Průběžné vyúčtování 10. ročníku sbírky Červenobílé dny 2012 za období od 1. 3. 2012 k 28. 2. 2013

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/160306/2011
Datum oznámení:
24. 2. 2011
Datum vystavení osvědčení:
4. 3. 2011
Délka trvání sbírky:
3 roky, od 11. 3. 2011 do 22. 2. 2014
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Sbírka byla v roce 2012 prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů a pronájem telefonní linky (DMS):

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 3. 2012 k 31. 12. 2012 byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 31 650 Kč. V období od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 přibylo na sbírkovém účtu 7 600 Kč od drobných dárců, celkem nám dárci zaslali na účet částku 39 250 Kč.

Prodejem předmětů

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2012 představoval prodej předmětů: červeného srdíčka-ořezávátka. Všichni, kteří si od 23. do 25. dubna 2012 zakoupili u našich dobrovolníků srdíčko za 30 korun, přispěli do sbírky částkou 303 557 Kč. Do sbírkové akce se zapojilo 270 dvojic studentů ve 40 městech České republiky.

Pronájmem telefonní linky / DMS

Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, Týden, Žena a život, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly na sbírku od 1. 3. 2012 do konce února 2013 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 19 170 Kč.

Doprovodné akce sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí konaných během roku. Doprovodné akce ke sbírce celkem k 31. 12. 2012 vynesly částku 73 913 Kč.

Akce Výtěžek v Kč Účet
Prodej srdíček v o.s. LORM průběžně1 760 Kč649007
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Šmerák prosinec10 000 Kč649008
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Šmerák duben9 925 Kč649081
Varhanní koncert13 091 Kč602113
Sbírka Penzion U Příhodů2 486 Kč649004
Vánoční akce BIS Czech16 500 Kč649009
Akce Vánoční putování Prahou20 151 Kč649010

V roce 2013:

Akce Výtěžek v Kč Účet
Sbírka ve společnosti STADLER7 620 Kč649011
Pokladnička Liberec670 Kč649025

Výtěžky z drobných doprovodných akcí 2012 a 2013 činili celkem 82 203 Kč.

10. ročník sbírky realizovaný v roce 2012

Částky jsou uvedeny v Kč.

Období březen 2012 – únor 2013
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání Výtěžek
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
Čerpáno
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
Výtěžek
od 1. 1. 2013
k 28. 2. 2013
Čerpáno
od 1. 1. 2013
k 28. 2. 2013
Výtěžek celkem Čerpáno celkem Zbývá čerpat
Celkem příjmy425 667,6874 088,7018 630,75125 327,66444 298,43199 416,36244 882,07
Prodej sbírkových předmětů – duben 2012303 557,0074 088,700,00125 327,66303 557,00199 416,36104 140,64
Úroky104,680,0013,750,00118,430,00118,43
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky105 563,00 0,0015 890,000,00121 453,000,00121 453,00
Dárcovské DMS16 443,000,002 727,000,0019 170,000,0019 170,00
Režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 5 066,00- 5 066,000,000,00- 5 066,00- 5 066,000,00
Čistý výtěžek420 601,6869 022,7018 630,75125 327,66439 232,43194 350,36244 882,07

Čerpání výtěžku z 10. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 3. 2012 k 28. 2. 2013

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace 2012: 27 492,80
2013: 62 361,79
Celkem: 89 854,59
Odborné sociální poradenství2012: 3 119,80
2013: 19 020,12
Celkem: 22 139,92
Tlumočení 2012: 1 338,70
2013: 7 003,49
Celkem: 8 342,09
Sociálně aktivizační služby2012: 6 696,50
2013: 36 942,26
Celkem: 43 638,76
Cena Hieronyma Lorma2012: 30 375,00
Celkem: 30 375,00
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku5 066,00
Celkem199 416,36

Vyúčtování zbývajícího výtěžku z 9. ročníku sbírky Červenobílé dny 2011

Celkový přehled výnosů a čerpání výtěžků z 9. ročníku sbírky Červenobílé dny v letech 2011–2012
Období čerpání Výtěžek
od 11. 3. 2011
k 29. 2. 2012
Výtěžek
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
za březen 2012
Výtěžek
Celkem
od 11. 3. 2011
k 31. 12. 2012
Čerpáno
od 11. 3. 2011
k 31. 12. 2011
Čerpáno
od 1. 1. 2012
k 29. 2. 2012
Mezisoučet
čerpáno
od 11. 3. 2011
k 29. 2. 2012
Čerpáno
od 1. 3. 2012
k 31. 12. 2012
Čerpáno Celkem
od 11. 3. 2011
k 31. 12. 2012
Hrubý výtěžek sbírky 515 732,49 5 550,78 521 283,27 118 250,80 153 641,44 271 892,24 249 391,03 521 283,27
Prodej sbírkových předmětů - duben 370 588,00 0,00 370 588,00 118 250,80 12 573,38 130 824,18 239 763,82 370 588,00
Úroky 76,49 7,78 84,27 0,00 61,06 61,06 23,21 84,27
Dary od drobných dárců a výtěžky z doprovodných akcí 113 586,00 2 600,00 116 186,00 0,00 111 766,00 111 766,00 4 420,00 116 186,00
Dárcovské DMS 31 482,00 2 943,00 34 425,00 0,00 29 241,00 29 241,00 5 184,00 34 425,00
Režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku -11 862,00 0,00 -11 862,00 -11 862,00 0,00 -11 862,00 0,00 -11 862,00
Čistý výtěžek 503 870,49 5 550,78 509 421,27 106 388,80 153 641,44 260 030,24 249 391,03 509 421,27
Zbývá čerpat 0,00

Dočerpání výtěžku z 9. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 3. 2012 k 31. 12. 2012

ProjektČerpání v Kč
Sociální rehabilitace71 882,50
Odborné sociální poradenství34 271,34
Tlumočení14 116,99
Sociálně aktivizační služby129 120,20
Celkem249 391,03

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014