Ročník 2004: Tiskové zprávy

Seznam tiskových zpráv:


Druhý ročník sbírky „Červenobílé dny“ vynesl přes třičtvrtě milionu

Praha, 7. 5. 2004 – Ke dnešnímu dni se na kontě druhého ročníku sbírky Červenobílé dny nashromáždilo 754 457,29 Kč. Sbírka, jejíž výtěžek půjde na služby pro hluchoslepé, tímto ale nekončí. Sbírkové konto č. 51-1610030447/0100 je nadále otevřeno pro další příspěvky. (Sbírka byla ukončena k 26. 9. 2004 a do 3 měsíců bude vyúčtována. Sbírkové konto bylo uzavřeno.)

V pondělí 19. 4. 2004 do ulic 49 českých a moravských měst vyrazilo 595 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol. Byli to dobrovolníci účastnící se sbírky Červenobílé dny 2004, kteří se snažili prodejem vtipných komiksových pohlednic v ceně 20 Kč vybrat peníze na zajištění služeb a pomoci pro hluchoslepé. Cílem sbírky nebylo pouze získat finanční prostředky, ale zároveň seznámit veřejnost s červenobílou holí, kterou hluchoslepí od roku 2001 používají k bezpečnějšímu pohybu na veřejných prostranstvích, na ulicích, přechodech apod. Záštitu nad sbírkou opět převzala senátorka MUDr. Zuzana Roithová.

V rámci sbírky pořádal LORM – Společnost pro hluchoslepé i benefiční představení v Divadle v Dlouhé, které se konalo v neděli 25. 4. 2004 a na němž přítomní účinkující vystoupili bez nároku na honorář.

Výtěžek ze sbírky použije pořadatel sbírky, občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, na financování individuálních terénních služeb – doprovod k lékaři, tlumočení, kursy prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí, výuku komunikace, zajištění edukačně-rehabilitačních pobytů, vydávání bulletinu Doteky a nově také na částečné pokrytí asistentských služeb pro hluchoslepé. Jako dlouhodobý cíl, k jehož přispění snad pomůže i proběhlá sbírka, je zajištění možnosti pracovního uplatnění pro hluchoslepé, a to nejen formou chráněných dílen, ale i jejich uplatněním na běžném pracovním trhu. Na stránkách www.lorm.cz se lze dočíst o samotných projektech pro hluchoslepé klienty LORM, najít si odborné informace o hluchoslepotě nebo si prohlédnout fotografie z akcí. Stránky jsou tzv. deafblindfriendly – uživatelsky dobře přístupné i pro hluchoslepé a zrakově postižené s možností výběru velikosti písma pro slabozraké.

Vyúčtování předchozího ročníku sbírky, fotografie z akce nebo podrobné rozpisy výtěžků dle měst zájemci najdou na www.cervenobiledny.cz. Z této webové adresy také lze stále odeslat e-pohlednici sbírky Červenobílé dny.

Kontakty na LORM – Společnost pro hluchoslepé

Poradenské centrum Praha, Zborovská 62, Praha 5, Tel/Fax: 257 325 478, info@lorm.cz, www.lorm.cz

Poradenské centrum Brno, Francouzská 38, 602 00 Brno, mob: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1, tel: 482 710 847, fax: 485 104 044, mob: 777 764 196, liberec@lorm.cz


Připravujeme další ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“

Zakoupením komiksové pohlednice 19. dubna 2004 podpoříte 2. ročník celonárodní sbírky „Červenobílé dny“.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé pořádá v pondělí 19. dubna 2004 další ročník celonárodní veřejné sbírky „Červenobílé dny“, jejíž výtěžek je určen na podporu a pomoc hluchoslepým spoluobčanům. Sbírka se koná pod záštitou senátorky Zuzany Roithové.

V pondělí 19. 4. v ulicích 50 českých i moravských měst budou dobrovolníci oblečení do červenobílých barev prodávat pohlednici za 20 korun. Příspěvky za pohlednice budou dobrovolníci ukládat do uzavřených pokladniček označených symbolem sbírky – panáčkem s červenobílou holí. Občané se tak díky pohlednici s vtipným komiksovým obrázkem ilustrujícím hluchoslepou osobu na přechodu dozví o skutečnosti, že mezi námi žijí hluchoslepí spoluobčané. Tuto informaci mohou odesláním pohlednice předat dál svým přátelům a známým.

Sbírka vyvrcholí Červenobílou beneficí v neděli 25. dubna od 17 hodin v Divadle v Dlouhé na Praze 1. Na koncertě mimo jiné bez nároku na honorář vystoupí soubor Tichá hudba (znakování básně), Jiří Suchý (zpěv), Barbora Konečná a Petr Pačes (housle, kytara), Pavla Šuranská a Lada Valešová (zpěv, klavír), Jan Páleníček a Jitka Čechová (violoncello, klavír) a Radka Fišarová (zpěv). Slovem a znakem koncert doprovodí Jiří Wohanka, herec Divadla v Dlouhé, a Alan Ptáček, tlumočník znakového jazyka. Vstup do divadla je bezbariérový a lístky v hodnotě 100,- Kč lze na benefici zakoupit v pokladně Divadla v Dlouhé.

Sbírku pořádá občanské sdružení LORM, které poskytuje služby a odbornou pomoc hluchoslepým klientům již od roku 1991. Více informací najdete na stránkách www.lorm.cz a na stránkách www.cervenobiledny.cz.

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014