věříme v její podporu a solidaritu. Víme, že doba je nelehká pro všechny, o to více si vážíme i sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál poskytovat služby,“ přibližuje situaci Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. „Hluchoslepí se s naší pomocí učí větší samostatnosti v prostorové orientaci a chůzi s červenobílou holí, jezdí s našimi traséry na běžkách nebo na tandemových kolech, soutěží ve sportovních disciplínách na Lormolympiádě a v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, ale bez pomoci našich průvodců, tlumočníků a sociálních pracovníků mohou být o tyto možnosti ochuzeni,“ doplňuje svá slova. Sdružení LORM je při tom jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu u nás.

hůl

Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun), pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto
43-8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

9. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans a.s., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., Gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, babyweb.cz, zijemenaplno.cz, herec Vladimír Javorský, grafička Irena Šlachtová, animátor Radim Ševčík, fotograf Petr Tarčinec.


Máme nové sbírkové konto 43-8709380297/100

Vážení příznivci a dárci,

v pořadí již 9. ročník sbírky Červenobílé dny 2011 se pomalu blíží! Naše studenty – dobrovolníky potkáte v ulicích českých a moravských měst od 18. do 20. dubna 2011. Za symbolických 30 korun vám letos budou nabízet hned dva sbírkové předměty: pruhovanou propisku a červenobílý náramek přátelství. Doufáme, že letošní sbírka bude mimořádně úspěšná – MPSV nám letos přidělilo dotace o dva miliony nižší a nyní musíme zavřít jednu pobočku, zkrátit úvazky a ještě intenzivněji hledat další finanční zdroje.Tak nám prosím držte palce a budete-li mít chuť, podpořte nás třeba zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS mezera LORM na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 Kč, více na www.darcovskasms.cz. Magistrát hl. m. Prahy nám veřejnou sbírku schválil na další 3 roky (od 11. 3. 2011 do 22. 2. 2014) a máme i nové sbírkové konto 43–8709380297/0100.

Magistrátu jsme předložili vyúčtování předchozího 8. ročníku sbírky 2010 i závěrečné vyúčtování celého tříletého cyklu sbírky (2008 – 2010), vše najdete pod odkazem Minulé ročníky na www.cervenobiledny.cz.


Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014