Ročník 2002: Vyúčtování

(listopad 2001 – prosinec 2002)

Č.j. osvědčení: MHMP/117204/2001 DPC-1
Datum vystavení osvědčení: 10. 10. 2001
Délka trvání sbírky: 3 roky, od 26. 9. 2001 do 26. 9. 2004
Vyúčtování podává: LORM – Společnost pro hluchoslepé
Zborovská 62, 150 00 Praha 5

Celkem k 31. 12. 2001 bylo v roce 2001 vybráno: 11 239,10 Kč a 2 DEM

V roce 2001 se dne 1. prosince v rámci veřejné sbírky konal benefiční koncert v kostele Nejsvět. Salvátora.

Na koncertě bez nároku na honorář vystoupili:

Talichovo kvarteto (Smyčcový kvartet "Z mého života" – B. Smetana), Pavel Klečka a hosté (zpěv – "Vánoční oratorium" – J. S. Bach, "Mesiáš" – G. F. Händel), Pavla Šuranská (zpěv – "Panis Angelicus", Rorátní písně, spirituály), Robert Hugo (varhany), Jan Ostrý (flétna) a Stania Ramešová (harfa), Ilona Csáková (zpěv) a Zbyšek Kordač (kytara), Ondřej Škoch (zpěv, kytara) a hosté – zhudebn. básně B. Reynka a S. Renaud. Koncertem provázela Kateřina Urbancová.

Sbírka proběhla formou dobrovolných příspěvků do zapečetěné pokladničky umístěné v předsálí kostela. Pokladnička byla za účasti pracovnice MČ Praha 5 a 2 statutárních zástupců LORM rozpečetěna dne 6. 12. 2001. Na benefičním koncertě byla vybrána hotovost ve výši 11.239,10 Kč a 2 DEM a předána do pokladny.

Výtěžek ze sbírky byl použit na dokrytí dotace od MPSV na nákup pomůcek (Pichtův psací stroj – Braillovo písmo) a výpočetní techniky pro Poradenská centra LORM v Praze, Brně a Liberci.

Dotace od MPSV na projekt 70 000,- Kč
Vlastní prostředky organizace 19 951,60 Kč
z toho ze sbírky – benefiční koncert 1. 12. 2001 11 239,10 Kč

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014