Tiskové zprávy [2014]

Seznam tiskových zpráv:


Netrubte zbytečně na lidi s červenobílou holí! Nevidí Vás, ani neslyší.

Praha, 16. června 2014 – Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé dnes odstartovalo informační a charitativní kampaň „Netrubte zbytečně. Lidé s červenobílou holí Vás nejen nevidí, ale také neslyší.“ Jejím cílem je upozornit nejen motoristickou veřejnost na hluchoslepé spoluobčany, jejichž poznávacím znamením je bílá hůl s červenými pruhy, která označuje souběžné postižení zraku a sluchu. Součástí kampaně je také finanční sbírka pro LORM, který se v současné době kvůli novému systému přidělování státních dotací potýká s nedostatkem financí. Výtěžek půjde na provoz pěti center občanského sdružení, poskytujících hluchoslepým klientům mj. odborné sociální poradenství, tlumočnické služby nebo výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu. Více o kampani, jejímž patronem je herec Vladimír Javorský, naleznete na webu www.netrubtezbytecne.cz nebo na stránkách sdružení www.lorm.cz.

„Z pohledu široké veřejnosti nebyli doposud lidé s kombinovaným postižením sluchu a zraku příliš vidět a ani o jejich potřebách nebylo moc slyšet. Naší kampaní bychom to chtěli změnit,“ říká Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka občanského sdružení LORM. „Prostřednictvím nadsázky chceme upozornit, že červené pruhy na bílé holi mají mnohem větší význam.“

Hluchoslepota je kombinované zrakové a sluchové postižení. Často souvisí se stárnutím či úrazem, přičemž ztráta obou smyslů může být částečná, nebo úplná. Tento hendikep způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Na tyto aspekty chce upozornit kampaň LORMu s názvem „Netrubte zbytečně. Lidé s červenobílou holí Vás nejen nevidí, ale také neslyší.“ Kampaň sází primárně na digitální prostředky, základem komunikace jsou sociální sítě a především webová stránka www.netrubtezbytecne.cz. Návštěvníci zde najdou informace o tom, jak mohou hluchoslepé a sdružení LORM podpořit, a to nejen finančně, ale také např. poskytnutím prostoru pro propagaci aktivit nebo dobrovolnickou prací. Pro web vznikla dvě krátká videa. První z nich je věnováno motoristickému mottu kampaně, ve druhém se pak vedle hluchoslepých klientů objeví také patron projektu, herec Vladimír Javorský, který s LORMem dlouhodobě spolupracuje.

Kampaň bude k vidění také mimo internet. Vedle tisku proběhne roznáška závěsek na vnější zrcátka aut v podobě červenobílé hůlky s odkazem na webovou stránku kampaně www.netrubtezbytecne.cz. Za konceptem a realizací kampaně stojí marketingová agentura LHMS (www.lhms.cz), produkci spotů zajišťovala agentura Punk Film (www.punkfilm.cz).

Součástí kampaně je také veřejná sbírka, která pomůže symbolicky kompenzovat následky změn v systému přidělování dotací. Letošní dotace, které LORM obdržel na sociální služby pro hluchoslepé, postačí sotva na 18 % celkových nákladů spojených s provozem jeho pěti center v České republice. „Doplácíme na skutečnost, že se u nás připravuje financování služeb v rámci jednotlivých krajů, aniž by kdokoliv systémově řešil dopad těchto změn pro organizace s celostátní působností, jako jsme my,“ popisuje aktuální situaci Petra Zimermanová. „My to však nevzdáváme, průběžně oslovujeme nadace, firmy i dárce z řad veřejnosti. Věříme, že se nám nakonec podaří získat potřebné zdroje a především přimět příslušné úřady, aby s námi vedly odborný a smysluplný dialog.“

Přispět na podporu a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé klienty o. s. LORM lze například na sbírkový účet 43–8709380297/0100 nebo odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777. Z ceny DMS 30 Kč získá LORM 28,50 Kč. Více informací na www.lorm.cz a stránkách kampaně.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Hluchoslepým lidem poskytuje registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace – např. dotekovou Lormovou abecedu, odtud název sdružení, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby. Sdružení pořádá týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další. Poradenská centra se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních regionů podle potřeby klientů asistenti dojíždí. Více na www.lorm.cz.

LHMS (Lighthouse Marketing Solutions) je marketingová agentura s orientací na one–to–one komunikaci. Kořeny firmy sahají do roku 2005, kdy začala pracovat pro ŠKODA AUTO. Postupem času se rodina klientů rozrostla o jména jako TATRA, ČEZ, CzechTourism nebo OKIN. V současné době portfolio služeb LHMS sahá od direct marektingu, přes digital/on–line projekty až po ATL. Více na www.lhms.cz.

Punk Film, společnost Martina Hůlovce, Ondřeje Beránka a Jakuba Drocára, je členem Asociace producentů v audiovizi. Od roku 2003 se věnuje produkci TV reklamy, on–line projektů a reklamního focení, stejně jako projektům hrané a dokumentární tvorby, videoklipům, nezávislé a charitativní činnosti nebo vydávání DVD. V roce 2012 Punk Film založil Muzeum Karla Zemana, stálou expozici světově známého filmového režiséra a výtvarníka. Více na www.punkfilm.cz.

Veselá hluchoslepá Letná: hry, zábava, zážitky a poznání!

VSAĎTE SE, ŽE…

  • NEPŘELIJETE PŘI NALÉVÁNÍ NA SLEPO SKLENICI VODY
  • NEROZLIŠÍTE SE ZAKRYTÝMA OČIMA KOŘENÍ PODLE VŮNĚ
  • NEUBĚHNETE S TRASÉREM VYZNAČENOU TRAŤ
  • NEPŘEČTETE SLOVO NAPSANÉ LORMOVKOU DO DLANĚ

Občanské sdružení LORM, které pomáhá lidem s hluchoslepotou, zve všechny malé i velké 19. června na zábavné a zážitkové odpoledne na „Veselou hluchoslepou Letnou“. Na plácku uprostřed Letné nedaleko občerstvení Na Baště budou pro návštěvníky připravena zážitková stanoviště, kde si formou sázek může každý vyzkoušet každodenní i zábavné činnosti bez zrakové a sluchové kontroly, např. ujít trasu s červenobílou holí v klapkách, naučit se Lormovu abecedu, komunikovat v taktilním znakovém jazyce nebo napsat svoje jméno v Braillově písmu. „Často se nás lidé ptají, jaké to je žít bez zraku a sluchu a že si to nedokáží představit,“ přibližuje smysl akce Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka sdružení LORM. „Proto jsme se rozhodli lidem hluchoslepotu alespoň částečně přiblížit. Naše sdružení LORM pomáhá lidem s hluchoslepotou již přes 20 let, ale povědomí o tomto duálním smyslovém postižení u nás je stále velmi malé. Málokdo například vůbec tuší, co znamenají červené pruhy na bílé slepecké holi,“ doplňuje svá slova.

Hluchoslepota je kombinované zrakové a sluchové postižení. Často souvisí se stářím či úrazem, přičemž ztráta obou smyslů může být částečná, nebo úplná. Tento hendikep způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Kromě zážitkových stanovišť přibližujících hluchoslepotu se zájemci mohou těšit na doprovodný zábavný program, např. veselého klauna s bublifuky a žonglováním, dětskou artedílničku, kterou na Letné povede spřízněné sdružení Jiné Laně o.s., od sedmi večer na koncert zpěvačky Jany Loty a jejích hostů a po setmění čeká návštěvníky ještě jedno milé překvapení.

Smyslem akce je také upozornit veřejnost na význam sociálních služeb pro hluchoslepé, které jim pomáhají žít samotnější a aktivnější život. Bez finanční podpory ze strany státu a veřejnosti je však odborná pomoc pro osoby s hluchoslepotou ohrožena. Zvláště letos je pro sdružení LORM podpora příznivců a dárců důležitá. Letošní dotace, které sdružení obdrželo na sociální služby pro hluchoslepé, jsou katastroficky nízké a postačí sotva na 18 % celkových nákladů. „Od konce ledna řešíme úsporná opatření, jednáme s Ministerstvem práce a sociálních věci i s jednotlivými kraji. Bohužel zatím bez konkrétního výsledku,“ popisuje zoufalou situaci Petra Zimermanová. „Naše organizace doplácí na skutečnost, že se u nás připravuje financování služeb v rámci jednotlivých krajů, aniž by kdokoliv systémově řešil dopad těchto změn pro organizace s celostátní působností, jako jsme my,“ dodává. „My to však nevzdáváme a snažíme se jednat dál, podali jsme žádost o navýšení dotací na MPSV, průběžně oslovujeme nadace, firmy i dárce z řad veřejnosti, zkrátka věříme, že se nám nakonec podaří získat potřebné zdroje a především přimět příslušné úřady, aby s námi vedly odborný a smysluplný dialog.“

Přispět na podporu a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé klienty o.s. LORM lze například na sbírkový účet 43–8709380297/0100 nebo odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777. Z ceny DMS 30 Kč získá LORM 28,50 Kč. Výtěžek z akce půjde na provoz pěti center občanského sdružení, poskytujících hluchoslepým klientům mj. odborné sociální poradenství, tlumočnické služby nebo výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu. Více informací na stránkách sdružení www.lorm.cz.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Hluchoslepým lidem poskytuje registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace – např. dotekovou Lormovou abecedu, odtud název sdružení, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby. Sdružení pořádá týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další. Poradenská centra se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních regionů podle potřeby klientů sociální pracovníci dojíždí. Více na www.lorm.cz.

Jiné Laně o.s. je tak trochu jiné občanské sdružení, jehož cílem je zapojování jakkoli handicapovaných (fyzicky, psychicky, sociálně) do uměleckého prostředí. Snahou sdružení je propojovat příjemné s užitečným formou výtvarných projektů, ze kterých si sami klienti kromě zážitků v podobě art–terapie (tvorba CD obalů, lesních zátiší, žárovek, animace) odnesou i malou finanční pomoc, kterou vystavováním a prodejem společně vytvořených artefaktů sdružení získá. Jako občanské sdružení fungují Jiné Laně především na území Prahy, ale snaží se vyjíždět i za její hranice. Jedná se o poměrně mladé sdružení pracující od roku 2012, za sebou již má nicméně řadu skvělých projektů, např. Žárovka pro Vláďu, Děvčátko tuší, Tak trochu jiná cesta lesem, Čísla (z)paměti a další. Nejen o nich si můžete přečíst na webových stránkách www.jinelane.cz.

Veselá hluchoslepá Letná se koná díky laskavé podpoře partnerů: MuchoGusto, grafička Irena Egerová, Klub z Viktorky, LHMS, Punk Film, zvukar.com, občerstvení Na Baště, SVP – půjčovna, KomaSport.cz, Bouquet, MČ Praha 7, Magistrát hl. m. Prahy

Dav, adrenalin, odpadky a skvělá atmosféra aneb pražský půlmaraton z pohledu hluchoslepých

Sobota 5. dubna 2014 přinesla Lence, Milanovi, Vaškovi a Davidovi novou výzvu – rozhodli se podpořit svoji organizaci LORM – Společnost pro hluchoslepé během půlmaratonu ve štafetě na závodě Sportisimo 1/2 Maraton Praha. Tři hluchoslepí přibrali mezi sebe jednoho nevidomého nadšence a na trasu se vydali společně se 4 traséry! „Hned od probuzení jsem cítila mravenčení z očekávání, jak běh bude probíhat. Do takovéto akce jsem šla poprvé a netušila jsem, co mě čeká,“ přibližuje ranní nervozitu před půlmaratonem jedna z členek Lormácké štafety, hluchoslepá lektorka keramiky Lenka Křepinská. Lenku společně s trasérem Martinem čekala asi jedna z nejatraktivnějších částí závodu, start na Palachově náměstí, kde se letos sešlo rekordních dvanáct a půl tisíce závodníků. Z hlediska hluku a stresu se však asi jednalo o nejnáročnější část závodu.

„Hodina před startem připomínala interiér úlu. Tam hrála nebo spíš vyřvávala hudba, tam zas něco říkal moderátor do mikrofonu, jinde zase skandovali fandové. Každičké místečko bylo zaplněné sportovci, kteří se připravovali ať už doplňováním tekutin, či protahováním svalů,“ popisuje atmosféru na startu. A to ta nejtěžší část měla teprve přijít. „Rozběh byl náročný, z chůze do běhu, zpět do chůze než se prostor trochu uvolnil. S Martinem jsme se jistili růžovým šátkem, který nám umožňoval jak držet bezpečný odstup, tak i signál pro ostatní. Přesto dravci ze zadních řad předbíhali a vbíhali do cesty. Dbali jsme na volnější tempo, abychom se tzv. nepřepálili.“ Na první předávce na Výtoni na ně už nedočkavě čekal hluchoslepý masér z Opavy, Vašek Fišer se svojí trasérkou Dorou. „Předali jsme čip, přeběhli společně koberec a mohli v klidu vydechnout,“ doplňuje Lenka, to vše za uběhnutý čas 0:34:53.

Vašek s trasérkou Dorou přeběhli Palackého most a velkou část své trasy běželi po smíchovské a malostranské straně, přes most Legií se vrátili na pravý břeh Vltavy, kde už je na druhé předávce na Smetanově nábřeží čekal nevidomý pedagog volného času David Berenreiter společně s trasérem Alešem. Vašek s Dorou uběhli druhou část štafety za podobný čas 0:35:08. David se cestou stihl za běhu posilnit banánem, čekala jej totiž dlouhá cesta po levé straně řeky do Holešovic až k Libeňskému mostu. David i přes zraněný kotník dosáhl podobného času jako jeho kolegové ve štafetě 0:36:25. Z Libeňského mostu na zbývajících šest kilometrů vybíhal hluchoslepý Milan Koklar z Českých Budějovic s trasérkou Lenkou. Třiašedesátiletý Milan jako jediný člen ze štafety měl před půlmaratonem čas na pravidelný a dlouhodobý trénink a na jeho čase i přes vyšší věk to bylo znát. Šest kilometrů dal společně s trasérkou za 0:39:08! U Mánesova mostu Milana na pár metrech před cílem společným během doprovodili a povzbudili Lenka s Vaškem a traséry. „Poprvé v životě jsem měl možnost se zúčastnit tak velkého a masového běhu v Praze, organizačně to bylo všechno velmi dobře připraveno,“ ohodnotil svoji první zkušenost Milan. „Nejvíc mne překvapilo tleskání a fandění diváků, hodně mně to povzbudilo na duchu,“ dodává.

Štafeta běžící za sdružení LORM uběhla půlmaraton v celkovém čase 2:25:34. A v čem to pro ně byla nová zkušenost? „Je to přece jen něco úplně jiného, než si v klidu jít zaběhat do lesa, nebo parku. Zde na půlmaratonu se člověk potýká s velkým množství lidí, adrenalinem, nakonec i s válejícími odpadky a doporučeným časem, ve kterém se závod odehrává,“ shrnuje své postřehy Lenka.

„Máme velikou radost z úspěchu našich běžců na sobotním půlmaratonu a velkým překvapením pro nás pro všechny byly i vyrovnané časy, za které jednotlivé úseky naši sportovci dali,“ hodnotí výkony sportovců ředitelka sdružení LORM, Mgr. Petra Zimermanová. „Dalším milým překvapením, které následovalo hned po půlmaratonu, byla zpráva z Nadačního fondu Českého rozhlasu, že nám navýší již přidělené nadační příspěvky na naše služby o půl milionu korun! Moc si dlouhodobé podpory od Světlušek vážíme, hodily nám doslova záchranné lano,“ doplňuje svá slova. Zvláště letos je pro sdružení LORM podpora od všech příznivců a dárců důležitá. Letošní dotace, které sdružení obdrželo na sociální služby pro hluchoslepé, jsou katastroficky nízké a postačí sotva na 18 % celkových nákladů. „Od konce ledna řešíme úsporná opatření, jednáme s Ministerstvem práce a sociálních věci i s jednotlivými kraji. Bohužel zatím bez konkrétního výsledku,“ popisuje zoufalou situaci Petra Zimermanová. „Naše organizace doplácí na skutečnost, že se u nás připravuje financování služeb v rámci jednotlivých krajů, aniž by kdokoliv systémově řešil dopad těchto změn pro organizace s celostátní působností, jako jsme my,“ dodává. „My to však nevzdáváme a stejně jako naši hluchoslepí sportovci běžíme již několik měsíců pomyslný maraton: snažíme se jednat dál, podáváme žádost o navýšení dotací na MPSV, průběžně oslovujeme nadace, firmy i dárce z řad veřejnosti, zkrátka věříme, že se nám nakonec podaří získat potřebné zdroje a především přimět příslušné úřady, aby s námi vedly odborný a smysluplný dialog.“

Jak hluchoslepí sportovci dokazují, díky pomoci trasérů, průvodců, tlumočníků a také díky odborným službám ze strany sdružení LORM mohou dokázat zdánlivě nemožné. Nejdůležitější pro hluchoslepé jsou však každodenní terénní sociální služby, které jsou momentálně v ohrožení. Sdružení LORM kvůli nedostatku financí muselo zrušit všechny tři plánované týdenní pobyty, omezilo terénní služby v Libereckém a Moravskoslezském kraji i vydávání časopisu Doteky. Časopis, který přes 10 let vycházel ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvuková nahrávka, bude letos k přečtení jen v elektronické podobě.

„Více než kdy jindy si vážíme podpory ze strany příznivců a dárců, každý sebemenší příspěvek, každá dárcovská SMS nám umožňuje dál poskytovat služby,“ doplňuje svá slova Zimermanová. „Hluchoslepí se s naší pomocí učí komunikační systémy, prostorovou orientaci a samostatnou chůzi s červenobílou holí, jezdí s našimi traséry na běžkách nebo na tandemových kolech, soutěží ve sportovních disciplínách na Lormolympiádě a v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma. Bez pomoci LORMu však mohou být – a reálně už nyní v některých krajích i jsou – ochuzeni,“ přibližuje aktuální situaci ředitelka sdružení.

Služby pro hluchoslepé může podpořit každý ve veřejné sbírce Červenobílé dny, kterou už 12. rokem pořádá sdružení LORM. Stačí poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 nebo tzv. roční dárcovskou „smsku“ ve tvaru DMS LORM ROK na stejné číslo. Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 28,50 Kč. Pro příspěvky je také po celý rok otevřeno sbírkové konto 43–8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sdružení LORM je u nás jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro hluchoslepé v České republice. Souhrnné informace o tomto těžkém zdravotním postižení přináší webové stránky www.lorm.cz.

Běh pro hluchoslepé podpořili:

  • Společnost Colognia press, a.s., která nechala pro sportovce zdarma vytisknout krásné červenobílé samolepky se srdcem
  • Kreativními nápady Marek Valiček/Muchogusto a grafička Irena Egerová

Tipněte si, za kolik uběhnou naši hluchoslepí sportovci ve štafetě půlmaraton a vyhrajte triko se srdcem!

Milí naši příznivci a fandové,

už tuto sobotu můžete přijít fandit našim borcům, třem hluchoslepým a jednomu nevidomému běžci, kteří poběží se svými traséry za LORM ve štafetě pražský půlmaraton. Start je ve 12.00 na Palachově náměstí na Praze 1.

Navíc si však můžete tipnout, za jaký čas naše štafeta půlmaraton dá! Kdo se svým tipem nejvíce přiblíží cílovému času, vyhraje od nás krásné bílé triko s červeným pruhovaným srdcem a podpisy od všech našich sportovců.

Nejedná se však o obyčejné tipování, ale o charitativní akci. Jak na to? Váš časový odhad přepočtěte prosím z minut na koruny a tuto částku nám pošlete na sbírkový účet 43–8709380297/0100 i s vaším jménem a e–mailem v poznámce. Například pokud čas naší štafety odhadujete na 2 hodiny = 120 minut, zašlete nám prosím na sbírkový účet dar ve výši 120 Kč. Darovanou částku můžete samozřejmě navýšit, v tom případě váš tip uveďte v poznámce. Tipovací soutěž vyhodnotíme v úterý 8. dubna podle částek převedených na sbírkové konto do 12.00 a ten samý den do večera zveřejníme jak vítěze naší tipovací soutěže, tak tiskovou zprávu s časem naší štafety. Z výtěžku za tipování uhradíme startovné a průvodcovské služby pro naše klienty.

A komu vlastně bude patřit Váš tip, kdo jsou ti naši borci, kteří se v sobotu vydají na trať? Krásná osmadvacetiletá lektorka keramiky Lenka ze Žižkova, čtyřiatřicetiletý masér Vašek z Opavy, aktivní důchodce a nadšený včelař Milan z Českých Budějovic a pětatřicetiletý David, který je vedoucím hudebního oddělení v Karlínském Spektru. Jedná se sice o jejich první běžecký závod pořádaný pod hlavičkou Prague International Marathon (PIM), ve sportu však nejsou žádnými nováčky. Milan z Budějovic si pravidelně vozí z Lormolympiády, sportovní soutěže osob s hluchoslepotou, největší počet zlatých medailí v atletických disciplínách. Vašek z Opavy zcela propadl adrenalinovému sportu – střílečce airsoftu, pravidelně jezdí na tandemovém kole závod horských kol Silesia Merida Bike Marathon a nově se připravuje na tzv. Kopřivnického Drtiče. David se mnoho let aktivně věnuje futsalu (fotbalu pro nevidomé) a boxu, Lenka pravidelně chodí na taichi, zumbu, věnuje se posilování, běhání a dokonce si vyzkoušela i horolezectví.

Těšíme se na vaše tipy a předem vám za podporu a přízeň děkujeme!

Další informace o hluchoslepotě najdete na www.lorm.cz, vše o sbírce Červenobílé dny na www.cervenobiledny.cz.

Hluchoslepí poběží v sobotu půlmaraton a podpoří tak svoji organizaci LORM!

Čtyřiatřicetiletý masér Vašek z Opavy, aktivní důchodce a nadšený včelař Milan z Českých Budějovic, pětatřicetiletý David, který je vedoucím hudebního oddělení v Karlínském Spektru a krásná osmadvacetiletá lektorka keramiky Lenka ze Žižkova. Co ti všichni mají společného? Kromě zrakového a sluchového postižení je spojuje zájem podpořit aktivně organizaci, která jim mnoho let pomáhá, LORM – Společnost pro hluchoslepé. Ptáte se jak? Už několik měsíců se každý po svém připravují na pražský půlmaraton, který poběží už tuto sobotu 5. dubna ve štafetě. Tři hluchoslepí a jeden nevidomý sportovec se však nevydají na běžeckou trať centrem Prahy samotní, každý poběží se svým trasérem/trasérkou.

Jedná se sice o jejich první běžecký závod pořádaný pod hlavičkou Prague International Marathon (PIM), ve sportu však nejsou žádnými nováčky. Milan z Budějovic si pravidelně vozí z Lormolympiády, sportovní soutěže osob s hluchoslepotou, největší počet zlatých medailí v atletických disciplínách. Vašek z Opavy zcela propadl adrenalinovému sportu – střílečce airsoftu, pravidelně jezdí na tandemovém kole závod horských kol Silesia Merida Bike Marathon a nově se připravuje na tzv. Kopřivnického Drtiče. David se mnoho let aktivně věnuje futsalu (fotbalu pro nevidomé) a boxu, Lenka pravidelně chodí na taichi, zumbu, věnuje se posilování, běhání a dokonce si vyzkoušela i horolezectví.

Výzvu podpořit během hluchoslepé však přijalo i dalších cca 70 sportovců, kteří od jara do podzimu poběží některý z běhů pořádaných PIM v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem, více na www.runczech.com.

„Máme velikou radost, že se kromě naší hluchoslepé štafety našlo tolik ochotných příznivců a sportovců, kteří se zapojí do Běhu pro hluchoslepé,“ hodnotí odhodlání všech přihlášených běžců ředitelka sdružení LORM, Mgr. Petra Zimermanová. „Všem našim sportovcům, které poznáte podle červenobílého pruhovaného srdce na tričku, můžete spolu s námi přijít fandit,“ dodává.

Zvláště letos je pro sdružení LORM podpora příznivců a dárců důležitá. Letošní dotace, které sdružení obdrželo na sociální služby pro hluchoslepé, jsou katastroficky nízké a postačí sotva na 18 % celkových nákladů. „Od konce ledna řešíme úsporná opatření, jednáme s Ministerstvem práce a sociálních věci i s jednotlivými kraji. Bohužel zatím bez konkrétního výsledku,“ popisuje zoufalou situaci Petra Zimermanová. „Naše organizace doplácí na skutečnost, že se u nás připravuje financování služeb v rámci jednotlivých krajů, aniž by kdokoliv systémově řešil dopad těchto změn pro organizace s celostátní působností, jako jsme my,“ dodává. „My to však nevzdáváme a stejně jako naši hluchoslepí i ostatní sportovci běžíme již několik měsíců pomyslný maraton: snažíme se jednat dál, podáváme žádost o navýšení dotací na MPSV, průběžně oslovujeme nadace, firmy i dárce z řad veřejnosti, zkrátka věříme, že se nám nakonec podaří získat potřebné zdroje a především přimět příslušné úřady, aby s námi vedly odborný a smysluplný dialog.“

Jak hluchoslepí sportovci dokazují, díky pomoci trasérů, průvodců, tlumočníků a také díky odborným službám ze strany sdružení LORM mohou dokázat zdánlivě nemožné. Nejdůležitější pro hluchoslepé jsou však každodenní terénní sociální služby, která jsou momentálně v ohrožení. Sdružení LORM kvůli nedostatku financí muselo zrušit všechny tři plánované týdenní pobyty, omezilo terénní služby v Libereckém a Moravskoslezském kraji i vydávání časopisu Doteky.Časopis, který přes 10 let vycházel ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvuková nahrávka, bude letos k přečtení jen v elektronické podobě.

„Více než kdy jindy si vážíme podpory ze strany příznivců a dárců, každý sebemenší příspěvek, každá dárcovská SMS nám umožňuje dál poskytovat služby,“ doplňuje svá slova Zimermanová. „Hluchoslepí se s naší pomocí učí komunikační systémy, prostorovou orientaci a samostatnou chůzi s červenobílou holí, jezdí s našimi traséry na běžkách nebo na tandemových kolech, soutěží ve sportovních disciplínách na Lormolympiádě a v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma. Bez pomoci LORMu však mohou být – a reálně už nyní v některých krajích i jsou – ochuzeni,“ přibližuje aktuální situaci ředitelka sdružení. Služby pro hluchoslepé může podpořit každý ve veřejné sbírce Červenobílé dny, kterou už 12. rokem pořádá sdružení LORM. Stačí poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 nebo tzv. roční dárcovskou „smsku“ ve tvaru DMS LORM ROK na stejné číslo. Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 28,50 Kč. Pro příspěvky je také po celý rok otevřeno sbírkové konto 43–8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz. Sdružení LORM je u nás jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro hluchoslepé v České republice. Souhrnné informace o tomto těžkém zdravotním postižení přináší webové stránky www.lorm.cz.

Běh pro hluchoslepé podporují:

  • Společnost Colognia press, a.s., která nechala pro sportovce zdarma vytisknout krásné červenobílé samolepky se srdcem
  • Kreativními nápady Marek Valiček/Muchogusto a grafička Irena Egerová

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014