Vyúčtování 16. ročníku sbírky Červenobílé dny 2018/19 za období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej sbírkových předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2018 k 31. 3. 2019 nebyly na sbírkový účet zaslány žádné dary od drobných dárců.

Pronájmem telefonní linky/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 4 686 Kč, od ledna do března 2019 se výtěžek z DMS navýšil o 2 464 Kč, celkem 7 150 Kč.

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí formou prodeje sbírkových předmětů, které probíhaly od dubna do prosince 2018. Celkem doprovodné akce ke sbírce vynesly částku 37 674 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly zaslány nebo vloženy na sbírkový účet.

V roce 2018

Akce Výtěžek v Kč
Vánoční putování Prahou za duchem Vánoc31 893,00 Kč
Charitativní výstava fotek TWINS4 000,00 Kč
Neviditelná výstava90,00 Kč
Swiss club1 691,00 Kč

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2018 A 2019

Období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v korunách Výtěžek
od 1. 4. 2018
do 31. 12. 2018
Čerpáno
od 1. 4. 2018
do 31. 12. 2018
Výtěžek
od 1. 1. 2019
do 31. 3. 2019
Čerpáno
od 1. 1. 2019
do 31. 3. 2019
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá dočerpat CELKEM 2019 – 2020
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky37 674,00 0,000,000,0037 674,000,0037 674,00
Dárcovské DMS4 686,000,002 464,000,007 150,000,007 150,00
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč42 360,000,002 464,000,0044 824,000,0044 824,00
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 113,00- 113,00- 24,00- 24,00- 137,00- 137,00- 137,00
Čistý výtěžek celkem42 247,00113,002 440,0024,0044 687,00137,0044 687,00

Čerpání výtěžku z 16. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2018 k 31. 3. 2019

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2018: 113,00 Středisko NS905/2018
2019: 24,00 Středisko NS905/2019
Celkem137,00

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014