Vyúčtování 15. ročníku sbírky Červenobílé dny 2017/18 za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej sbírkových předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 2 574 Kč. V období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 přibylo na sbírkovém účtu 0 Kč od drobných dárců, celkem za rok 2017 a leden až březen 2018 částka 2 574 Kč.

Pronájmem telefonní linky/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 5 297,50 Kč, od ledna do března 2018 se výtěžek z DMS navýšil o 1 785 Kč, celkem 7 082,50 Kč.

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí formou prodeje sbírkových předmětů, které probíhaly během celého roku. Celkem doprovodné akce v roce 2017 vynesly částku 121 955 Kč, v roce 2018 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o částku 28 791 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2017 a 2018 dosáhly celkové výše 150 746,08 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly zaslány nebo vloženy na sbírkový účet.

V roce 2017

Akce Výtěžek v Kč
Vánoční putování Prahou za duchem Vánoc29 355,00 Kč
Charitativní výstava fotek TWINS46 900,00 Kč
Mlsný koutek od spol. Stadler19 000,00 Kč
Vánoční večer společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.22 200,00 Kč
ČB jóga ve společnost Stadler900,00 Kč
ČB jóga ve společnost Swiss club3 600,00 Kč

V roce 2018

Akce Výtěžek v Kč
Charitativní výstava fotek TWINS2 900,00 Kč
Karlínský masopust2 842,00 Kč
Adventní jarmark SPŠ ST Panská16 049,00 Kč
Mlsný koutek od spol. O27 000,00 Kč

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2017 A 2018

Období 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v korunách Výtěžek
od 1. 4. 2017
do 31. 12. 2017
Čerpáno
od 1. 4. 2017
do 31. 12. 2017
Výtěžek
od 1. 1. 2018
do 31. 3. 2018
Čerpáno
od 1. 1. 2018
do 31. 3. 2018
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá dočerpat CELKEM 2018 – 2020
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky124 529,00 0,0028 791,000,00153 320,000,00153 320,00
Dárcovské DMS5 297,500,001 785,000,007 082,500,007 082,50
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč129 823,500,0030 576,000,00160 402,500,00160 402,50
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 6 491,00- 6 491,00- 67,00- 67,00- 6 558,00- 6 558,00- 6 558,00
Čistý výtěžek celkem123 335,506 491,0030 509,0067,00153 844,506 558,00153 844,50

Čerpání výtěžku z 15. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2017 k 31. 3. 2018

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2017: 6 491,00
2018: 67,00
Celkem6 558,00

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014