Ročník 2009: Tiskové zprávy

Seznam tiskových zpráv:


Červenobílé dny pomohou posedmé hluchoslepým lidem

Praha, 21. května 2009: Už sedmým rokem měla veřejnost možnost podpořit hluchoslepé spoluobčany během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. Letos se do sbírkové akce, kterou tradičně pořádá o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé na konci dubna, zapojilo celkem 392 dvojic studentů ve 40 městech České republiky. Prodejem malých červenobílých propisek vybrali dobrovolníci celkem 533 612 korun. Součástí letošní kampaně, která má za cíl seznámit veřejnost s důležitou pomůckou hluchoslepých, červenobílou holí, byla i celá řada doprovodných akcí. Celkový výtěžek na sbírkovém kontě díky nim překonal hranici 600 000 Kč.

Sedmý ročník podpořily také známé osobnosti ze společenského života – svůj medový hlas propůjčil již potřetí rozhlasovému spotu, vysílanému na Českém rozhlase, herec Vladimír Javorský a pozitivní dopad na sebe nenechal dlouho čekat. Jenom za březen a duben bylo sdružení LORM posláno přes 550 dárcovských SMS v hodnotě přesahující 15 000 korun. Letos poprvé se do sbírky zapojil i herec Marek Vašut, který věnoval o.s. LORM své fotografické obrazy z cest po Panamě. Po dobročinné aukci darovaných fotoobrazů, která proběhla v  polovině dubna na aukčním portálu www.aukro.cz, se sbírkový účet navýšil o dalších 12 040,39 korun. A hluchoslepí herci spolu s pracovníky ze sdružení LORM bavili a vzdělávali publikum svojí vtipnou zpěvohrou „O kůzlátkách“ na jarním turné divadélka Lormos po Moravě. Nezbedná kůzlata mečela a řádila naposledy 19. května  Moravské zemské knihovně v Brně.

Hluchoslepota patří mezi jedno z nejtěžších postižení, jedná se o kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku. Může být vrozená nebo získaná z různých příčin během života. Způsobuje potíže především při komunikaci, v prostorové orientaci a samostatném pohybu a omezuje hluchoslepého v  přístupu k informacím. Následkem je silná společenská izolace, ve které se hluchoslepé osoby často ocitají. Ke kompenzaci postižení se používají různé pomůcky, např. při orientaci  prostoru červenobílá hůl, velkým pomocníkem a přítelem pro hluchoslepého člověka může být také vodicí pes. Hluchoslepí potřebují odborné sociální služby a úpravy prostředí.

Letos poprvé proběhl speciální Červenobílý den ve zcela novém a netradičním prostředí, v pražské zoo v Troji. Návštěvníky u brány vítala pruhovaná zebra a dobrovolníci s červenobílými propiskami, u Afrického domu si mohli všichni odvážlivci vyzkoušet chůzi s červenobílou holí nebo složit lodičku z papíru bez zrakové kontroly a také napsat své jméno na Pichtově psacím stroji v  Braillově písmu. Stovky dětí si první květnovou sobotu v  zoo zpestřily malováním červenobílých zeber na přistavených tabulích a organizátoři akce mohli na konto přidat 17 567 korun.

„Velmi si vážíme pomoci, které se nám letos dostalo od individuálních dárců, našich dobrovolníků a všech, kteří se aktivně zapojili do 7. ročníku veřejné sbírky, neboť právě díky Červenobílým dnům a podpoře veřejnosti máme jistotu, že všechny plánované sociální služby pro hluchoslepé můžeme letos zajistit a zrealizovat,“ hodnotí přínos sbírky ředitelka o.s. LORM, Mgr. Petra Zimermanová. „Navíc máme obrovskou radost, že po několika velmi těžkých měsících plných obav nemusíme díky navýšené dotaci od MPSV propouštět pracovníky a rušit pobočku v Libereckém kraji,“ přibližuje finanční situaci. K  částečnému omezení služeb z důvodu zvýšení efektivity dojde pouze   Plzeňském kraji, kam od června budou dojíždět terénní sociální pracovnice z pražského poradenského centra.

Kampaň o červenobílé holi se rozhodly aktivně podpořit i přední české módní návrhářky, které svoje nápady a energii spojily ve volném společenství Czech Fashion Centre (CFC). Ve středu 20. května pozvaly své zákaznice na Jarní červenobílý koktejl do svých pěti butiků v módní čtvrti v centru Prahy. Už od 13. května mohli všichni zájemci v buticích Ivany Follové (if…), Hany Havelkové (HH), Taťány Kovaříkové (TATIANA), Martiny Nevařilové (Navarila-design) a Hany Stocklassové (BOHÉME) přispět do sbírkových pokladniček libovolnou částkou na podporu hluchoslepých spoluobčanů. Celá akce vyvrcholila v podvečer ve francouzské restauraci Chez Marcel na Haštalském náměstí, kde se odpečetily pokladničky, a byl spočítán celkový výtěžek. Všech pět návrhářek za asistence svých modelek ve stylových červenobílých modelech předaly zástupcům občanského sdružení LORM šek s vybranou částkou 20  470 korun. Celková suma předčila veškerá očekávání a potěší především hluchoslepé sportovce. Ti si díky výtěžku zasoutěží  září na Lormolympiádě – 2. ročníku sportovní soutěže osob s hluchoslepotou.

Červenobílé dny však nekončí a veřejnost může sbírku podporovat v  průběhu celého roku, například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování všech předchozích ročníků přináší stránky www.cervenobiledny.cz. Problematiku hluchoslepoty zprostředkovávají bezbariérové stránky www.lorm.cz.

7. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., Zoo Praha, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Vladimír Javorský, Marek Vašut, Irena Šlachtová

Jarní červenobílý koktejl podpořili:
Bohéme, Boutigue Tatiana, HH – Hana Havelková, if…Ivana Follová, Navarila – Design by Martina Nevařilová, restaurace Chez Marcel, MuchoGusto, Marie Tomsová, Petr TarčinecHluchoslepí zvou na pohádku do Brna i na módní koktejl do centra Prahy

„Mám s kozlem velikou rodinu,
asi se z ní brzo pominu…

… já jsem kůzle Pepinka, říkají mi Pepka,
ráno, večer, v poledne, mě z toho drží depka…

MEK MEK DEP DEP

… já jsem kůzle Lálie, mě zas furt drží mánie,
nebaví mě v klidu stát, chci celý život promektat…

MEK MEK DEP DEP“

A jak to bude dál? Hluchoslepí herci spolu s pracovníky ze sdružení LORM zvou všechny diváky na vystoupení divadélka Lormos s originální a vtipnou zpěvohrou „O kůzlátkách“. V úterý 19. května od 13.00 se Moravská zemská knihovna v Brně rozezvučí mekotem nezbedných kůzlátek, která nakonec napraví vlk vegetarián. Hluchoslepí herci se rozhodli svými vystoupeními aktivně podpořit 7. ročník celonárodní sbírky Červenobílé dny, kterou tradičně na jaře pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé.

Letos se do sbírky zapojí i naše přední české módní návrhářky, které svoje nápady a energii spojily ve volném společenství Czech Fashion Centre (CFC). Ve středu 20. května pořádají tradiční Jarní koktejl ve svých pěti buticích v pražské módní čtvrti poblíž Staroměstského a Václavského náměstí. Ten letošní koktejl bude červenobílý – návrhářky tak chtějí společně podpořit projekty pro hluchoslepé klienty občanského sdružení LORM. „Chceme pomoci lidem s obzvlášť vážnou kombinovanou vadou a zároveň veřejnost seznámit s jejich nejobvyklejší pomůckou pro bezpečný pohyb po ulicích – červenobílou holí,“ říkají návrhářky Ivana Follová (if…), Hana Havelková (HH), Taťána Kovaříková (TATIANA), Martina Nevařilová (Navarila-design) a Hana Stocklassová (BOHÉME). V jejich buticích budou proto už od 13. května instalovány pokladničky, do nichž lze přispět libovolnou částkou právě na podporu hluchoslepých spoluobčanů. Na 20. května je pak ve všech buticích naplánován odpolední Jarní červenobílý koktejl, během něhož čekají na zájemce o sbírku, ale i o originální autorskou módu, nejrůznější překvapení. Vše vyvrcholí v podvečer ve francouzské restauraci Chez Marcel na Haštalském náměstí, kde bude za přítomnosti všech návrhářek a jejich modelek ve stylových červenobílých modelech slavnostně předán šek s vybranou částkou zástupcům občanského sdružení LORM.

V průběhu večera budou zveřejněny i výsledky 7. ročníku pouliční sbírky Červenobílé dny, jejíž jeden den proběhl také v pražské ZOO. Dozvíme se také, za kolik se nakonec vydražily fotobrazy věnované do Červenobílé charitativní aukce hercem Markem Vašutem. Informace o sdružení CFC s plánkem a adresami butiků najdete na www.czechfashion.cz, sbírku přibližují stránky www.cervenobiledny.cz, divadélko Lormos je představeno ve Fotogalerii na www.lorm.cz. Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun.) Pro příspěvky je nadále otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

7. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., Zoo Praha, Navarila – Design by Martina Nevařilová, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Vladimír Javorský, Marek Vašut

Jarní červenobílý koktejl podporují:
Bohéme, Boutigue Tatiana, HH – Hana Havelková, if… Ivana Follová, Navarila – Design by Martina Nevařilová, restaurace Chez Marcel, MuchoGusto


Módní návrhářky v centru Prahy chystají Jarní červenobílý koktejl na podporu hluchoslepých

Jarní červenobílý koktejl uspořádají ve středu 20. května módní návrhářky sdružené do volného společenství Czech Fashion Centre (CFC). Akce proběhne v pěti buticích v pražské módní čtvrti, nacházející se poblíž Staroměstského a Václavského náměstí. Návrhářky tak chtějí společně podpořit projekty pro hluchoslepé, klienty občanského sdružení LORM.

„Chceme pomoci lidem s obzvlášť vážnou kombinovanou vadou a zároveň veřejnost seznámit s jejich nejobvyklejší pomůckou pro bezpečný pohyb po ulicích – červenobílou holí,“ říkají návrhářky Ivana Follová (if…), Hana Havelková (HH), Taťána Kovaříková (TATIANA), Martina Nevařilová (Navarila-design) a Hana Stocklassová (BOHÉME). V jejich buticích budou proto už od 13. května instalovány pokladničky, do nichž lze přispět libovolnou částkou právě na podporu hluchoslepých spoluobčanů.

Na 20. května je pak ve všech buticích naplánován odpolední Jarní červenobílý koktejl, během něhož čekají na zájemce o sbírku, ale i o originální autorskou módu, nejrůznější překvapení: v butiku Bohéme Hany Stocklassové budou ten den k dostání červené a bílé svetříky s 10% slevou – tutéž slevu na speciálně navrženou minikolekci červeno-bílých pruhovaných triček nabízí také značka HH Hany Havelkové. U Martiny Nevařilové (Navarila-design) začne v 18 hodin malá módní přehlídka, u Ivany Follové (if…) proběhne filmový večer završený příjezdem růžového chryslera a u Taťány Kovaříkové (TATIANA) si můžete vychutnat novou letní kolekci a sklenku šampaňského.

Vše vyvrcholí v podvečer ve francouzské restauraci Chez Marcel na Haštalském náměstí, kde bude za přítomnosti všech návrhářek a jejich modelek ve stylových červenobílých modelech slavnostně předán šek s vybranou částkou zástupcům občanského sdružení LORM. V průběhu večera budou zveřejněny i výsledky 7. ročníku pouliční sbírky Červenobílé dny, jejíž jeden den proběhl také v pražské ZOO. Dozvíme se také, za kolik se nakonec vydražily fotobrazy věnované do Červenobílé charitativní aukce hercem Markem Vašutem.

Czech Fashion Centre (CFC) tak pokračuje v další aktivitě, která nápaditě propojuje originální módu s akcí pro dobrou věc. Sdružení, založeného v srpnu 2006 pro propagaci pražské módní čtvrti, si všiml i list New York Times, který procházku butiků CFC doporučil svým čtenářům. Návrhářky v CFC už společně upozornily na problém anorexie, když věnovaly čokoládový dort příliš hubeným modelkám, a připojily se i ke sbírce pro africké ženy a dívky, odmítající ženskou obřízku.

Informace o sdružení s plánkem a adresami butiků najdete na www.czechfashion.cz, sbírku přibližují stránky www.cervenobiledny.cz. Tu lze podpořit i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

Jarní červenobílý koktejl se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Bohéme, Boutigue Tatiana, HH – Hana Havelková, if…Ivana Follová, Navarila – Design by Martina Nevařilová, MuchoGusto, restaurace Chez Marcel


Jaké to je žít bez zraku a sluchu? Zkuste si na vlastní kůži v sobotu v Zoo Praha!

Dokážete si představit, že se Vám náhle začne zhoršovat zrak a sluch? Léta máte sluchovou ztrátu kompenzovanou sluchadlem a náhle, následkem nemoci, přijdete i o zrak? Navázat kontakt Vám bude najednou připadat jako velmi obtížné, informace z okolí budou útržkovité, bez zrakové a sluchové kontroly začnete ztrácet kontakt s realitou. Jak si v takové situaci dokážete udržet práci a svoji nezávislost a samostatnost? Uvařit si, dojít si sám nakoupit anebo jen taková banalita jako najít si druhou ponožku se může najednou jevit jako obrovský problém. Vaše závislost na podpoře druhých se začne prohlubovat.

Návštěvníci pražské zoo mají ojedinělou možnost si první květnovou sobotu u zeber u Afrického domu vyzkoušet, jaké to je orientovat se sám v prostoru bez zrakové a sluchové kontroly pomocí červenobílé hole. Speciální Červenobílý den pořádá 2. května od 10 do 16 hodin občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé. „V ten den budou naši dobrovolníci nabízet návštěvníkům zoo malou červenobílou propisku za symbolickou cenu 25 korun v rámci veřejné sbírky Červenobílé dny,“ přibližuje akci její organizátorka ze sdružení LORM, Bc. Hanka Dvořáková. „Současně však chceme zájemcům nabídnout možnost se zážitkovou formou něco více dozvědět o hluchoslepotě a principech průvodcovství, děti si u našeho stánku budou moci namalovat červenobílou zebru,“ dodává.

Organizátoři akce se snaží upozornit veřejnost na toto jedinečné postižení, které se vyznačuje souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně. Hluchoslepota se objevuje v kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku a může být vrozená nebo získaná následkem nemoci, úrazu či v důsledku vyššího věku.

Červenobílá zebra

Z výtěžku sbírky Červenobílé dny, jejíž sedmý ročník proběhl minulý týden ve 40 městech České republiky, jsou financovány sociální služby, které lidem s hluchoslepotou z celé ČR poskytují zdarma terénní sociální pracovníci při Poradenských centrech LORM. Podle Mgr. Petry Zimermanové, ředitelky o.s. LORM, hrají Červenobílé dny rok od roku důležitější roli pro financování pomoci hluchoslepým. Svá slova doplňuje: „V letošním roce, kdy nám byly drasticky sníženy dotace MPSV, se obracíme na veřejnost a věříme v její podporu a solidaritu. Víme, že doba je těžká pro všechny, o to více si vážíme i sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál poskytovat služby. Hluchoslepí s naší pomocí hrají divadlo, jezdí na běžkách a tandemových kolech, soutěží na Lormolympiádě, ale bez pomoci našich průvodců, tlumočníků a sociálních pracovníků mohou být o tyto možnosti ochuzeni.“

Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníku přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

7. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., Zoo Praha, Navarila – Design by Martina Nevařilová, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Marek Vašut, Vladimír Javorský


Příležitost podpořit hluchoslepé a vydražit fotku od Marka Vašuta začíná už dnes!

Fotografie z Panamy

17. dubna 2009, Praha: Už dnes v 16.00 začíná na www.aukro.cz dobročinná aukce fotoobrazů, které herec Marek Vašut nafotil na svých cestách po exotické Panamě. Dražbu, která potrvá až do středy 22. dubna, pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé v rámci 7. ročníku veřejné sbírky Červenobílé dny.

„Fotky z Panamy jsou sice z daleka, ale nepotřebují vysvětlení. Myslím ale, že nikdo z nás s darem zraku a sluchu si nedokáže ani zdaleka představit krajiny a zvuky v mysli hluchoslepých. Zatím – protože věřím, že věda dokáže v budoucnu vyřešit i tenhle problém. A tak si neskromně představuji, že moje fotka visí třeba v dětském pokoji budoucího vynálezce, jehož rodiče kdysi na jedné aukci…“, přibližuje svoji vizi M. Vašut.

Od 20. do 22. dubna 2009 zaplaví 40 měst České republiky dobrovolníci v červených a bílých tričkách, kteří budou nabízet pruhovanou propisovačku za symbolických 25 korun a rozdávat letáčky o hluchoslepotě. Víte, že hluchoslepým lidem od roku 2001 při chůzi pomáhá červenobílá hůl? Kdo se první květnovou sobotu vypraví do pražské zoo a navštíví zebry u Afrického domu, může si aspoň na chvíli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je se orientovat sám bez zrakové a sluchové kontroly v prostoru pomocí hole s červenými a bílými pruhy.

Výtěžek z aukce a sbírky půjde na zajištění sociálních služeb, které lidem s hluchoslepotou z celé ČR poskytují zdarma terénní sociální pracovníci při Poradenských centrech LORM. Podle Mgr. Petry Zimermanové, ředitelky o.s. LORM, hrají Červenobílé dny rok od roku důležitější roli pro financování pomoci hluchoslepým. Svá slova doplňuje: „V letošním roce, kdy nám byly drasticky sníženy dotace MPSV, se obracíme na veřejnost a věříme v její podporu a solidaritu. Víme, že doba je těžká pro všechny, o to více si vážíme i sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál poskytovat služby. Hluchoslepí s naší pomocí hrají divadlo, jezdí na běžkách a tandemových kolech, soutěží na Lormolympiádě, ale bez pomoci našich průvodců, tlumočníků a sociálních pracovníků mohou být o tyto možnosti ochuzeni.“

Červenobílá zebra

Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun).

Pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

7. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., Zoo Praha, Navarila – Design by Martina Nevařilová, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Marek Vašut, Vladimír Javorský


Charitativní červenobílá aukce fotek Marka Vašuta podpoří hluchoslepé

Marek Vašut

10. dubna 2008 – Patříte k fanouškům herce Marka Vašuta? Pak se od 17. do 22. dubna 2009 můžete na stránkách www.aukro.cz zapojit do Charitativní červenobílé aukce fotoobrazů, které Vašut nafotil během své cesty po exotické Panamě. Dražit se budou tři zarámované fotografie a výtěžek z dobročinné aukce bude věnován na pomoc osobám s hluchoslepotou.

„Fotky z Panamy jsou sice z daleka, ale nepotřebují vysvětlení. Myslím ale, že nikdo z nás s darem zraku a sluchu si nedokáže ani zdaleka představit krajiny a zvuky v mysli hluchoslepých. Zatím – protože věřím, že věda dokáže v budoucnu vyřešit i tenhle problém. A tak si neskromně představuji, že moje fotka visí třeba v dětském pokoji budoucího vynálezce, jehož rodiče kdysi na jedné aukci…“, přibližuje svoji vizi M. Vašut.

Červenobílá zebra

Aukci pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé na zahájení 7. ročníku celostátní veřejné sbírky Červenobílé dny. Od 20. do 22. dubna 2009 budou ve 40 městech České republiky dobrovolníci v červených a bílých tričkách prodávat pruhovanou propisovačku za symbolických 25 korun a rozdávat letáčky o hluchoslepotě. Víte, že hluchoslepým lidem od roku 2001 při chůzi pomáhá červenobílá hůl? Kdo se první květnovou sobotu vypraví do pražské zoo a navštíví zebry u Afrického domu, může si aspoň na chvíli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je se orientovat sám bez zrakové a sluchové kontroly v prostoru pomocí hole s červenými a bílými pruhy.

Hluchoslepota způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí. Organizátoři sbírky se snaží upozornit veřejnost na toto jedinečné postižení, které se vyznačuje souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně. Hluchoslepota se objevuje v kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku a může být vrozená nebo získaná následkem nemoci, úrazu či v důsledku vyššího věku.

Výtěžek z aukce a sbírky půjde na zajištění sociálních služeb, které lidem s hluchoslepotou z celé ČR poskytují zdarma terénní sociální pracovníci při Poradenských centrech LORM. Podle Mgr. Petry Zimermanové, ředitelky o.s. LORM, hrají Červenobílé dny rok od roku důležitější roli pro financování pomoci hluchoslepým. Svá slova doplňuje: „V letošním roce, kdy nám byly drasticky sníženy dotace MPSV, se obracíme na veřejnost a věříme v její podporu a solidaritu. Víme, že doba je těžká pro všechny, o to více si vážíme i sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál poskytovat služby. Hluchoslepí s naší pomocí hrají divadlo, jezdí na běžkách a tandemových kolech, soutěží na Lormolympiádě, ale bez pomoci našich průvodců, tlumočníků a sociálních pracovníků mohou být o tyto možnosti ochuzeni.“

Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníku přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun.) Pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

7. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře partnerů:
Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., Zoo Praha, Navarila – Design by Martina Nevařilová, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas, Marek Vašut, Vladimír Javorský


Divadélko hluchoslepých Lormos podpoří svým vystoupením 7. ročník sbírky Červenobílé dny

25. března 2009 – Zatímco hluchoslepí členové divadelního spolku Lormos na svých zkouškách již měsíc pilně oprašují své originální nastudování zpěvohry „O kůzlátkách“, v pražské centrále sdružení LORM finišují přípravy 7. ročníku celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. Od začátku dubna do konce května se může veřejnost těšit na maratón akcí, jejichž smyslem je upozornit na skutečnost, že mezi námi žijí osoby s hluchoslepotou a co všechno hluchoslepí s naší pomocí dokáží.

Kampaň spojenou se sbírkou Červenobílé dny zahájí právě divadelní soubor Lormos se svým vystoupením o nezbedných kůzlátkách a vlku vegetariánovi 2. dubna v Knihovně města Ostravy a dalšími představeními pro spolupracující školy v Olomouci, Brně a Žďáru na Sázavou. Do letošní sbírky se zapojil i herec Marek Vašut, který sdružení LORM věnoval několik vlastních děl – fotoobrazů ze svých cest po Panamě. Od 17. do 22. dubna se budou tři zarámované obrazy Marka Vašuta dražit při dobročinné Červenobílé aukci na portálu www.aukro.cz. Tradiční pouliční sbírková akce proběhne od 20. do 22. dubna 2009. V těchto dnech zaplaví mnohá česká a moravská města dobrovolníci v červených a bílých tričkách a za symbolických 25 korun budou nabízet pruhovanou propisovačku a rozdávat letáčky o hluchoslepotě.

Podle Mgr. Petry Zimermanové, ředitelky o.s. LORM, hraje sbírka Červenobílé dny rok od roku důležitější roli pro zajištění pomoci a služeb pro hluchoslepé. Svá slova doplňuje: „V letošním roce, kdy nám byly drasticky sníženy dotace MPSV, se obracíme na veřejnost a věříme v její podporu a solidaritu. Víme, že doba je těžká pro všechny, o to více si vážíme i sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál poskytovat služby. Hluchoslepí s naší pomocí hrají divadlo, jezdí na běžkách, soutěží na Lormolympiádě, ale bez pomoci našich průvodců, tlumočníků a sociálních pracovníků budou o tyto možnosti ochuzeni.“

Z loňského výtěžku, kdy se podařilo vybrat přes 777 tisíc korun, mohlo sdružení pořádat například 5 týdenních pobytových akcí pro 69 klientů zaměřených na běžecké lyžování, jízdu na tandemových kolech a sociální rehabilitaci, 104 klubových setkání, zajišťovat po celý rok tlumočení a průvodcovské služby a poskytovat hluchoslepým lidem sociální rehabilitaci a poradenství při 8 centrech v rámci celé České republiky. Hluchoslepota způsobuje potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Hluchoslepý člověk potřebuje odborné sociální služby, kompenzační pomůcky a speciální úpravy prostředí.

Kdo se první květnovou sobotu vypraví do pražské zoo a navštíví zebry u Afrického domu, může si aspoň na chvíli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být hluchoslepý a orientovat se sám bez zrakové a sluchové kontroly v prostoru pomocí červenobílé hole. Podle odhadu vycházejícího z evropských statistik by u nás mělo žít kolem 4000 osob s tímto těžkým postižením. Hluchoslepota se objevuje v kombinaci úplné nebo částečné ztráty sluchu a zraku a může být vrozená nebo získaná následkem nemoci, úrazu či v důsledku vyššího věku.

O tom, že s hluchoslepotou se dá žít a dokonce umělecky tvořit, se mohou přesvědčit také diváci z moravské metropole, kteří jsou 19. května zváni na vystoupení divadélka Lormos v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Více informací o jednotlivých představeních a programu lze najít v přiložené pozvánce a na webových stránkách sdružení www.lorm.cz. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníku přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777. Pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.

Partneři 7. ročníku sbírky Červenobílé dny

Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Impress Znojmo, a.s., Zoo Praha, Navarila – Design by Martina Nevařilová, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., gzh s.r.o., Český rozhlas, Radio Čas

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014