Vyúčtování zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2004 k 30. 9. 2005

Název právnické osoby pořádající sbírku:
LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
MHMP/117204/2001 DPC-1
Datum oznámení:
26. 9. 2001
Datum vystavení osvědčení:
10. 10. 2001
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 26. 9. 2001 do 26. 9. 2004
Účel:
získání finanční podpory na rozvoj služeb pro hluchoslepé
Vyúčtování zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2004 k 30. 9. 2005
Hrubý výtěžek (příjmy) prodejem pohlednic 748 363,00
dary od dárců na bankovní účet sbírky 9 640,00
výnos z benefičního koncertu 2 700,00
úroky z účtu od 1. 1. 2004 do 27. 9. 2004 3 270,69
příjmy celkem 763 973,69
Náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku 37 218,85
Čistý výtěžek = příjmy − náklady 726 754,84
Použití čistého výtěžku k 22. 12. 2004 387 346,47
Zbývající výtěžek čerpán k 30. 9. 2005 339 408,37

Ke dni vyúčtování sbírky 22. 12. 2004 nebyl využit čistý výtěžek sbírky v plném rozsahu. Vyúčtování konečného využití sbírky bylo se souhlasem Magistrátu hl. M. Prahy provedeno ke dni 30. 9. 2005.

Čerpání zbývajícího výtěžku sbírky Červenobílé dny 2004 v roce 2005 dle projektů
Projekt Čerpání v Kč Poznámka
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé 170 954,59 Cestovné, doprava, ubytování a stravování, poštovné – pobyty č. 1, 2, 4
Terénní služby a poradenství pro hluchoslepé 32 732,00 Technické dovybavení Poradenských center LORM a školení
Bulletin Doteky 40 504,50 Tisk + poštovné
Osobní asistence 14 030,00 Osobní asistence pro hluchoslepé
Sociálně právní poradenství 11 108,00 Sociálně právní poradenství pro hluchoslepé
Dary 10 000,00 Příspěvek na pracovní pomůcku – notebook
Odborná knihovna 9 979,00 Nákup odborné literatury do knihovny LORM
Rozvoj zahraniční spolupráce 49 815,28 Účast hluchoslepé zástupkyně s průvodkyní a tlumočnicí na 2. Valném shromáždění Světové federace hluchoslepých
Rozvoj taktilního znakového jazyka 285,00 Nákup CD-ROMů
Celkem 339 408,37

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014